Vinogradarsko-vinarska proizvodnja predstavlja izuzetno važnu gospodarsku granu u Republici Hrvatskoj koja izravno ili kroz vezane djelatnosti (turizam, trgovina, proizvodnja vinogradarske opreme, ugostiteljstvo) ima izuzetno veliki značaj za gospodarstvo. Temelj uspješne i isplative vinogradarsko-vinarske proizvodnje je osiguranje dovoljne količine kvalitetnog certificiranog sadnog materijala što pokazuju primjeri brojnih vinogradarskih zemalja.

Na javnom savjetovanju je Program potpore istraživanja usmjerenih na unaprjeđenje kvalitete sadnog materijala loze za vremensko razdoblje od 2024. – 2029. Trenutačno Republika Hrvatska ima samo tri rasadnika predosnovnih i osnovnih matičnih nasada što  nije dovoljno za osiguranje kvalitetnog i zdravog materijala loze.

Neophodno je provoditi mjere, a posebno istraživanja kojima će se utvrditi mogućnosti povećanja broja predosnovnih i osnovnih matičnih nasada sorata i klonova koje su najvažnije u podizanju novih nasada odnosno u proizvodnji sadnog materijala, pri čemu poseban naglasak treba staviti na autohtone sorte vinove loze. Isto tako neophodno je unaprijediti i poduprijeti znanstveno-istraživačke aktivnosti i resurse potrebne za održavanje uspostavljenih matičnih nasada najviših kategorija.

Ciljevi Programa potpore

Program potpore istraživanja usmjerenih na unapređenje kvalitete sadnog materijala loze za vremensko razdoblje 2024. – 2029. godine ima sljedeće ciljeve:

a) Sustavno praćenje proizvodnih svojstava do sada izdvojenih i registriranih hrvatskih klonova pojedinih sorata čime bi se pratilo njihov proizvodni potencijal

b) Praćenje fitosanitarnog statusa matičnih nasada kategorija predosnovni i osnovni usmjerenih na gospodarski štetne viruse i fitoplazmoze te pojave novih virusa 

c) Utvrđivanje fitosanitarnog statusa i razinu unutarsortne varijabilnosti u proizvodnim nasadima kod sorata koje su važne u vinogradarskoj proizvodnji, a za koje na području Republike Hrvatske do sada nisu provođeni postupci fitosanitarne i klonske selekcije s ciljem utvrđivanja potreba za provedbu klonske selekcije i uspostave matičnih nasada najviših kategorija za predmetne sorte na području Republike Hrvatske.  

Korisnici Programa potpore provodit će istraživanja vezano za utvrđivanje proizvodnih svojstava registriranih klonova u proizvodnim uvjetima te pripremati izvješća za stručne skupove i sajmove s ciljem upoznavanja proizvođača o prednostima korištenja navedenih klonova i certificiranog sadnog materijala u odnosu na standardni sadni materijal.

Prihvatljivi korisnici Programa potpore su znanstvene institucije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta („Narodne novine”, broj.  56/23) te u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala sukladno Pravilniku o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« br. 8/22) i Službenom registru specijaliziranih subjekata sukladno Pravilniku o Službenom registru specijaliziranih subjekata (»Narodne novine« br. 30/21) te ispunjavanju sljedeće uvjete:

Sredstva za provedbu ovoga Programa potpore planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu u iznosu od 50.000,00 eura i u projekcijama za 2025. i 2026. g., unutar Financijskog plana Ministarstva poljoprivrede, s tim da ukupna sredstava potrebna za provedbu Programa potpore za šestogodišnje razdoblje iznose 300.000,00 eura. Zahtjev mogu podnijeti prihvatljivi Korisnici koji ispunjavaju propisane uvjete iz Programa potpore, s time da je najviši iznos bespovratnih sredstva za pojedinačni Zahtjev 300.000,00 eura, dok udio bespovratnih sredstva iznosi do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa potpore.

plantsworld.ae
Foto: i.pinimg.com

Prethodni članakŠkolska shema 2023/24 – objavljeni Popisi odobrenih i vrednovanih dobavljača za ožujak
Sljedeći članakBc Institut nagrađuje svoje krajnje kupce
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.