Pretplatnik Gospodarskog lista poslao je u redakciju dopis s molbom da objavimo članak o zaštiti dunje. Stoga donosimo osvrt našeg stručnog suradnika s mjerama koje valja poduzeti početkom i tijekom vegetacije u ovoj godini, kako bi se što više spriječila pojava neželjenih promjena na stablima dunje koje uzrokuju bolesti i štetnici.

Tijekom razdoblja rasta i razvoja većine voćnih vrsta u protekloj 2023. zabilježili smo na većini hrvatskih mjernih lokaliteta vrlo povoljne uvjete za razvoj mnogobrojnih gljivičnih i bakterijskih bolesti u hortikulturnom bilju (voćarstvo, vinogradarstvo, cvjećarstvo, povrtlarstvo).Ovom prilikom dajemo stručni osvrt na biljne bolesti i štetnike koje se javljaju na dunjama uzgajanim najčešće kao pojedinačna stabla uz okućnice i vikendice.

Dunju (Cydonia oblonga) ubrajamo među najcjenjenije vrste voća za preradu. Sve do 18. stoljeća dunje su bile dobro poznata ljekovita namirnica, a bila je cijenjena još među starim Rimljanima (često prikazivana na Venerinom dlanu kao simbol ljubavi) i Grcima (“slijedila” je Afroditu). Kao znak ljubavi i plodnosti u povijesti, plodovi dunje su često korišteni u svadbenim običajima. Aromatični su plodovi izvrsna sirovina za kompot, žele i sok.

Dunja se smatra i ukrasnom voćkom, prvenstveno zbog izrazito zelenog lišća, velikih bijelih cvjetova i mirisavih žutih plodova koji ostaju na stablima do kasne jeseni. Upravo se zato dunja u Hrvatskoj često sadi u manjim i mješovitim voćnjacima uz okućnice ili vikendice. Neželjeni organizmi su često glavni uzročnici slabije rodnosti ili propadanja plodova dunje, a svake se godine pojavljuju gljivične i bakterijske bolesti, uzročnici crvljivosti plodova i štetni glodavci. Pri uzgoju voća za vlastite potrebe imperativ je vlasnika koristiti sredstva za zaštitu bilja u najmanjoj potrebnoj mjeri.

Na plodovima jabučastih voćaka (jabuka, kruška, dunja) svake se godine u većoj ili manjoj mjeri razvija trulež koju uzrokuje Monilinia fructigena. Često je primarni uzrok ove štetne pojave jabučni savijač (Cydia pomonella), uzročnik “crvljivosti” plodova.

Parazit na dunji

Dunju napada specijalizirana vrsta monilijske truleži i paleži čiji je uzročnik Monilinia linhartiana. Parazitira isključivo dunju. Prve znakovi se pri optimalnim uvjetima obično pojavljuju već u početku cvatnje. Pojedino lišće uzduž glavne ili postranih žila postaju smeđi, ili sivi, a zatim se promjena boje brzo proširi po čitavom listu koji se naglo suši. Pri vrlo visokoj vlažnosti zraka i učestalim oborinama, uz glavne se žile s opisanim promjenama boje razvija baršunasta prevlaka, odnosno micelij vrste Monilinia linhartiana. Zaraženi list ima poseban miris po gorkom bajamu. Čini se da taj miris privlači kukce koji prenose moniliju na cvijet.

Prijenos bolesti u cvatnji je osim kukcima moguć vjetrom i kapima kiše. Iz primarno zaraženog lišća na taj se način tijekom vegetacije monilija sekundarno širi na cvjetove, novo lišće i mlade plodove dunje. Zaražene latice nalikuju štetama od mraza, ofurene su i smeđe boje. Pojedini cvjetovi se razviju unatoč infekciji gljivom Monilinia linhartiana i formiraju zametnute plodove. Na presjeku takvog ploda primjećuje se promjena boje u smeđu i nastaje meka trulež začetka sjemenjače. Ali, kad takvi plodovi postignu veličinu lješnjaka najčešće se naglo osuše s nekoliko listova koji rastu iz iste plodne grančice.

Kasnije inficirani plodovi dunje (npr. preko oštećenja od uzročnika “crvljivosti”) mumificiraju i ostaju duže razdoblje na stablu (otpadaju tek ujesen ili u proljeće naredne godine). Gljiva uzročnik bolesti prezimljuje kao i druge Monilinia vrste u mumificiranim plodovima na stablu ili tlu. U proljeće se formiraju infektivne konidije koje na opisan način primarno šire patološke poremećaje na lišće i cvijet.

Mjere zaštite

Zbog značajnih ekonomskih šteta obavezno se provode mjere zaštite dunje. Zimskom rezidbom se obavezno uklanjaju plodovi “mumije” zajedno sa zaraženom grančicom. Svi mumificirani plodovi i osušene grančice u voćnjaku se prije početka vegetacije iznose i spaljuju. Pred pupanje se provodi prskanje povišenom koncentracijom bakarnih fungicida (npr, Champion ili Neoram – vidi Tablicu 1.). Neposredno pred otvaranje pupova preporučujemo primjenu novijih fungicida iz skupine anilino-pirimidina (npr. Chorus 75 WG). Ako su meteorološki uvjeti tijekom cvatnje izrazito vlažni (više kišnih dana uzastopno), tada se iznimno u cvatnji preporučuje dodatno tretiranje u večernjim satima tzv. IBE-fungicidima (npr. DifcorEC). Prilikom suzbijanja uzročnika “crvljivosti” plodova moguće je istovremeno primijeniti specifične pripravke za suzbijanje truleži dunje.

Tablica 1. Neki fungicidi dopušteni u našoj zemlji za zaštitu dunja od najčešćih uzročnika bolesti (npr. Venturia, Monilinia, Diplocarpon, Gymnosporangium)

FungicidiBolestPrimjenaKarenca
Champion WGbakterijske i gljivične bolesti2-3 kg/ha; najviše 3x s razmakom 10 danaK=10 dana
Neoram WGbakterijska palež i krastavost0,2-0,25 %; najviše 6x godišnjeK=10 dana
Chorus 75 WGpalež cvijeta i trulež ploda, te crna pjegavost0,3 kg/ha; najviše 3x s razmakom 8-12 danaK=21 dan
Difcor EC*krastavost0,015 %; najviše 4x s razmakom 7-10 danaK=35 dana
**Karbicure WPkrastavost5 kg/ha (najviše 5x)K=1 dan
**Fungisei SCkrastavost1-3 lit./ha (najviše 7x)K=3 dana
Scab 80 WGkrastavost, trulež1,88 kg/ha (najviše 4x)K=28 dana
*ovaj pripravak suzbija i pepelnicu dunje (Podosphaera clandestina); **dopuštenje u ekološkoj proizvodnji voća

Vlasnicima osamljenih stabala uz okućnice/vikendice svakako preporučujemo nakon zimske rezidbe obaviti “plavo prskanje” primjenom bakarnih fungicida, a pred cvatnju koristiti jedan od organskih fungicida dopuštenim za suzbijanje monilijskih truleži plodova (npr. u dunjama dopuštenje ima samo ciprodinil u pripravku Chorus WG) ili pripravke dopuštene u ekološkom uzgoju voća (npr. Karbicure WP i/ili Fungisei SC).

Najčešće negativne promjene na lišću i plodovima dunja s nezaštićenih stabala uz okućnice i vikendice (pjegavost lišća i smeđa trulež plodova) Foto: M. Šubić

Crna pjegavost lista i ploda dunje

Crna pjegavost lista i ploda dunje (Diplocarpon mespili) je opisana u svim područjima uzgoja dunje. Premda je poznato da ova bolest napada još krušku, mušmulu i nešpolu, primijećeno je da su štete na plodovima dunje izražene u pojedinačnim stablima koje rastu u uvjetima visoke vlage (npr. u sjeni). U matičnjacima podloga dunje i kruške može uzrokovati defolijaciju lišća. Tipični su znakovi vidljivi na lisnom licu i naličju u obliku pravilno-okruglih, žućkasto-crvenkastih pjega promjera 1-4 mm. One se šire, povećavaju, zahvaćaju sve veći dio lisnog tkiva, a središnji dio pjega odumire i poprima gotovo crnu boju. U sredini pjega se mogu primijetiti crna ispupčenja, što su nespolna otvorena plodišta uzročnika bolesti.

Tkivo oko pjega gubi zelenu boju i naposljetku požuti. Negativne promjene u obliku izduženih pjega vidljive su i na peteljkama lista, pa jače napadnuto lišće otpada još sredinom ljeta. Na plodovima također nastaju pravilno-okrugle, maslinaste, pjege tamnijeg ruba. Rano zaraženi plodovi zbog neujednačenog rasta zaraženog i zdravog tkiva deformiraju, ponekad pucaju i naknadno trunu. Uzročnik ove bolesti prezimi u zaraženom i otpalom lišću. U proljeće su primarne infekcije moguće kad je lišće vlažno barem 12 sati pri 10 °C, odnosno barem 8 sati pri 20 °C. Kišovito proljetno razdoblje pogoduje jačem razvoju bolesti. Prvi simptomi bolesti se pojavljuju najkasnije 16 dana nakon primarnih zaraza, što prvenstveno ovisi o temperaturama zraka i vlažnosti.

Program zaštite i izbor fungicida naveden kod suzbijanja paleži mladica i truleži plodova (Monilinia) daje dobru učinkovitost i protiv ove bolesti, a djelatne tvari ciprodinil (Chorus) i difenkonazol (Difcor) se mogu miješati s kaptanom (npr. Scab WG) prije ili nakon cvatnje dunja. Uzročnik “crvljivosti plodova” (jabučni savijač) može se preventivno suzbijati biotehnički postavljanjem dispenzora radi zbunjivanja ili konfuzije3 (Isomate CTT) ili biološkim insekticidom prskanjem biljaka u vrijeme kritične pojave leptira (npr. B.t.k. u pripravku  Lepinox Plus WP (0,075-0,15 %, karenca u dunjama nije primjenljiva). Plodove dunje je nakon cvatnje moguće tretirati i vodotoplivim hranivima s naglašenim sadržajem kalcija. Plodove dunje nakon berbe čuvati u prohladno-vlažnoj prostoriji (3-8 °C).

Prethodni članakPrirodno suzbijanje lisnih uši uz Aphydo 600
Sljedeći članakKalmija ili planinski lovor
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.