Fertirigacija je tehnološki zahvat pri kojem koristimo tekuća ili vodotopiva gnojiva. Preko sustava za natapanje, opskrbljuje se biljke odgovarajućom količinom potrebnih hraniva, a istovremeno se dodaje i voda.

Tako se zajedno primjenjuje tehnološki zahvati natapanja i gnojidbe, kako bi se smanjili troškovi primjene. Međutim, u velikom broju slučajeva, kod fertirigacije dolazi do znatnih nepravilnosti, koje rezultiraju značajno manjim i ne kvalitetnijim prinosom:

  • prevelike količine vode koje se dodaju neplaniranom fertirigacijom dovode do znatnog ispiranja dušika, osobito nitratnog oblika kroz masu tlu (zonu razvoja korijena);
  • gubitak dušika pokušava se nadoknaditi novom fertirigacijom ne poštujući stanje vlažnosti u tlu; biljke se opskrbljuju viškom dušika te dolazi do vrlo bujnog rasta vegetativne mase na štetu razvoja plodova;
  • zbog pojave procjeđivanja viška vode kroz profil tla, dolazi do ispiranja kalcija (Ca); on izravno utječe na kvalitetu i čvrstoću plodova;
  • zbog prevelike količine vode, često dolazi do ispiranja i kalija (K) iz zone korijena koji je važan element za kvalitetu plodova jagode;
  • zbog visoke količine gnojiva dolazi do rasta EC vrijednosti tla (zaslanjenosti tla) i do pada prinosa i slabog razvoja plodova.

Stoga je za učinkovitu primjenu fertirigacije potrebno poznavati brojne tehnološke aspekte koji mogu negativno utjecati na učinak gnojidbe.

Program fertirigacije novog nasada jagode

Ovisno o roku sadnje jagode, potrebno je provesti 4-6 tretmana fertirigacije; sve kako bi se osigurao pravilan razvoj korijena i nadzemnog dijela jagode.

Tablica 1. Program fertirigacije jagode nakon sadnje (na osnovi tjedne primjena vodotopivih gnojiva)

Faza rastaGnojivo (odnos NPK hraniva/preporučena formulacija gnojiva)Količina gnojiva za 1 ha (za 40.000 sadnica)
1. tjedan nakon sadnjeCa-nitrat25-50 kg
2. tjedan nakon sadnjeNPK 1:3:1 (NPK 13:40:13)25-50 kg
3. tjedan nakon sadnjeCa-nitrat25-50 kg
4. tjedan nakon sadnjeNPK 1:1:1 (NPK 20:20:20)25-50 kg
5. tjedan nakon sadnjeNPK 1:1:1 (NPK 20:20:20)25-50 kg
6. tjedan nakon sadnjeNPK 1:4:1 (NPK 13:40:13)25-50 kg

Na tržištu postoji veliki izbor vodotopivih gnojiva te se programi fertirigacije jagode tijekom ljetno-jesenskog razdoblja mogu provoditi vrlo učinkovito.

Osim redovne gnojidbe kroz program fertirigacije, za uspješan uzgoj jagoda potrebno je tijekom jeseni provoditi i nekoliko posebnih tretmana gnojidbe. Dodatni tretmani u jesenskoj gnojidbi važni su za opskrbu jagode mikroelementima, naročito željezom i cinkom. Osim primjene mikroelemenata, za dodatni učinak u gnojidbi jagoda preporuča se primjena huminskih kiselina te gnojiva na bazi fosfita.

Fosfiti (Trafos K) su posebno formulirana gnojiva. Ona sadrže fosfor u fosfitnom obliku (nisu klasična gnojiva sa fosforom u fosfatnom obliku). Fosfitni oblik gnojiva potiče sintezu fitoalekisna koji povećavaju otpornost biljke na brojne biljne bolesti. Lako se usvajaju preko korijena (bez obzira na temperaturu tla) ili u folijarnoj gnojidbi. U sljedećoj tablici prikazani su dodatni tretmani i gnojiva za jesensku gnojidbu.

Faza rastaGnojivoKoličina gnojiva za 1 ha (za 40.000 sadnica)Cilj tretmana
Odmah nakon sadnjeHuminske kiseline (tekuća organska gnojiva)   Gnojiva na bazi mikroelementa cinka (Zn-EDTA helat)5 lit./ha       1 kg/haRazvoj korijena i nadzemnog dijela jagode Bolje usvajanje hraniva iz tla (zbog reduciranog volumena korijena) Bolji razvoj sadnice zbog sinteze prirodnog hormona rada auxina
1-2 tretmana tijekom jesenskog periodaGnojiva na bazi kalij-fosfita (Trafos K)5-10 lit./haGnojivo sa visokom količinom kalij-fosfita potiče povećanje otpornosti biljke na bolesti korijena
Primjena sa vodotopivim gnojivimaBiostimulatori na bazi aminokiselina (min. 24% slobodnih aminokiselina)5-10 lit./ha      Biostimulator. Potiče bolje metabolizam hraniva i jači i bolji razvoj sadnice.
1 tretman tijekom jesenskog periodaGnojiva na bazi mikroelemenata (Fe, Mn, Zn)1-3 kg/haOpskrba biljaka svim važnim mikroelementima potrebnih za razvoj lisne mase i cvijetnih zametaka za cvatnju u slijedećoj vegetaciji
Tretman po potrebi (na tlima sa niskom količinom željeza)Gnojiva na bazi željeza (Fe-EDDHA helata)10-20 kg/haGnojiva na bazi Fe-helata (min. 6% Fe). Više doze primjene kod uzgoja jagoda na karbonatnim tlima

Osim kroz sustav fertirigacije, dio gnojiva (poput biostimulatora) može se dodavati i kroz folijarnu gnojidbu. I to u kombinaciji s primjenom zaštitnih sredstava. Međutim, potrebno je paziti na međusobnu kompatibilnost zaštitnih sredstava i gnojiva. U slučaju svake nedoumice potrebno tražiti savjet tehničkog osoblja ili prethodno testirati primjenu na malom dijelu nasada.

Izvor: Gospodarski kalendar

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje