Grožđe je međunarodno važna kultura, a vinogradi pokrivaju 75.000 km2 diljem svijeta. Prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Republici Hrvatskoj je upisano oko 41.000 gospodarstava koja posjeduju vinograd s ukupno oko 83.500 parcela pod vinogradima.

Ukupne površine pod vinogradima u Republici Hrvatskoj, evidentirane u ARKOD sustavu, u Vinogradarskom registru, u prošlom desetljeću iznosile su oko 20 tisuća ha. Ako se promatraju površine pod trajnim nasadima vinove loze tada se može ustanoviti kako primorska Hrvatska ima najveću površinu od 9.685,93 ha. Zatim slijedi istočna kontinentalna Hrvatska sa 6.321,80 ha i zapadna kontinentalna Hrvatska sa 4.705,05 ha. To je gotovo upola manje nego površine vinove loze primorske Hrvatske.

Tehnologije koje pomažu u vinogradarstvu

U uvjetima sve veće konkurencije na svjetskom tržištu, od velikog je značaja postizanje visoke kvalitete i podizanje standarda u vinogradu. Zbog navedenog dolazi do značajne obnove vinogradarstva i preispitivanja poljoprivrednih tehnika s ciljem maksimiziranja kvalitete i održivosti kroz smanjenje i učinkovitije korištenje proizvodnih inputa kao što su energija, mineralna gnojiva i kemijska sredstva te smanjenje ulaznih troškova uz očuvanje okoliša.

Digitalizacija poljoprivrede u posljednjih tridesetak godina doprinosi brzom razvoju novih tehnologija za praćenje stanja poljoprivredne proizvodnje, pa tako i u vinogradarstvu. Precizna poljoprivreda je pristup upravljanja proizvodnjom. On omogućuje donošenje odluka na temelju precizno prikupljenih podataka pomoću raznih alata i novih tehnologija.

Preciznu poljoprivredu odlikuje donošenje agrotehničkih odluka u trenutnom vremenu. To omogućuje u slučaju vinogradarstva brzu reakciju na npr. potrebno kemijsko djelovanje. Precizno vinogradarstvo omogućava različito upravljanje proizvodnjom na različitim parcelama unutar vinograda uz pomoć novih tehnologija koje omogućavaju prikupljanje i obradu podataka s visokim stupnjem točnosti na osnovu kojih se mogu donijeti kvalitetnije odluke pri upravljaju vinogradarskom proizvodnjom. Ovim načinom osigurava se kvalitetnija proizvodnja grožđa uz održivo korištenje proizvodnih resursa.

Orezivanje je jedan od najskupljih zahvata

Jedan od često najzahtjevnijih i najskupljih zadataka u vinogradarstvu je orezivanje. Kvalitetnim orezivanjem povećava se prinos i sprječavaju bolesti. U svijetu, pa tako i kod nas, orezuju se mnoge vrste loze ručno. To predstavlja visoki financijski trošak i utrošak vremena.

Kako bi se pravovremeno obavila rezidba i osigurala kvaliteta grožđa, na Novom Zelandu je napravljen sustav za automatizaciju uobičajene tehnike orezivanja. Sustav za automatsko orezivanje vinove loze napravljen je u obliku mobilne platforme koja sa svih strana obuhvaća red vinove loze te ih slika pomoću kamera dok se kreće. Sustav računalnog vida kreira 3D model vinove loze. Sustav umjetne inteligencije odlučuje što je za orezivanje te uz pomoć robotske ruke sa šest stupnjeva slobode, kamerom i LED svjetlima pravi potrebne rezove.

Mobilna platforma
Robotska ruka

Europski proizvođač poljoprivredne tehnike Clemens nudi vinarima mogućnost rada u vinogradima „bez dodira“. Prema terenskim istraživanjima upotrebom strojnog orezivanja smanjuje se trošak orezivanja za 90 %. Upotrebom novih tehnologija za gospodarenje vinogradom omogućava se poboljšanje učinkovitosti i kvaliteta proizvodnje. Danas postoje različiti alati, sustavi i aplikacije koje pomažu u praćenju i kontroli raznih aspekata uzgoja vinove loze.

Daljinskim praćenjem i upotrebom senzora moguće je pratiti stanje vinograda, poput raspoloživosti vode i hranjivih sastojaka, zdravlja biljaka i stanja tla. Najčešće platforme za daljinsko istraživanje koje se koriste u preciznoj poljoprivredi i preciznom vinogradarstvu su: avion, satelit i bespilotna letjelica-dron. Za detaljan uvid u spektralni odgovor tla i vegetacijskih površina upotrebljava se hiperspektralno daljinsko istraživanje upotrebom najnovijih senzora za daljinsko istraživanje.

Neki od njih koji se koriste u preciznom vinogradarstvu su: tropojasni multispektralni fotoaparat Tetracam ADC-Lite, šesteropojasni multispektralni fotoaparat Tetracam Mini-MCA, Hiperspektralna kamera Micro-Hyperspec VNIR, spektrometar Ocean Optics USB4000 i YellowScan LiDAR.

Suvremena poljoprivredna tehnika u vinogradarstvu

Jedan od primarnih izazova s kojima se suočava vinska industrija jest da za razliku od drugih poslova koja koriste dnevnu radnu snagu, vlasnici vinograda moraju zaposliti veliki broj radnika odjednom u vrlo kratkom i nefleksibilnom vremenskom razdoblju. U kombinaciji s povećanjem zahtjeva za minimalnom plaćom, nedostatkom lokalnih berača, te kompliciranim procesom zapošljavanja privremenih radnika, vlasnici vinograda se „bore“ za osiguravanje dovoljno kvalificirane radne snage za sezonu branja grožđa.

Neki vlasnici vinograda kako bi osigurali da će imati dovoljno ruku za berbu grožđa odlučuju se za višegodišnjih ugovor s radnicima. Drugi s okreću najnovijoj tehnologiji i opremi za berbu grožđa kao alternativi za sezonske radnje u vinogradima.

Francuski proizvođač Pellenc nudi vlasnicima vinograda strojnu berbu za koju tvrdi da je čišća od ručne berbe. Korištenjem suvremenog samohodnog kombajna za berbu grožđa omogućeno je ubiranje bez stabljika. Kombajn ima sustav za prosijavanje gdje se odvaja mali otpad i peteljke, a grožđe se prenosi u spremnik za skladištenje.

Pellenc samohodni kombajn za berbu grožđa

Preciznost prije svega

U preciznom vinogradarstvu ugradnjom mađarskog sustava Easy-Pilot ostvaruje se preciznost od 3 cm. Linijskim navođenjem s točnošću od 3 cm moguće je bez ovisnosti o satelitskim signalima brati grožđe. Sustav detektira red grožđa koristeći IFM-ov O3M 3D senzorski sustav. On analizira stanje ispred kombajna “točka po točka” koristeći IFM-ovu patentiranu PMD tehnologiju (otkrivanje 3D podataka u stvarnom vremenu). Budući da je okolina ispred stroja digitalizirana na ovaj način, opća svojstva vinove loze mogu se otkriti i vizualizirati. Netočnosti uzrokovane granama vinove loze sa strane ili visokom travom svedene su na minimum.

Easy-Pilot u berbi grožđa kombajnom

Upotreba suvremene vinarske tehnologije

Vršna opterećenja u sezoni rada mogu, ako nisu dobro organizirana, jako negativno utjecati na proizvodnju pa tako i u vinogradarstvu. Berba grožđa je kritično doba godine u vinogradarstvu, i to može biti vrijeme nemilosrdnog pritiska i stresa. Bitno je obaviti berbu u točno pravo vrijeme kako bi okus i kvaliteta voća bili optimalni. Suvremena vinogradarska tehnika upotrebljava GPS i i-Pad tehnologiju u stvarnom vremenu za praćenje kombajna i prenošenje specifikacija poslova rukovateljima koristeći telematske sustave.

Jedan od poznatijih francuskih proizvođača suvremenih samohodnih kombajna za berbu grožđa je Gregoire. Gregoire je razvio novi model kombajna “Cleantech Vario”. On ima valjak za uklanjanje stabljike zajedno s okretnim zaslonom za proizvodnju još čišćeg uzorka. Kapacitet samohodnog kombajna iznosi 1.200 l. Glavne odlike kombajna su: moguće namještanje uvlačenja spremnika iz kabine, prilagodljivi razmak između tresača za pažljivo rukovanje vinovom lozom te upotreba autorazine u ARC sustavu koja omogućuje automatsko podešavanje razlike u visini i poteškoćama s terenom.

Gregorie kombajn u radu

Može se zaključiti kako je ručna berba grožđa dobila svog „novog suradnika“, a vlasnici vinograda „saveznika“ u sezoni vršnog opterećenja. Danas je bez suvremene poljoprivredne tehnike nezamislivo imati kvalitetnu i pravovremenu proizvodnju.