Kišna proljeća često vinogradarima donose brige i nerijetko kao posljedicu nose štete na grozdovima i smanjeni urod na kraju sezone. Prošle su godine naročito opasni bili promjenjivi vremenski uvjeti s iznimno obilnim količinama oborina u vrijeme cvatnje vinove loze i neposredno nakon nje. Za dobre rezultate i zdravo grožđe, potrebno je stoga pratiti vremenske prilike i uvjete razvoja bolesti na vinovoj lozi.

Naročito je važno u vinogradu primijeniti kvalitetne preparate u slučaju nestabilnog vremena s čestim nepredvidivim oborinama. Tad je povećana opasnost od izbijanja peronospore. U fazi bujnog razvoja mladica i lisne mase vinove loze, osobito ako je stalno prisutna velika vlaga ili ako padne veća količina oborina, potrebno je u kraćem vremenu ponoviti zaštitu vinograda.

Što pogoduje razvoju plamenjače?

Sve do razdoblja nakon cvatnje potrebno je posebno paziti na zaštitu od plamenjače. Vremenski uvjeti s obilnim i čestim oborinama izuzetno pogoduju razvoju ove opasne bolesti. Ako se u vremenu prije cvatnje, dok je porast mladica velik, često javljaju kiše, potrebno je skratiti razmake između prskanja. Naročito su opasne zaraze u cvatnji i odmah nakon cvatnje, jer izravno utječu na rod i kvalitetu grožđa.

peronospore
Prepoznatljivi simptomi plamenjače na licu i naličju lista vinove loze

Novi fungicid s jakim djelovanjem protiv plamenjače

U ovom razdoblju potrebno je zaštititi lozu kvalitetnim fungicidima protiv peronospore. Za zaštitu u ovom razdoblju razmaci između prskanja trebaju biti 10 do 12 dana. Ako je stalno prisutna velika vlaga ili ako padne veća količina oborina, potrebno je u kraćem vremenu ponoviti prskanje.

LEIMAY je potpuno novi proizvod na hrvatskom tržištu na osnovi djelatne tvari amisulbrom koja pripada novoj skupini fungicida. Leimay ima izuzetno jako djelovanje protiv plamenjače, a potpuno je različitog mehanizma djelovanja od do sada korištenih fungicida.

Zaustavlja širenje zaraze

Leimay se koristi za suzbijanje plamenjače na vinovoj lozi i krumpiru, s posebno naglašenim antisporulantnim učinkom, tako da zaustavlja širenje infekcije u vinogradu ili na polju.

Leimay se primjenjuje u intervalima od 10-12 dana počevši od faze prije cvatnje. Može se koristiti i u cvatnji, budući da nema negativno djelovanje na oplodnju. Na vinovoj lozi i krumpiru amisulbrom je pokazao izvrsno djelovanje i visoku otpornost na ispiranje oborinama. Nije zabilježena fitotoksičnost niti djelovanje na organoleptiku vina.

Doze primjene su vrlo niske i iznose u vinovoj lozi ( vinske i stolne sorte ) 0,4l/ha ili 40 ml na 100 litara vode, a u krumpiru 0,5l/ha ili 0,05%. Leimay se može miješati sa cimoksanilom, bakrom ili folpetom, kako bi se postigla kombinirana zaštita u vrijeme velike opasnosti od plamenjače.

Zaštita vinograda od najopasnije bolesti – plamenjače, izuzetno je zahtjevan zadatak koji se ne smije prepustiti slučaju. Toga su naročito svjesni vinogradari koji se svake godine susreću sa iznimno visokom vlagom zraka i dugotrajnim rosama u vinogradima.

Vinogorja na pojedinim lokacijama u Hrvatskoj kroz čitavu vegetativnu sezonu vinove loze imaju idealne uvjete za razvoj plamenjače. Ovaj se problem često prekasno prepoznaje na osjetljivim sortama koje vrlo rano stradaju od peronospore, ako nisu pravilno zaštićene.

Svjedoci smo brojnih zabrana i ograničenja u programu fungicida za zaštitu vinograda. LEIMAY zato predstavlja važno novo i učinkovito oružje u borbi protiv plamenjače vinove loze.