Iza jabuke se nalazi najosjetljivija faza razvoja – cvatnja. Vremenske prilike tijekom cvatnje nikako nisu pogodovale dobroj i kvalitetnoj oplodnji. Iznimno visoke temperature i relativno jaki i topli vjetrovi uzrokovali su slabu oplodnju, a samim time i pojačano opadanje plodova nakon cvatnje.

Usprkos slabijoj oplodnji potrebno je osigurati kvalitetnu zaštitu zametnutih plodova. Prije same zaštite treba uzeti u obzir da nakon iznadprosječno toplog perioda za ovo doba godine dolazi hladni val, a sobzirom da je jabuka u fazi intentivnog rasta i diobe stanica treba se maksimalno angažirati i pokušati zaštititi zametnute plodove od negativnog utjecaja niskih temperatura.

Kojima preparatima je potrebno odraditi tretman?

Slijedom navedenog, proizlazi da je jabuka u fazi intenzivnog porasta iznimno osjetljiva na temperature malo ispod ništice stoga je potrebno odraditi i tretman preparatima na bazi aminokiselina, BOMBARDIER u dozi od 3 l/ha.

BOMBARDIER je biostimulator koji svojim specifičnim sastavom smanjuje utjecaj stresnih čimbenika i omogućuje biljci da s minimalnim gubicima prođe kroz stresni period tijekom osjetljivih faza razvoja. Osim što tijekom trajanja nepovoljnih uvjeta dolazi do manjeg ili većeg oštećenja plodova, sama biljka ja znatno osjetljivija na napad uzročnika bolesti i štetnika. Tako da uz spomenuti BOMBARDIER svakako treba odraditi i tretman zaštite od bolesti i štetnika. Prethodni period bio je pogodan za razvoj uzročnika krastavosti ploda i lista, ali zbog nešto viših temperatura zraka, visoke relativne vlage zraka i izostanka oborina, bio je idealan i za razvoj pepelnice koja je osobito na osjetljivim sortama jabuke kao što je idared uzela maha. U svoj program zaštite jabuke u narednom periodu potrebno je uvrstiti preparat SUGOBY, aktivne tvari krezoksim metil, u koncentraciji od 0,015 % do 0,02 %.

SUGOBY je preparat koji iznimno dobro djeluje na uzročnika pepelnice, prije svega preventivno sprečava klijanje spora te ima djelomično kurativno djelovanje i antisporulacijsko djelovanje. Osim na pepelnicu ima djelovanje i na uzročnika krastavosti lista i ploda jabuke, ali i kruške. Kako bi zaštita tek zametnutih plodova bila potpuna i u skladu s nepredvidivim fluktuacijama vremenskih prilika, spomenutom preparatu potrebno je dodati preparat ARGO, a.t. difenkonazol, u koncentraciji od 0,013 % do 0,015 % koji je pravi sistemik iz skupine triazola i preparat POLYRAM DF, u koncentraciji od 0,02 % koji ima kontaktno preventivno djelovanje, tj. sprečava klijanje spora, a samim tim i ulazak patogena u biljku. S obzirom da se biljka tijekom cijelog vegetacijskog perioda nalazi pod pritiskom bolesti i štetnika, tijekom cijelog tog perioda potrebno je pratiti vremenske prilike, ali i stanje nasada na prisutnost simptoma bolesti i štetnika. Prije svega treba voditi računa o količini oborina, dužini vlaženja lista i temperaturi zraka i u skladu s tim odraditi tretmane u vremenskim razmacima koji će osigurati kvalitetnu i sigurnu zaštitu.

Nakon prethodno spomenutog tretmana, preporuka je primjene preparata DELAN PRO, u dozi od 2,5 l/ha uz dodatak preparata REVYONA, a.t. revysol – nova aktivna tvar iz skupine triazola, u dozi od 2 l/ha i preparat CHROMOSUL, u koncentraciji od 0,1% do 0,2%. Uz sve navedeno potrebno je izvršiti detaljan pregled nasada na prisutnost štetnika. Prije svega se to odnosi na lisne uši i krvavu uš te ukoliko se uoče, utoliko je potrebno uz navedene preparate dodati insekticid ROTOR SUPER u dozi od 0,5 l/ha kod pojave uši, a u slučaju pronalaska krvave uši primjeniti preparat na bazi aktivne tvari pirimikarb. Kako bi na adekvatan način suzbili ekonomski najznačajnijeg štetnika jabuke – jabučnog savijača, u svakom slučaju je preporuka postavljanje feromonskih klopki čije je postavljanje iznimno jednostavno, a  učinkovitost neosporna.

Feromonske klopke se sastoje iz nekoliko dijelova, a sastavljanje je lako i brzo: unutar delta kućice stavlja se ljepljiva ploča i na nju se postavlja feromon te prikvači se u zoni gornje trećine stabla. Feromon privlači mužjaka jabučnog savijača i time dobivamo uvid u brojnost same populacije. Kako bi se odredio idealan termin za suzbijanje navednog štetnika, tj. vrijeme kada ličinka izlazi iz jaja, a prije ubušivanja u plod, potrebo je pratiti ulov leptira na ljepljivoj ploči. Kod ulova kritičnog broja, tj. pet leptira po ploči, potrebno je početi pratiti temperature zraka u narednim danima. U slučaju nešto nižih temperatura zraka potrebno  je odraditi tretman insekticidima za suzbijanje jabučnog savijača 7–10 dana nakon ulova kritičnogn broja leptira.

Proizvodnja jabuke iznimno je kompleksna zbog više različitih čimbenika od kojih samo na neke možemo utjecati, i to ne u potpunosti. Jedan od njih je zaštita od uzročnika bolesti i štetnika koja je učinkovita samo uz stručnu i pravovremenu primjenu sredstava za zaštitu bilja uz praćenje niza drugih čimbenika kao što su temperatura zraka, vlaga zraka, vlažnost lista, količine oborina uz nezaobilazni naglasak na stalan oprez usmjeren ka zaštiti ljudskog zdravlja i minimalni utjecaj na biološku raznolikost i ravnotežu prilikom primjene sredstva za zaštitu bilja.

Kontakt:

Chromos agro d.o.o.

www.chromos-agro.hr

besplatni telefon: 0800 – 467 – 467