Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću Program potpore uzgajivačima ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine, kako bi se pružila financijska pomoć poljoprivrednicima koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza. Za ovaj Program potpore predviđeno je 2,5 milijuna kuna za svaku godinu provedbe. Odnosno, 7,5 milijuna kuna za provedbu cjelokupnog programa. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Provedba Programa doprinijet će uzgoju genetski vrjednijeg rasplodnog podmlatka u uzgojno valjanim stadima. Njihovom disperzijom u širu populaciju određene pasmine se postižu pozitivni učinci na proizvodnost cjelokupne populacije ovaca i koza. U konačnici, rezultat provedbe Programa je povećanje dohodovnosti nacionalnog uzgoja ovaca i koza. Isto tako i očuvanje likvidnosti poljoprivrednih gospodarstava koja se bave ovčarskom i kozarskom proizvodnjom.

Cilj ovog Programa je

  • unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa u ovčarstvu i kozarstvu Republike Hrvatske;
  • povećanje broja uzgojno valjanih ovaca i koza;
  • povećanje proizvodnosti u populacijama ovaca i koza, odnosno poboljšavanje bitnih proizvodnih svojstava – proizvodnje mlijeka i proizvodnje mesa;
  • poticanje gospodarske konkurentnosti ovčarske i kozarske proizvodnje;
  • poboljšanje statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

E-savjetovanje je dostupno na poveznici, do 25. listopada 2021. godine.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje