Proljeće je dio godine kada u voćnjaku kreću intenzivni radovi. Nakon faze zimskog mirovanja i stanke od radova, jedna od prvih radnji nakon orezivanja i zimskog prskanja je košnja i malčiranje u voćnjaku. Donosimo koji se radovi obavljaju u ekstenzivnim nasadima kruške odnosno kod manjeg broja stabala ove omiljene voćne vrste.

Ovisno o visini stabala kruške, tj. radi li se o mladim sadnicama ili starijim voćkama, košnja se obavlja u vremenskim razmacima ovisno o brzini rasta trave, kako ne bi voćnjak zarastao u travu. Kod starijih stabala krošnja je veća, više zasjenjuje travne trake između redova, pa će i trava sporije rasti. Kod mladih sadnica trava brže raste, jer dobiva više sunčevog svjetla. Potrebno je voditi računa da se prilikom košnje i upotrebe trimera oko sadnica ne ošteti kora i stablo kruške.

Kako i čime gnojiti?

Na praktičnim primjerima kod poljoprivrednih gospodarstava možemo vidjeti da je veliki dio njih postavio žute ljepljive ploče u nasadima koje služe za detekciju štetne populacije insekata i štetnika, u vremenu kad kreće let određenih štetnih vrsta (osica, minera, savijača i dr.), te se time omogućuje pravovremena zaštita od bolesti u nasadu ako se ukaže potreba .

Ljepljive ploče u nasadima krušaka za detekciju štetnika

Također se postavljaju i feromonske klopke koje privlače štetne kukce koji iz njih ne mogu pobjeći.

Feromonske klopke  
foto: apples.ces.ncsu.edu

U ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji naglasak je na upotrebi dozvoljenih ekoloških gnojiva i zaštitnih sredstava. Tako su najčešće upotrebljavana gnojiva u ekološkoj proizvodnji Grena, Biogrena, Tercompost ili Stallatico Pelletato.

Gnojivo se primjenjuje na način da se u rano proljeće rasipa ručno oko sadnica, a po potrebi se može i ukopati oko sadnica. S obzirom da se radi o granuliranom gnojivu koje ima svojstvo dugotrajnog otpuštanja hraniva za biljku, najbolja je primjena u proljeće ili kasnu jesen.

Puna rodnost u 5. godini

Kruške su kod nas vrlo često konzumirano voće. Poznato je više od 10 000 sorti ovoga voća. Za uspješan uzgoj preduvjet je dobar izbor položaja za voćnjak, na koji utječu; reljef, ekspozicija položaja, nagib i izloženost vjetrovima (kasni mrazevi, jačina i smjer vjetra, led i dr). Prije planiranja izbora položaja, obavlja se čišćenje i planiranje terena. Poslije toga je potrebno uzeti uzroke za analizu tla u laboratoriju koji se time bavi.

Obradu zemljišta obavljamo u skladu sa strukturom tla (bitna je propusnost tla za vodu, tj. ocjednost i vodni kapacitet itd.), od koje i ovisi dubina same obrade. Kruške sadimo za vrijeme mirovanja vegetacije u jesen ili rano u proljeće. Budući nasad ovisi o kvaliteti sadnog materijala koji treba biti zdrav i visoke kvalitete. Poželjne su sadnice koje imaju dobro razvijen korijenov sustav i zreli nadzemni dio (po mogućnosti s razgranjenjima). Početna rodnost je u drugoj godini, a puna rodnost u 5 godini sa 25-30 kg/stablu, naravno što sve ovisi o mikrolokaciji, sastavu tla i hranivima u tlu dostupni biljci.

Rano zametanje plodova u ovoj godini

S obzirom na dosta rane visoke temperature u ovoj godini se vidi rano zametanje plodova kruške u voćnjacima.

Rano zametanje plodova u ovoj godini

Postava zaštitne mrežice i folije u nasadima sve je češća pojava s obzirom da je veliki dio nasada ili uz puste dijelove ili šikare gdje postoji mogućnost napada divljači i glodavaca nakon sadnje (naslovna slika). Napadi štetnika na listu kod krušaka vidljivi su već u rano proljeće gdje se zaštita u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji može provesti bakrom.

Foto: Mihaela Paviša, mag. ing. agr.