Folijarna gnojidba masline je važna dodatna agrotehnička mjera jer stabla masline imaju veliku lisnu površinu. Ovisno o starosti stabla i zdravstvenom stanju lista masline, aktivna lisna površina pojedinog stabla iznosi od 5 pa čak do 20 m2 lisne površine. To treba iskoristiti u gnojidbi maslina.

Kalij (K) je element koji ima važnu fiziološku ulogu u gnojidbi masline. Primarna fiziološka funkcija kalija je sinteza suhe tvari, odnosno sinteza ulja u plodovima masline. Osim toga, pravilnom gnojidbom kalijem, povećava se otpornost maslina na sušu i visoke temperature te se povećava otpornost masline na niske temperature tijekom razdoblja zimskog mirovanja masline.

Stoga je kalij vrlo važan element u gnojidbi masline. Međutim, zbog brojnih nepovoljnih agroekoloških uvjeta, često dolazi do nedostatne opskrbe biljke kalijem. Tako izostaje spomenuti pozitivni učinak kalija na maslinu. Zbog specifične građe lista masline (deblja kutikula lista) moguće je koristiti više koncentracije folijarnih gnojiva. Time se mogu dodati značajno veće količine kalija u gnojidbi preko lista. Po istraživanju brojnih autora, folijarna gnojidba masline pokazala je pozitivan učinak na visinu prinosa, ali isto tako i na randmane ulja u plodovima masline.

Tablica 1. Utjecaj folijarne gnojidbe masline kalijem na prinos i randman ulja na sorti Koroneiki (Mahmoud i sur., 2017.)

TretmanPrinos ploda kg/stablu 2014.Prinos ploda kg/stablu 2015.Randman ulja (%) 2014.Randman ulja (%) 2015.
0 kg/ha K (kontrolna varijanta)30,031,030,632,3
Kalij-sulfat (3 %)40,041,735,138,4
Kalij-sulfat (5 %)36,737,333,136,0

Da bi folijarna gnojidba masline bila učinkovita, potrebno je voditi računa o nekoliko važnih tehnoloških čimbenika koji značajno mogu utjecati na učinkovitost folijarne gnojidbe masline, kao što su:

  • Izbor oblika kalija u gnojivima za folijarnu gnojidbu masline (različite koncentracije kalija i različite pH vrijednosti)
  • Kvaliteta vode za folijarnu gnojidbu
  • Dodatni dodaci u gnojivima za folijarnu gnojidbu kalijem (dodaci za brzo usvajanje kalija)
  • Ispravnost prskalica i atomizera za folijarnu gnojidbu

Izbor oblika kalija u gnojivima za folijarnu gnojidbu masline

Kod izbora gnojiva, dva važna parametra su oblika kalija te koncentracija kalija u gnojivu za folijarnu gnojidbu masline. Dodatni problem u gnojidbi masline su nasadi u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. To je zato jer samo neki oblici kalija dopušteni za primjenu u ekološkoj proizvodni, pa o tome treba voditi računa prilikom izbora gnojiva. U sljedećoj tablici prikazani su neki oblici kalija za folijarnu gnojidbu masline.

Tablica 2. Oblici kalija za folijarnu gnojidbu masline

Oblik kalija u gnojivuKoličina kalija u gnojivuDodatne napomene
Kalij-sulfat50 % K2OVisoka količina kalija. Slaba topivost u vodi (niska doza primjene). Brza reakcija sa karbonatnim ionom (u tvrdoj vodi). Fiziološki kiselo gnojivo. Dozvoljen za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (samo kalij-sulfat iz prirodnih nalazišta kalijevih soli).
Kalij-fosfit (PK 30:20)20 % K2OMolekula kalij-fosfita bez dušika. Brzo usvajanje. Brza translokacija unutar biljke. Kiselo gnojivo. Bez reakcije s karbonatnim ionom u tvrdoj vodi. Nije za ekološku proizvodnju.
Kalij-nitrat46 % K2OBrzo usvajanje. Laka topivost u tvrdim vodama. Visoka količina kalija. Gnojivo sadrži i dušik (13 % N).
  Nije za ekološku proizvodnju.
Kalij-EDTA helat31-46 % K2OVisoka koncentracija kalija. Bez klorida, nitrata i sulfata. Brza translokacija unutar biljke. Bez reakcije s karbonatnim ionom u tvrdim vodama. Fiziološki alkalno gnojivo. Neka gnojiva na bazi kalij-edta helata mogu se koristiti u ekološkoj proizvodnji (provjeriti s proizvođačem gnojiva).
Kalij-tiosulfat30-52 % K2OVisoka koncentracija kalija. Niska cijena gnojiva. Tekuće gnojivo. Brzo usvajanje u list. Gnojivo neutralne pH vrijednosti. Bez reakcije s karbonatnim ionom u tvrdim vodama. Nije za ekološku proizvodnju.
Kalij-acetat20-25 % K2OTekuće gnojivo. Visoka koncentracija kalija. Za primjenu s tvrdim (karbonatnim) vodama. Gnojivo kisele pH vrijednosti. Brzo usvajanje u list. Neka gnojiva na bazi kalij-acetata helata mogu se koristiti u ekološkoj proizvodnji (provjeriti s proizvođačem gnojiva).
Kalij-citrat20 % K2OTekuće gnojivo. Za primjenu s tvrdim (karbonatnim) vodama. Gnojivo kisele pH vrijednosti. Brzo usvajanje u list. Neka gnojiva na bazi kalij-citrata helata mogu se koristiti u ekološkoj proizvodnji (provjeriti s proizvođačem gnojiva).
Vodotopiva gnojiva s višim postotkom kalijaRazličite NPK formulacijeJeftin izvor kalija. Niske količine kalija (doza primjene 1-2 grama/litri). Gnojiva slabog učinka u folijarnoj gnojidbi. Različite pH vrijednosti (ovisno o sastavu). Nisu gnojiva za ekološku proizvodnju.

Osim samog oblika kalija u gnojivu, proizvođači gnojiva dodaju i druge organske spojeve, poput aminokiselina, huminskih kiselina ili ekstrakta morskih algi kako bi se dobila kvalitetnija gnojiva za folijarnu gnojidbu masline.

folijarna prihrana maslina
Gnojivo IDAI K PLUS na bazi kalij-acetata (20 % K2O) za ekološku folijarnu gnojidbu maslina, proizveden po patentiranoj HPC tehnologiji (proizvođač Idai Nature, Španjolska)

Vrlo važan parametar za učinkovitu gnojidbu kalijem je kvaliteta vode. Kako se kod nas često primjenjuju tvrde (karbonatne) vode s visokom količinom hidrogenkarbonatnog (HCO3) iona koji vrlo lako reagira s kalijem. Na taj način nastaje netopivi kalij-karbonat koji se ne može usvojiti u list, te izostaje učinak folijarne gnojidbe kalijem. Stoga bi kod primjene tvrde vode za folijarnu gnojidbu trebalo koristiti sredstva za zakiseljavanje (Lower 7, Spray plus, pH minus i slično) kako bi se neutralizirao hidrogenkarbonatni ion (HCO3) i spriječilo nastajanje kalij-karbonata. Druga mogućnost je primjena modernih kalijevih gnojiva na bazi kalij-acetata ili kalij-citrata gdje nema reakcije s hidrogenkarbonatnim ionom u tvrdoj vodi.

Dodaci za brzo usvajanje kalija

Za bolju učinkovitost u folijarnoj gnojidbi masline kalijem proizvođači dodaju različite dodatke u gnojiva. Dva važna dodatka u proizvodnji kalijevih gnojiva su dodaci za neutralizaciju hidrogenkarboantnog iona u tvrdoj vodi (prije spomenuti problem nastanka kalij-karbonata) te dodaci za brzo usvajanje kalija u list pri visokoj temperaturi zraka. Kako se folijarna gnojidba masline vrši tijekom ljetnog razdoblja kad su visoke temperatura zraka i brzo isparavanje kapljice vode s površine lista, dodavanje aditiva za brzi ulazak u list vrlo je važno.

Kod primjene gnojiva bez tih aditiva, dolazi do brzog isparavanja vode s površine lista, te na površini lista zaostaje kalij koji se više ne može usvojiti u list. Takav talog kalija podložan je ispiranju s kišom ili odnošenjem vjetrom, te maslina ne može iskoristi takvo gnojivo. Dodatak za brzo usvajanje je gotovo ključna prednost u izboru gnojiva za folijarnu gnojidbu. Svakako se preporuča primjena gnojiva koji sadrže ovu vrstu organskih aditiva za brže usvajanje u list.

Folijarna prihrana maslina
Folijarna gnojidba masline

Ispravnost prskalica i atomizera za folijarnu gnojidbu

I zadnji važan parametar za folijarnu gnojidbu masline je ispravnost prskalica i atomizera u provedbi folijarne gnojidbe. Prije svega je tu ispravnost dizni radi pravilne raspodjele vodene otopine gnojiva po čitavoj lisnoj površini. Isto tako i pravilnog doziranja gnojiva na jedincu površine (ili broja stabala) kako bi se poštovale preporuke proizvođača gnojiva i ostvario zadovoljavajući učinak u folijarnoj gnojidbi maslina kalijem. Kalij je nedvojbeno vrlo važan element u gnojidbi masline. Poznavanje problematike gnojidbe kalijem ključno je u ostvarenju visokog prinosa ploda i viših randmana ulja u plodovima. Na taj način maslinari mogu ostvariti zadovoljavajuće prihode u uzgoju maslina i proizvodnji ulja visoke kvalitete.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje