Nekad su se stare sorte sadile na okućnicama kao pojedinačna stabla ili u malim voćnjacima zbog proizvodnje voća, koje je predstavljalo dragocjenu hranu za seosko stanovništvo. Voće se konzumiralo svježe, a višak se prerađivao i čuvao za zimu. Iako je veliki broj tih stabala nestao, još uvijek postoje stara stabla koja odolijevaju svim nedaćama, a na nama je da ih spasimo od izumiranja. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj. Program povezuje više sudionika iz različitih institucija koji su uključeni u sakupljanje, kolekcioniranje i stvaranje banke biljnih gena. Svrha programa je pružiti doprinos očuvanju tradicionalnih (starih) sorti voćnih vrsta kao prirodne baštine Hrvatske iznimno važne za zdravlje ljudi, očuvanje bioraznolikosti i održivosti poljoprivrede.

"" 

Važnost očuvanja tradicionalnih i autohtonih sorti voćnih vrsta

Danas se voće intenzivno uzgaja na velikim površinama i služi isključivo za komercijalnu prodaju. Oplemenjivačkim programima se ciljano stvaraju nove sorte koje su privlačne kupcima i koje se mogu dugo čuvati na policama u trgovini. U prodaji nalazimo manji broj komercijalnih sorti iz intenzivnog uzgoja, dok je u prošlosti ljudima bio na raspolaganju širok raspon sorti različitog vremena dozrijevanja, okusa, veličine, boje, oblika, upotrebe i prehrambene vrijednosti. Radi očuvanja bioraznolikosti kao dragocjenog genetskog izvora u voćarskom sektoru započele su aktivnosti vezane uz očuvanje postojećih starih stabala. Zavod za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo, sudjeluje u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Hrvatskoj u okviru Radne skupine voće – Podskupine kontinentalno voće.

""

Kako se i vi možete uključiti u projekt

Raznolikost koju je potrebno sačuvati uključuje voćne vrste koje su od početka razvoja poljoprivredne proizvodnje prisutne na području današnje Hrvatske, ali isto tako i voćne vrste koje su uslijed migracija stanovništva i razvoja poljoprivrede introducirane u naše krajeve, te su se adaptirale na lokalne klimatske i edafske uvjete. Zavod za voćarstvo planira prikupljanje genotipova na terenu i proširenje nasada, formiranje i dopunjavanje Nacionalne poljske kolekcije s voćnim vrstama i sortama koje su se tradicionalno uzgajale na području kontinentalne Hrvatske.

Akcija prikupljanja plemki traje tijekom sezone cijepljenja voćaka

Prioritetne voćne vrste su: jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, marelica, breskva i orah. Prikupljene sorte poslužit će kao izvor materijala za Nacionalnu poljsku kolekciju sorti voćnih vrsta. U nadi da ćemo zajednički od trajnog nestajanja sačuvati barem dio našeg biološkog naslijeđa u koje je utkano puno truda i ljubavi, iskreno vam se zahvaljujemo na suradnji.

Upućujemo poziv svima koji na svojim okućnicama ili u svojim voćnjacima uzgajaju stare odnosno tradicionalne sorte voća, te rasadnicima koji još uvijek imaju matična stabla tradicionalnih sorti koje su brisane s popisa sorti voćnih vrsta da kontaktiraju Zavod na dolje navedene kontakte. S odabranih stabala uzet ćemo plemke (jednogodišnje grančice) i proizvesti sadnicu koju ćemo posaditi u našu kolekciju. Na taj način možemo od izumiranja spasiti mnoge stare sorte voća.

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Zavod za voćarstvo
Rim 98, 10 000 Zagreb
Tel. 01/4646 542
Fax. 01/4646 543
e-mail: zzv@hcphs.hr

Postavi pitanje autoru klikom ovdje