Prema prosjecima i iskustvima iz proteklih desetak sezona možemo zaključiti da količina i raspored oborina uz pripadajuće temperature tijekom mjeseca svibnja određuje koju ćemo bolest na cvjetnim organima ili grožđu naknadno tijekom lipnja ili srpnja najviše vidjeti.

Vinovu lozu napada više od 80-ak različitih uzročnika bolesti, među kojima su najčešće (pseudo)gljivičnog podrijetla. Osim dominantnih pepelnice (oidij) i plamenjače (peronospora) zadnjih su nas desetak godina znale već tijekom i nakon cvatnje vinograda iznenaditi svojom pojavom i neke ne tako česte patološke promjene: npr. sušica cvata (Phoma), siva plijesan u cvatnji (Botrytis) ili iznenađenje nakon cvatnje u proteklih nekoliko sezona (2019., 2020. i 2021. godine): crna trulež grožđa (Guignardia).

U proljetnim mjerama zaštite do početka cvatnje najčešće usmjereno suzbijamo plamenjaču (Plasmopara), pepelnicu (Erysiphe) i crnu pjegavost (Phomopsis). Pritom koristimo dopuštene fungicide. Od njih su neki istovremeno registrirani za suzbijanje crvenog paleža (Pseudopezicula) ili pokazuju dobru postranu učinkovitost na sivu plijesan (Botrytis). Tijekom prohladno-vlažnog kraja svibnja i početka lipnja 2013. u nekim smo vinorodnim područjima središnje i sjeverno-zapadne Hrvatske zabilježili sušicu cvata (Phoma), bolest koju rijetko vidimo.

Epidemiologija sušice cvata je manje opisana, a registriranih fungicida za njeno suzbijanje u našoj zemlji nema. Prema iskustvima iz 2013. g. među osjetljive vinske sorte na sušicu cvata ubrajamo: muškat žuti i otonel, silvanac zeleni, pinot sivi, traminac, sauvignon i chardonnay.

Uz redovito suzbijanje plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe) biramo djelatne tvari koje postrano daju bolju zaštitu protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis), crvene paleži (Pseudopezicula) i crne truleži (Guignardia). Najveća je nepoznanica u prognozi i suzbijanju već prije cvatnje sušica cvata vinove loze (Phoma).

Tablica 1. Svibanjski meteorološki uvjeti bitni za primarni (“skriveni”) i epidemiološki razvoj nekih uzročnika bolesti vinove loze

Uzročnik bolestiUvjeti razvoja
Plamenjača (Plasmopara)Vlažnost tla, zraka i biljke (kiša), zadržavanje vlage na biljkama barem 6 sati, toplije noći (>13°C) uz povišenu vlažnost zraka (95-100 %), dnevno barem 10 mm proljetnih kiša, optimalna temperatura 18-22°C (10-30°C), jutarnje ljetne rose pri 20°C u trajanju barem 3-4 sata.
Pepelnica (Erysiphe)Toplina i sparina (optimalne temperature 20-27°C uz vlažnost zraka 60-100 %), lagani vjetar i difuzno svjetlo. Pepelnici ne pogoduju učestale i obilne oborine.
Siva plijesan (Botrytis)Razvija se pri širokom rasponu temperatura 1-30°C (optimalno 18°C), uz najmanje 15 sati vlaženja osjetljivih biljnih organa pri 15-20°C i relativnu vlažnost zraka >90 %.
Crna pjegavost (Phomopsis)Nekoliko uzastopno kišnih rano-proljetnih dana, pri početnom razvoju mladog tkiva (mladice 3-10 cm), zadržavanje vlage u trajanju nekoliko sati (7-13 h), raspon temperatura 8-18°C i visoka vlažnost zraka (100 %).
Crveni palež (Pseudopezicula)Jače proljetne kiše (>10 mm) i temperature >13C°. Zadržavanje vlage na lišću promjera barem 5 cm u trajanju 16-48 sati, uz temperature 15-20°C.
Sušica cvata (Phoma)(?) Izmjena prohladno-kišnog razdoblja (tjedno 60-80 mm pri 6-16°C), dugotrajno zadržavanje vlage prije i tijekom cvatnje, uz naknadno vrlo vruće (28-38°C) i sparne dane (75 %) (vlastita iskustva iz 2013. godine).
Crna trulež (Guignardia)Proljetni kišni i vjetroviti dani: vlaženje u trajanju 7-9 sati pri optimalnim temperaturama 15,5-29,0°C. Skriveno razdoblje (inkubacija) traje relativno dugo: 16-20 dana.

Manje poznata bolest u hrvatskim vinogradima

Sušica cvata (Phoma glomerata) je manje poznata bolest našim vinogradarima. Opisana je u nama susjednoj Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Italiji i drugim mediteranskim zemljama. U našoj je zemlji poznata od 1959. godine (Šarić-Sabadoš i sur. 1960.), a dojavljena je pojava iz okolice Varaždina, Osijeka, Vukovara, Iloka, Volodera i s otoka Krka (Cvjetković, 2010.). Nije česta, ali u godinama povoljnim za razvoj bolesti bilo je evidentirano od 30 do 80 % zaraženih cvjetova.

Loza je na napad sušice cvata vrlo osjetljiva od stadija prije cvatnje do zametanja bobica. Svi dijelovi cvata su vrlo osjetljivi, pa mogu propasti cvjetovi, peteljkovina i tek zametnute bobice. Peteljkovina može biti naknadno napadnuta tijekom cijele sezone, a bobice samo dok ne dosegnu promjerom veličinu graška. Peteljkovina vene i smeđi. Suha peteljkovina s cvatom i osušenim bobicama dugo ostaje visjeti na trsu. Kad je napadnut cvat, cvjetovi poprimaju smeđu boju, osipaju se, a tek zametnute bobice pocrne i ostaju tvrde. Kod djelomične zaraze, cvat ostaje prorijeđen ili slabo napreduje.

Promjene na grozdu podsjećaju na simptom rane zaraze plamenjačom (kod sušice cvata nema “prljavo-bijele” sporulacije). Kod sušice cvata nema nikakvih drugih promjena na lisnim organima ili drugim dijelovima vinove loze. To je tipično za plamenjaču ili peronosporu, fitoplazmatsku žuticu i apopleksiju. Gljiva – uzročnik bolesti (Phoma glomerata) preživljava u posebnim plodištima (piknidi) na rozgvi (slično crnoj pjegavosti – Phomopsis). Razvija se pri širokom rasponu temperatura, od minimalnih vrijednosti 2-4°C, do najviših 37-39°C. Primarni ekološki uvjet za pojavu i razvoj ove bolesti je kiša. Proljetne mjere zaštite protiv crne pjegavosti, plamenjače i pepelnice suzbijaju i ovu bolest.

Tablica 2. Površinske ili kontaktne djelatne tvari koje pokazuju učinkovitost na različite uzročnike bolesti do početka cvatnje vinograda

Uzročnik bolestiDjelatne tvari
Plamenjača (Plasmopara)ditiokarbamati (metiram), ftalimidi (folpet, kaptan) i ditianon (+ kalijevi fosfonati)
Pepelnica (Erysiphe)sumpor i meptil-dinokap, strobilirini, triazoli
Siva plijesan (Botrytis)Neke djelatne tvari u kombiniranim pripravcima registriranim protiv plamenjače i pepelnice umanjuju pojavu ove bolesti prije cvatnje: npr. folpet, boskalid, fluopiram, trifloksistrobin
Crna pjegavost (Phomopsis)ditiokarbamati (metiram), ftalimidi (folpet, kaptan) i ditianon (+ kalijevi fosfonati)
Crveni palež (Pseudopezicula)ditiokarbamati (metiram), ftalimidi (folpet, kaptan)
Sušica cvata (Phoma)(strobilurini, ditiokarbamati)?

Opažanja autora članka pregledom unutar istog nasada i iste vinske sorte (muškat). Primijećeno je da se sušica cvata češće javlja u vinogradima blizu šume. Jače su bili oštećeni cvjetni organi na mladicama koje rastu iz pupova smještenih na reznicima.

Ne čekajte predugo s prvom zaštitom!

Sušicu cvata smo zabilježili u vinogradima gdje su razmaci tretiranja krajem svibnja i početkom lipnja bili neopravdano dugi (čak 20-ak dana), odnosno gdje su vinogradari predugo “čekali” bez mjera zaštite početak i/ili završetak cvatnje. Početkom 1980-ih godina u Italiji je “in vitro” potvrđena osjetljivost gljive Phoma glomerata na neke organske fungicide iz skupine ditiokarbamata (ziram) i benzimidazola (karbendazim, kaptafol).

U uvjetima čestih proljetnih oborina preporučujemo skratiti razmake zaštite vinograda. Pri suzbijanju drugih bolesti (Phomopsis, Plasmopara, Erysiphe) treba naizmjenično koristiti kombinirane fungicide koji sadrže djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (npr. metiram), ftalimida (npr. folpet, kaptan) i strobilurina (npr. trifloksistrobin, azoksistrobin, piraklostrobin).

Uz dovoljno svibanjske vlage i optimalne temperature zraka započinje “skriveni” razvoj različitih uzročnika bolesti vinove loze. Premda najveći broj usmjerenih zaštita zadnjih 20-ak godina provodimo protiv pepelnice grožđa (Erysiphe – slika 2), zadnje četiri sezone dominantna bolest je bila plamenjača ili peronospora (Plasmopara – slika 3). Nepoznanica u suzbijanju je sušica cvata (Phoma – slika 1). Prvi puta tijekom ljeta 2021. novo patološko “iznenađenje” na grožđu: crna trulež je bila jače izražena od plamenjače ili peronospore (Guignardia – slika 4)  Snimio: M. Šubić.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakZašto nije dozvoljeno urbano pčelarenje u RH?
Sljedeći članakVrijeme je za rajčice, paprike, tikvice i patlidžane…
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.