Lijeskova grinja (Phytoptus avellanae) pripada porodici grinja šiškarica. Vrlo je sitan štetnik vidljiv jedino mikroskopom. Bjeličaste je ili skoro prozirne boje, duguljastog tijela, ima samo dva para nogu i usni ustroj za bodenje i sisanje. Odrasla grinja prezimljuje u pupovima lijeske i hrani se sisanjem biljnih sokova čime uzrokuje nabreknuće pupova. Napadnuti se pupovi ne otvaraju ili se razvija deformirano lišće koje se suši. Najviše se javlja tijekom hladnih i vlažnih proljeća, a štete mogu dovesti do velikih gubitaka novih izboja što utječe na rast biljke i samu rodnost.

Lijeskova grinja pojavljuje se početkom proljeća, a najveća brojnost bilježi se krajem ljeta kada pričinjava i najveće štete. Napada divlju i pitomu lijesku. Simptomi su vidljivi u jesen i tijekom zime kad se primjećuje mrka, crvenkasta boja pupova. Može oštetiti pupove (i do 20%), a time i uzrokovati gubitke u prinosu. Grinja može razviti i do šest generacija. Boraveći u pupu u malo više od mjesec dana razvije i do 1000 novih potomaka. Prag odluke za suzbijanje jest kad se uoči 10 % napadnutih pupova koji se pregledavaju u veljači, a jedan uzorak čini 100 pupova.

Praćenje pojave i suzbijanje štetnika

Vizualnim pregledom pupova u rano proljeće moguće je pratiti pojavu ovog štetnika. Jedna od važnih preventivnih mjera zaštite je sadnja zdravog sadnog materijala i otpornijih sorata. Suzbijanje lijeskove grinje je problematično jer nema registriranih akaricida u Republici Hrvatskoj. Dozvolu za primjenu (prema FIS bazi) imaju tri pripravka: Chromosul 80, Kumulus DF i Microthiol Special Disperss. Radi se o kontaktnim preventivnim fungicidima na bazi sumpora s popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje (Eryophidae). Suzbijanje lijeskove grinje nužno je provoditi u rano proljeće, kad se na jednogodišnjem izboju formira 3 do 5 novih pupova (faza migracija grinja na lijesci) pri temperaturi zraka višoj od 15 °C.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje