Sadnjom nasada lijeske u plantažama na većim površinama već nakon nekoliko sezona vlasnici primjećuju različite neželjene promjene koje potječu od neživih uzroka ili prekomjerne pojave štetnih organizama. Ipak, za razliku od većine jabučastih, koštičavih i bobičastih (jagodastih) voćnih vrsta u nasadima lijeske nemamo tako veliki broj opisanih neželjenih organizama.

Lijesku ubrajamo u voćne vrste prikladne za ekološki uzgoj. Prema literaturnim podatcima, ali i prema dojavama s terena, bolesti od kojih bilježimo najveće štete u plantažnim nasadima lijeske u našoj zemlji jesu smeđa trulež (Monilinia) i trulež jezgre lješnjaka (Nematospora).

Smeđa trulež plodova lijeske

Smeđa trulež plodova lijeske (Monilinia laxa) je prvi put opisana početkom 1950-ih godina u Italiji. Negativne se promjene prepoznaju po nepravilnim svijetlo-smeđim ili kestenjastim pjegama na ljusci koje se naknadno šire po čitavoj površini ploda. Rano inficirani plodovi otpadaju, ali neki ostaju na granama do jeseni. U našoj su zemlji s plodova tako opisanih simptoma u većim plantažnim nasadima izolirani različiti uzročnici bolesti: Monilinia, Botrytis, Botryosphaeria, Alternaria i Cladosporium. Nabrojene gljive lako naseljavaju na oštećene plodove od kukaca, tuče i olujnih vjetrova. Posredno su vrlo štetni kukci koji oštećuju još zelene plodove lijeske (npr. ljeskotoč, fitofagne stjenice).

Otpali i zaraženi su plodovi izvor su primarnih zaraza naredne sezone. Naročito je to pri obilnim kišama, vlaženju duljem od 15 sati i temperaturama većim od 10°C. Zaštitu bi trebalo započeti čim se na proljeće (sredinom svibnja) primijete prva oštećenja od dopunske ishrane štetnih kukaca. Budući da Monilinia vrste nisu jedini uzrok truleži plodova lijeske trebalo bi koristiti bakarne fungicide različitog (šireg) spektra djelotvornosti.

Kasno-zimsko tretiranje lijeske (najčešće primjenom povišene koncentracije bakra) bitno se razlikuje od svih drugih vrsta jabučastog, koštičavog, bobičastog ili orašastog voća. U vrijeme pojave cvjetnih organa lijeske (najčešće tijekom veljače) ne preporučujemo usmjerene mjere kemijske zaštite.

Bakarne bi fungicide u plantažnim nasadima lijeske trebalo koristiti u tri različita roka primjene:

1) krajem jeseni kad otpadne većina lišća;

2) krajem zime, nakon cvatnje, a tijekom bubrenja pupova;

3) tijekom druge polovice ili krajem svibnja (uz dovoljno vlage) (ukupno godišnje na istoj površini nasad lijeske ne utrošiti više od 3-4 ili najviše u kišnim sezonama 6 kg čiste djelatne tvari odabranih bakarnih fungicida/ha).

Tablica 1. Tvari tradicionalne primjene u ekološkoj zaštiti bilja su bakarni i sumporni fungicidi (dopuštenje za primjenu u našoj zemlji pri uzgoju lijeske)

PripravakNamjenaPrimjenaKarenca
Bordoška juha WPtrulež ploda i bakterijski rak0,5 % (2x)15 dana
Neoram WGrak kore0,25-0,45 %20 dana
Champion 50 WGgljivične i bakterijske bolesti2-3 kg/ha (3x)21 dan
Cuprablau-Z WG*bakterijska pjegavost, rak2 kg/ha (2x)K=OVP
Chromosul DFpepelnica, ljeskova grinja3-5 kg/haK=OVP
Cosavet DFpepelnica0,2 % (4x)5 dana
Microthiol Special Dispersspepelnica, ljeskova grinja3-5 kg/ha (8x)5 dana
*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene, jer je ovaj pripravak dopušten najviše 2x tijekom sezone; preporučljivo ujesen nakon berbe i otpadanja većine lišća, te nakon zimske rezidbe i nakon cvatnje u vrijeme početka pupanja)

Naknadno suzbijanje bolesti

Naknadno se tijekom vegetacije lijeske (kraj travnja, svibanj, lipanj) suzbijaju ostali uzročnici bolesti (npr. pjegavosti, pepelnica). Pritom je vlaga od učestalih oborina te dugotrajne magle i rose uz moguće štete od tuče, presudna za razvoj svih gljivičnih uzročnika bolesti izdanaka, lišća i plodova lijeske. Razvoj bolesti nastojimo spriječiti prozračnim uzgojnim oblikom, uravnoteženom gnojidbom, uklanjanjem oboljelih organa i pomlađivanjem rodnih grmova.

Struka preporučuje nekoliko preventivnih aplikacija dopuštenim pripravcima u ekološkom uzgoju tijekom svibnja i lipnja (i/ili početkom srpnja): mikrobiološka sredstva (Bacillus subtilis), kalijev-bikarbonat (Armicarb, Vitisan), botanički pripravci (npr. Equisetum Plus), sumporasto-kisela glinica (MycoSin) i kalijevo vodeno staklo (Pottassol).

Tijekom vegetacije metodom udaraca grana prikupljamo štetnu i korisnu entomofaunu. Među njima valja istaknuti najštetnije fitiološke nametnike – ljeskotoč i “skrivene” stjenice.

Ljeskova grinja

Ljeskova grinja (Phytoptus avellanae) u mnogim nasadima napada gotovo trećinu ukupnih pupova, te proizvođači gotovo uvijek moraju poduzeti mjere suzbijanja. Ovu grinju ubrajamo u skupinu šiškarica (porodica Eriophydae). Imaju duguljasto tijelo i samo dva para nogu, bijele je ili skoro prozirne boje, veličine su svega 0,2 mm.

Razviju više generacija tijekom sezone, a prezime odrasli oblici u pupovima. Sisanjem sokova krajem zime uzrokuju nabreknuće zaraženih pupova koji se naknadno ne otvaraju ili se razvija deformirano lišće koje postupno suši. Štete su još jače izražene tijekom vlažnih i hladnijih proljetnih dana. Prenose se i sadnicama lijeske. U tom slučaju već u godini sadnje potrebna zaštita već nakon cvatnje – u vrijeme bubrenja pupova.

Na ljeskovu su grinju tijekom toplijih dana s dnevnim vrijednostima temperature zraka 15° do 20°C djelotvorne povišene koncentracije sumpornih fungicida (2 %). Npr. od sumpornih fungicida dopuštenje za primjenu protiv ljeskove grinje imaju pripravci Chromosul 80 DF i Microthiol Specijal Disperss.

Takvu primjenu valja planirati nakon cvatnje lijeske, za mirna vremena u vrijeme bubrenja i početka otvaranja pupova. Nakon toga slijede barem 2-3 uzastopno stabilna, suha i topla dana. Potrebno je obaviti dva takva tretiranja sumpornim pripravcima uz skraćene razmake aplikacije (samo 7-8 dana). Ostali štetnici lijeske (npr. štetne gusjenice, ljeskotoč, fitofagne stjenice) se suzbijanju naknadno tijekom vegetacije lijeske (kraj travnja, svibanj, lipanj).

Tablica 2. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena radi suzbijanje neželjenih organizama pri ekološkom uzgoju lijeske

SkupinaPripravciNeželjeni organizam
Fungicidni učinak
*Tvari tradicionalne primjeneMycoSinbolesti izdanaka
Tvari biljnog podrijetlaEquisetum Plusbolesti izdanaka
Mikrobiološki pripravciEkstrasol, Pro-Bac, Serenade, BioLifetrulež plodova
Ostale tvari dozvoljene u ekološkoj proizvodnjiArmicarb, Vitisan plijesan plodova
Pottassol plijesan plodova
Insekticidni učinak
Parafinska uljaBijelo ulje, Svjetlo mineralno ulje ECštitaste uši, grinje
Botanički ili biljni insekticidiAsset Five, Piretro Naturagusjenice
NeemAzal T/Sstjenice, uši, gusjenice
*u tvari tradicionalne primjene za zaštitu bilja koje su dopuštene u ekološkoj proizvodnji ubrajamo također bakarne i sumporne pripravke (navedene u Tablici 1.)

Ljeskotoč

Ljeskotoč (Cucurlio nucum) je najpoznatiji i najopasniji štetnik lijeske jer uzrokuje “crvljivost” i otpadanje plodova. U rodnim je nasadima zabilježen postotak oštećenih plodova 10-40 %. To je kukac kornjaš iz porodice pipa, veličine 6-9 mm, crvenkasto-smeđe boje, pokriven finim žuto-sivim dlačicama. Teško je uočljiv, a prepoznaje se lako jer ima glavu produljenu prema naprijed (dugačko, usko i zakrivljeno rilo) na vrhu kojeg se nalazi usni ustroj. Ima jednu generaciju godišnje.

Odrasli se kukci pojavljuju od početka svibnja do kolovoza. Ženke se prije odlaganja jaja dopunski hrane izgrizajući male rupice u lišću, a poglavito bušeći mlade tek zametnute plodove koji otpadaju. U stadiju rasta i “debljanja” plodova lijeske ženke pomoću rila pojedinačno odlažu jaja, ali tako da ne vidimo ubodno mjesto. Nakon 5-9 dana iz odloženog jaja se razvija ličinka koja izgriza jezgru i puni plod izmetom. Bjelkaste je boje s tamnijom glavom, bez nogu i naraste do 16 mm. Razvoj ličinke traje 25-32 dana. Napuštaju plodove kroz sitne rupice i spuštaju se na zemlju. U zemlji ispod lijeske se zapredaju i prezimljuju.

U proljeće se zakukulje i početkom svibnja se pojavljuju prvi odrasli kornjaši. Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki ljeskotoča jezgrom plodova manji od posrednih šteta. Oni nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima. Posebno ako krajem svibnja i početkom lipnja bilježimo učestalo kišno razdoblje. U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Od početka ili sredine svibnja i naročito u lipnju/srpnju ovaj štetnik je prisutan u nasadima i rodnim grmovima lijeske.

Tada jedna ženka može oštetiti 150 plodova. Tada se više od jednog odraslog kukca po jednom stablu ili rodnim grmom smatra kritičnim brojem. U ekološkom uzgoju možemo preporučiti biljne insekticide na osnovi koštica tropskog neem drva (NeemAzal) i prirodnog piretrina (npr. Asset i drugi). Zadnjih sezona u voćarstvu sve veći značaj imaju stjenice (među kojima se u literaturi često na lijesci spominje Gonocerus). Rani ubodi od stjenica tijekom svibnja i početkom lipnja u vrijeme formiranja ploda uzrokuju rano oštećenje jezgre. Pri tome se ona dalje ne razvija već se suši i pocrni.

U slučaju uboda stjenica kada je već formirana jezgra tada ona postaje žuta ili smeđa i neugodna, kiselkasta, okusa. Stjenice na rilu prenose infektivne stanice gljivice Nematospora, uzrokujući pljesnivost i propadanje jezgre. Uz dovoljno kiše i vlage, ova se bolest razvija u širokom rasponu temperatura 10-37°C. Istovremenim suzbijanjem stjenica i drugih kukaca koji prenose bolest, smanjuje se pojava truleži jezgre plodova.

Najkritičnije razdoblje zaštite lijeske od ekonomski značajnih šteta na plodovima traje od početka svibnja do sredine srpnja. Zadnjih sezona u voćarstvu sve veći značaj imaju stjenice (foto 1). Ubodi od stjenica tijekom svibnja i početkom lipnja u vrijeme formiranja ploda lijeske uzrokuju rano oštećenje jezgre, pri čemu se ona dalje ne razvija već se suši i pocrni. Smeđa trulež plodova i trulež jezgre lješnjaka (foto 2 i 3: M. Šubić) su bolesti od kojih bilježimo najveće izravne štete prinosa u plantažnim nasadima, ali i pri uzgoju nekoliko grmova u okućnicama

Prethodni članakGnojidba tla za uzgoj ljekovitog bilja
Sljedeći članakRadovi na travnjacima u proljeće
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.