U rujnu dolazi treća generacija maslinove muhe, ali ništa manje opasna od prethodne dvije generacije. Zrela se ličinka pri napuštanju ploda kukulji u tlu na dubini na oko tri centimetra. Nakon nekoliko dana ženka maslinove muhe izlazi iz kukuljice i ostaje u tlu.

Treća generacija ženke maslinovog moljca nese jaja na listove maslina i na taj način gusjenice uništavaju listove. Zbog skorog branja maslina, zaštita kemijskim preparatima nije dozvoljena.

Paunovo oko preživljava vruće ljeto na zaraženom lišću. Dolaskom jesenskih kiša stvaraju se spore koje se prenose kapljicama vode i tako se bolest brzo širi. Simptomi su jače vidljivi na donjim granama, budući da se spore ispiru kišom prema dnu krošnje. Rodna stabla ćemo u ovo vrijeme tretirati samo u izuzetnim prilikama. Zato možemo bez straha prskati bakrenim preparatima mlada nerodna stabla i ona koja smo u svibnju navrnuli.

Berba i konzerviranje zelenih maslina

Nastavljamo s berbom pažljivo odabranih zelenih maslina namijenjenih konzerviranju. Moraju biti čvrste, zdrave bez uboda, krupne i tamnozelene do zeleno-žute boje.

Kako zelene nedozrele masline sadrže u sebi mnogo gorčine, prije konzerviranja, potrebno ih je odgorčiti. Odgorčavanje maslina na prirodan tradicionalan način obavlja se držanjem plodova u lužnatoj kaši. Vrijeme trajanja odgorčavanja zavisi od mnogo čimbenika, kao što su stadij zrelosti, sorta, koncentracija lužine, temperatura i drugo, no najsigurnije je nakon tri sata izvaditi nekoliko plodova iz lužnate kaše, prerezati ih oštrim nožem sve do koštice, odvojiti polovicu i provjeriti do koje je dubine prodrla lužina.

Kada utvrdimo da je lužina prodrla do koštice, izvadit ćemo plodove iz kaše i pristupiti ispiranju tekućom vodom. Ispiranje traje tjedan dana tako plodove držimo potopljene u vodi, a svaki dan dva puta mijenjamo vodu. Nakon ispiranja, pristupit ćemo konzerviranju, tako da najprije masline potopimo u tri postotnu slanu otopinu i držimo tri dana. Nakon toga promijeni se otopina sa šest posto soli i drži sedam dana. Nakon toga napravimo salamuru od deset-postotne otopine, složimo masline u boce i do vrha napunimo sa salamurom. Sve ovo radimo tako da masline ne vadimo na zrak, niti ih diramo rukom. Sve kako ne bi oksidirale i izgubile lijepu zelenu boju.

Priprema za branje

Vrijeme je za pripremu alata i opreme za berbu maslina, pranje i pripremanje suđa za novo mlado ulje. Osim toga potrebno je teren oko maslina očistiti od trave, zaostalog granja, ali i kamenja koje je stoka sitnog zuba za vrijeme boravka u masliniku srušila.

Gnojidba i priprema

Ako krajem kolovoza nije obavljena osnovna gnojidba NPK mineralnim gnojivima, to ćemo obaviti tijekom ovog mjeseca. Vrstu i količinu gnojiva prilagodit ćemo stanju hraniva u tlu, a najbolji uvid u to postižemo kemijskom analizom. Ako ne obavimo kemijsku analizu tla, gnojidbu obavljamo prema tipu tla, tako ćemo na crvenicama unositi NPK mineralna gnojiva s naglašenim fosforom (10-30-20) i to 30 grama po kvadratnom metru na područje rasprostranjenosti krošnje. Na karbonatnim tlima, kršu i mekim vapnencima, koja se odlikuju vrlo visokom pH reakcijom, koriste se NPK gnojiva sa sumporom (5-20-30) i gnoji se sa 50 grama na kvadratnom metru.

Ako se na listu masline pojavljuju znakovi nedostatka željeza, potrebno je obaviti folijarnu gnojidbu odnosno prskati listove preparatom dušika i dodatka mikroelementa željeza i bora, kako bi se pojačalo nakupljanje ulja u plodu.

Savjet ekološkim maslinarima

Treba paziti da mikroorganizmi, crvi, ličinke, kukci, pauci ostanu u tlu u našem masliniku živi i pomažu nam u uzgoju maslina.

Savjet mjeseca

Naši stari su govorili da su za maslinu zlatne kapi kiše od Gospe Karmelske (16.7.) do Gospe Žalosne (15.9.).