Slično protekloj godini, ni ove sezone nije zabilježena jača pojava i razvoj ekonomski najvažnije bolesti jabuka – uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis). Razlog tome su meteorološki ekstremi zabilježeni u svibnju: manje oborina od očekivanja i iznadprosječno toplo razdoblje, a protekle neočekivana svibanjska hladnoća.

Poznato je da uzročniku krastavosti jabuka (i krušaka) pogoduje neobično kišovito (100 mm ili više mjesečnih oborina) i ne previše hladno razdoblje (optimalno 9 – 22 °C). Naročito tijekom travnja i svibnja (tada traje primarni razvoj uzročnika bolesti). Osim travnja i kolovoza, tijekom polugodišnjeg razdoblja ove sezone, kada pratimo zdravstveno stanje i provodimo moguće mjere usmjerene zaštite, zabilježeno je značajno manje oborina od očekivanih prosjeka.

Tablica 1. Količina i raspored oborina od početka ožujka do kraja mjeseca ove godine na mjernom mjestu Mursko Središće (razdoblje usmjerenih zaštita jabuka u mikro-pokusu)

Razdobljeožujaktravanjsvibanjlipanjsrpanjkolovoz
2022.20,4 mm86,0 mm62,4 mm72,0 mm57,4 mm81,0 mm
prosjek54,8 mm53,5 mm73,7 mm102,0 mm67,2 mm80,4 mm
indeks (± %)-62,7 %+60,7 %-15,3 %-29,4 %-14,5 %+0,7 %

Zdravstveni pregledi za procjenu štetnosti

Procjena štetnosti uzročnika bolesti temelji se na zdravstvenim pregledima plantažnih nasada jabuka u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurske županije, u sustavima guste sadnje na slabo bujnim vegetativnim podlogama (M9) (2.600-3.000 stabla/ha), pri uzgoju uz armaturu i većina nasada ima mrežu protiv tuče, a dominiraju sorte Idared, Zlatni delišes, Jonagold (noviji klonovi), Braeburn, Crveni delišes, Gala i Fuji.

U pokusnom nasadu jabuka (središnji dio Međimurja uz rijeku Muru) radi zaštite od uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) u svim aplikacijama od 26. ožujka do 29. kolovoza ove godine korišteni su kemijski ili mikrobiološki/ili botanički (biljni) pripravci. Oslobađanje zimskih askospora uzročnika krastavosti jabuka u višegodišnjim prosjecima očekujemo od kraja ožujka (ili početkom travnja) do kraja prvog tjedna lipnja. Najjače primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) najčešće bilježimo u zadnjoj dekadi travnja. Također i tijekom prve dvije dekade svibnja (od 20.4. do 20.5.). U tom je razdoblju tijekom ove godine provedeno 6 pokusno-usmjerenih zaštita pokusnog nasada.

Ožujak ove godine bio je iznadprosječno hladan i suh.Tako je prva usmjerena zaštita provedena u zadnjem tjednu (26. ožujka u vrijeme bubrenja i otvaranja vršnih pupova). Krajem ožujka je provedeno samo jedno usmjereno tretiranje bakrenim pripravcima. Prvenstveno radi bolesti drva jabuke (Nectria) i karantenske bakterijske paleži (Erwinia amylovora). U prvoj aplikaciji korištena je povišena količina mješavine bakra i mineralnih (parafinskih) ulja (u mikro-pokusu komparacija Modro Ulje) u kombinaciji s kontaktnim OP-insekticidom (fosmet) (Imidan WG) (zadnji datum primjene ove djelatne tvari bio je do kraja srpnja.

Mješavine mineralnog (parafinskog) ulja s kontaktnim OP-insekticidom provode se radi suzbijanja prezimljujućih oblika napasnih i fizioloških štetnika jabuka (Quadraspidiotus, Eriosoma, Panonychus). Zbog prohladno-vlažnog razdoblja u travnju uvjete za primarne zaraze uzročnikom krastavosti zabilježili smo od 15.-29.4. (kritični dani: 15./16.4., 19./20.4., 23.4. i 27.4.). U tom smo razdoblju naizmjenice su korištene nove djelatne tvari: mefentriflukonazol (Revyona), pirimetanil & ditianon (Faban SC), fluksapiroksad (Sercadis SC) te kalijevi fosfonati & ditianon (Delan Pro).

Tablica 2. Važniji meteorološki mjesečni uvjeti (prosječni i ukupne količine) zabilježeni na lokalitetu Mursko Središće bitni za pojavu i razvoj uzročnika bolesti i štetnika jabuke tijekom 2022. sezone (mjerni uređaj “iMetos 3.3”)

MjeseciTemperatura zraka (°C)Količina oborina (mm)Relativna vlažnost (%)Senzor vlaženja lišća (minuta)*Zaraza Venturia
travanj9,8486,073,4910.3855
svibanj17,3762,478,3114.03510
lipanj21,8872,076,569.21011
srpanj22,1357,474,098.1558
kolovoz21,5481,079,4215.82526
rujan15,41171,687,7124.34016
*mjerni uređaj “iMetos” na području Mursko Središće: prognozni model za krastavost jabuke (Venturia): broj primarnih (travanj, svibanj) i sekundarnih zaraza (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan)

Pet umjerenih tretiranja u svibnju

Premda je svibanj ove godine bio manje kritičan za razvoj krastavosti jabuka zbog gotovo 15 % manje oborina od očekivanja, tijekom tog razdoblja je provedeno 5 usmjerenih tretiranja pokusnog nasada jabuka. Vrlo jaka zaraza je zabilježena 8.5., a kritično je bilo u danima 15.5., te u danima 22.-30.5.2022. Ukupno je zabilježeno 5 svibanjskih jakih primarnih zaraza. Prvi simptomi krastavosti (Venturia) na lišću jabuka na netretiranim su stablima pronađeni dana 07.05. 2022. (na sorti Zlatni delišes).

U provedenim su usmjerenim zaštitama protiv uzročnika krastavosti tog mjeseca primijenjeni: metiram u kombinaciji s mefentriflukonazolom (Polyram + Revyona) (02.5.), pirimetanil & ditianon (Faban SC) (05.5.), kaptan + fluksapiroksad & difenkonazol (Merpan + Sercadis Plus) (14.5.), ditianon & kalijevi fosfonati (Delan Pro) (20.5.), te metiram + boskalid & piraklostrobin (Polyram + Bellis) (27.5.).

Ukupno je od početka  travnja do kraja svibnja ove godine provedeno devet (9) aplikacija radi suzbijanja uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) (isto kao prethodne 2021. sezone). Oslobađanje zimskih spora (askospora) iz plodišta uzročnika krastavosti (Venturia) može se pratiti pomoću sume srednjih dnevnih temperatura. Početkom lipnja o.g. zbroj je iznosio 1.210,7 °C (dana 2.6.2022.). Stoga se smatra da je većina askospora uzročnika krastavosti (Venturia) iz zimskih plodišta oslobođena od sredine travnja do kraja svibnja ove godine (15.4. = Σtemp.= 501,3°C; a dana 15.5. = Σtemp.= 911,0 °C).

Već krajem svibnja ove godine primijenjen je kombinirani preventivni fungicid Bellis WG (piraklostrobin & boskalid + manja količina kaptana(Merpan WDG). Radi smanjenja ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kgod sredine lipnja ove godine započelo se preventivnom primjenom na 50 % površine biološkim pripravkom Serifel WG (0,5 kg/ha) (Bacillus amyloliquefaciens).

Na drugoj polovici korišten je pripravak BioProtektor (4 lit./ha, biljni ekstrakt vrbe i koprive). Ukupno je provedeno 5 “ljetnih” tretiranja pokusnog nasada: 15.6., 02.7., 18.7., 03.8. i 29.8. U četiri navrata navedenim pripravcima je dodana manja količina kaptana: Merpan 80 WDG u količini u količini 1,0 kg/ha (15.6., 02.7., 18.7. i 03.8.), dok u zadnjoj aplikaciji kaptan nije korišten (29.8.).

Tijekom lipnja ove godine zabilježen je veći broj dana za sekundarni razvoj uzročnika krastavosti (11 laganih infekcija zbog oborina i jutarnjih rosa, ali u pokusnom nasadu na tretiranom dijelu nije bilo simptoma ove bolesti). U srpnju i kolovozu ove godine (na mjernom mjestu Mursko Središće zabilježeno je manje oborina od očekivanih prosjeka, ukupno 138,4 mm, u tom razdoblju je provedeno četiri aplikacija radi suzbijanja uzročnika bolesti (Venturia, Podosphaera). Pritom su sva 4 puta primijenjeni mikrobiološki pripravak na osnovi Bacillus amyloliquefaciens (Serifel WG) (50 % pokusne površine) i botanički pripravak BioProtektor, ekstrakt vrbe i koprive na 50 % pokusne površine (02.7., 18.7., 03.8. i 29.8.).

Sve do zadnje aplikacije dodavana im je manja količina kaptana (Merpan WDG)(1 kg/ha). Berba jabuka je započela sredinom rujna o.g. (Zlatni delišes), dok se sorta Idared počela brati tek u zadnjem rujanskom tjednu. Na tretiranim dijelovima nije bilo vidljivih simptoma krastavosti jabuka (Venturia), ali niti drugih tehnoloških uzročnika bolesti plodova (npr. Monilinia, Colletotrichum, Alternaria).

Zbog smanjene rodnosti, krupnoća plodova jabuka je bila izražena (naročito kod sorti Idared i Jonagored). Tako je dominantan neželjeni poremećaj plodova bila gorka pjegavost (nedostatak kalcija). Ovdje je prikazan samo jedan od mogućih modela integrirane zaštite s manjim udjelom pesticida tijekom aktivnog razdoblja rasta i razvoja plodova jabuke, od početka lipnja do kraja kolovoza.

Slike 1, 2, 3 i 4: Osim redovite pojave pepelnice jabuka, uzročnik krastavosti jabuke se na lišću i plodovima (slika 1) u vidljivom obliku pojavio u danima od 07.5.-25.5., ali ne tako jakog intenziteta kao tijekom razdoblja 2018.-2020. godine! Vrlo visoke ljetne vrućine i povremene oborine na netretiranim su stablima kod osjetljivih sorti (npr. Jonagold – na slikama 2 i 3) već u zadnjem tjednu mjeseca srpnja 2022. uzrokovale potpunu zarazu i prijevremeni gubitak lišća (defolijacija) zbog razvoja zvjezdaste pjegavosti (Diplocarpon syn. Marssonina). Na plodovima sorte Zlatni delišes primarno zaštićenim od krastavosti tijekom travnja i svibnja, a nezaštićeno tijekom ljetnog razdoblja, razvijaju se gljivične bolesti tipične u ekološkom uzgoju jabuka (npr. Gleodes) (slika 4) Snimio M.Šubić.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakUlja u kulinarstvu i njihov doprinos zdravlju
Sljedeći članakBudućnost antibiotika u hranidbi peradi
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.