class=

Sponzorirani prilog

Plamenjača je hrvatski naziv za bolesti koje uzrokuju patogene gljivice iz rodova Peronospora, Phytophtora, Pseudoperonospora i neke slične, a javlja se u vegetaciji na različitim povrtnim kulturama, ukrasnom bilju, u ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Najraširenija je bolest kulturnog bilja danas, i svake se godine, bez iznimke, poljoprivredni proizvođači susreću s problemom uspješnog suzbijanja plamenjače.

Povoljni uvjeti za razvoj bolesti su temperature od 19 do 25°C i povišena relativna vlažnost zraka (do 90%). Simptomi plamenjače lako se prepoznaju prema žućkastim uljnim pjegama na površini lista, koje kod jake zaraze zahvate cijeli list. Ovdje ćemo spomenuti simptome na lozi i rajčici.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

Javlja se vrlo rano, već kad mladice dosegnu visinu od 8-10 cm. Napada sve zelene organe vinove loze, ali najčešće list na kojem nastaju uljne pjege žućkaste boje koje s razvojem bolesti postaju crvenkastosmeđe i na kraju se osuše. Pjege se šire po listu, a zaraženo tkivo odumire. Na naličju lista često se mogu primijetiti bijele nakupine spora. Bez provođenja kvalitetnih mjera zaštite, zaraza se širi na bobice koje se smežuraju, poprimaju tamnoljubičastu ili smećkastu boju i propadaju.

Plamenjača rajčice (Phytophtira infestans)

Simptomi se javljaju u obliku sivih i tamnih pjega koje prvo zahvaćaju donje listove. Pjege nakon nekog vremena potamne i osuše se. Zaraženi plodovi prepoznaju se po tamnim udubljenim pjegama koje poprimaju brončanu boju.

Sprječavanje i zaustavljanje zaraze novim CYCLO R LIQUIDO fungicidom

CYCLO R LIQUIDO je novi, kombinirani sistemični fungicid, kombinacija metalaksila i bakrenog hidroksida, koji se međusobno nadopunjuju u djelovanju. Pripravak djeluje preventivno tako da sprječava formiranje i klijanje spora, ali prodire i u tkivo listova, te se ne ispire kišom. Metalaksil posjeduje kurativna svojstva, brzo prodire u biljku i ravnomjerno se raspoređuje po svim tretiranim biljnim dijelovima, zaustavlja infekciju i njeno daljnje širenje u biljci. CYCLO R LIQUIDO može se koristiti u vinogradu od faze dužine mladica 20 cm pa do početka cvatnje, kao i u fazi rasta bobica (punjenja grozda).

Kombiniramo ga sa sredstvima protiv pepelnice (CRYSTAL, TALENDO, DOMARK ili slično), sumpornim fungicidima (COSAVET), ali možemo ga miješati i sa prihranom preko lista (PLANTAFOL, MEGAFOL). Osim gore navedenog, CYCLO R LIQUIDO ima primjenu i registriran je za suzbijanje plamenjače na jagodama i salati. Posebno je važno istaknuti da ima odlično djelovanje na bakterioze na rajčici i salati, bolesti koje su postale vrlo važan problem u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

CYCLO R LIQUIDO primjenjujemo prvenstveno preventivno ili u vrlo ranim fazama infekcije, u svakom slučaju prije nego što su simptomi bolesti vidljivi. Zbog kurativnog djelovanja ovaj fungicid treba primijeniti maksimalno 2 dana poslije infekcije kod plamenjače vinove loze i 1 dan poslije infekcije kod plamenjače rajčice. Koristi se u količini od 2 do 4 l/ha tj. 0,3 litre na 1.000 m² u intervalima od 10-12 dana ovisno o vremenskim uvjetima.

 class=

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje