Današnji konvencionalni način uzgoja maslina i proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja zasniva se na tri temeljna pravca: ishrana maslina mineralnim gnojivima, uništavanje korova otrovima te uništavanje štetnika na maslinama tretiranjem kemijskim preparatima – otrovima.

Iz dana u dan sve je više zainteresiranih maslinara, koji odbacuju nasilnički put trovanja i ubijanja te zastupaju suradnju s prirodom u sagledavanju uloge tla u životu živih organizama u zemlji. Naime, uzgoj maslina na prirodan način podrazumijeva njegovanje tla, njegovih mikroorganizmima i svih organizama koje žive u tlu, a koji maslinama svojom djelatnošću stvaraju hranivo.

Travu ispod maslina treba mehanički uništavati, čupanjem ili košenjem, a štetnike suzbijati na prirodne načine, pazeći da svojim intervencijama ne narušavamo harmoniju života i prirodnu ravnotežu u masliniku. Neki su maslinari nakon samo jedne godine ,,apstinencijeʺ od prskanja krošnje maslina kemijskim preparatima bili sretni i ponosni. U svom su masliniku, poslije desetak godina po prvi put našli ptičje gnijezdo ili osinjak na maslini.

Ptičje gnijezdo na maslini kao posljedica ,,apstinencijeʺ od prskanja

Moramo priznati da je u smislu zaštite maslina, proizvodnja na prirodan način znatno jednostavnija od drugih voćarskih kultura. Osnovno je imati ispravan pristup zaštite maslina i volju da s malo više truda proizvedemo ekološki proizvod koji nije samo hrana, već i jedan vrijedan i nezaobilazni lijek. I ne zaboravimo, velika je perspektiva autohtonog hrvatskog proizvoda da je proizveden na prirodan način. To je u svakom slučaju dobar motiv za sav trud koji moramo uložiti.

Nasad maslina na Siciliji- Rocche di Cusa
Maslina Koroneiki- autohtona grčka maslina otporna na sušu
Maslinovo ulje s oznakom eko, Izvor: httpsuberiovo.hrproizvode

Koraci do ekomarkice za maslinovo ulje

Prvi korak je upoznavanje s zakonskom regulativom i načelima proizvodnje na prirodan način. Nije naodmet, da već na samom startu maslinar uspostavi kontakt s jednom od priznatih nadzornih stanica, na uzmorskom dijelu Jadrana. Prvi stručni nadzor obavljaju stručnjaci iz nadzorne stanice na osnovi prijave proizvođača.

Drugi korak je da na temelju pozitivnog rješenja nadzorne stanice, maslinar podnosi zahtjev Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva za upis u Upisnik proizvođača ekološke proizvodnje. Uz Zahtjev za upis podnosi kopiju zapisnika o obavljenom prvom stručnom nadzoru, kopiju rješenja da je upisan u upisnik poljoprivrednih proizvođača, potrebno je potpisati izjavu maslinara da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje kao oblik posebnog povjerenja između proizvođača i potrošača.

Treći korak je saznanje da proizvodnja maslina na prirodan način podliježe stalnom stručnom nadzoru u svim dijelovima proizvodnje. Tako se predviđa da bi tijekom godine trebalo obaviti najmanje dva stručna nadzora, analizu tla, analizu rezidua i teških metala. Osim toga, maslinar je dužan voditi zapise o proizvodnji te spremati račune o kupovini sredsta. Sve kako bi mogao nadzornoj stanici dokazati podrijetlo, vrste i količine upotrebljenih materijala.

Četvrti korak je za maslinara i najdraži. Naime, ovlaštena pravna osoba nakon obvezatnog stručnog pregleda izdaje potvrdnicu za ekološku proizvodnju maslina i maslinovog ulja.

Peti i posljednji korak je dobivanje znaka «ekoproizvod». On se dobije nakon podnošenja pismenog zahtjeva Ministarstvu i koji važi za samo jednu godinu. Prije dobivanja znaka, treba poslati na analizu gotovi proizvod.

Izvor: Gospodarski kalendar

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje