Jabukov staklokrilac (Synanthedon myopaeformis Borch.) fiziološki je štetnik plantažnih nasada jabuka, a može se pronaći i na šljivi, dunji, kruški, breskvi i drugim voćkama.

Jabukov staklokrilac prvenstveno napada voćnjake gdje je podloga slabo bujna ili postoji nepodudarnost podloge i plemke. Prezimljavaju gusjenice ispod kore. Odrasla gusjenica se preobrazi blizu otvora, pa ostatak kukuljice nakon izlijetanja leptira viri iz grane ili stabla. Tijelo leptira je tamne boje s crvenim prstenom oko zatka, krila su prozirna i raspona 15 – 20 mm. Leptiri lete od kraja svibnja do kolovoza, a najviše u srpnju kad su visoke temperature.

Svoja jaja polažu na stablo, u skupinama po pet jaja na mjesta gdje je kora orezivanjem ili nekim drugim uzrokom oštećena. Također, odlažu ih i na mjesto cijepljenja. Kad se razvije gusjenica iz jaja ona se ubušuje praveći plitke hodnike pod korom. Gusjenica je blijedožute boje bez dlačica i veličine do 22 mm. Njihov razvoj može trajati jednu ili dvije godine. Kad završi s razvojem, gusjenica se kukulji od travnja do lipnja na mjestima blizu tla ispod kore. Kad je završen razvojni stadij kukuljice, izlijeće leptir i ciklus se ponavlja.

Simptomi prisutnosti štetnika na voćkama su tamne pjege na kori iz kojih izlazi ljepljivi biljni sok te se kora lako ljušti na napadnim dijelovima. Višegodišnja prisutnost jabukovog staklokrilca dovodi do smanjene otpornosti na napad bolesti, smanjenog prinosa i bujnosti drveća. U mnogim starim, napuštenim i nenjegovanim voćnjacima zaraza može biti velika. Štetnika treba suzbijati preventivno, a najbolji način je da se rane premazuju voćarskim voskom, čisti kora voćaka i apliciraju zaštitna sredstva na osnovi bakra nakon reza.

Pri orezivanju paziti na mehanička oštećenja. Pojava leptira može se pratiti fenomonima. Također, pojavi li se štetnik u većem broju, hvatanjem leptira u posude s jabučnim sokom ili trulim jabukama može se smanjiti njihov napad. Kombinacija ovih mjera najučinkovitiji je način suzbijanja ovog štetnika. Svaka primjena insekticida u voćnjaku u vrijeme leta ovoga štetnika, smanjuje i njegovu brojnost.

Gusjenica jabukovog staklokrilca (foto: Friedhelm Mai)