Uzročnici fitoplazmi u vinovoj lozi taksonomski su svrstani u bakterije. To znači da ne sporuliraju na standardan način, jer se nalaze u provodnim snopovima (floem). Također i uzročnici eske (uglavnom gljivice) kad penetriraju u provodne snopove, nalaze se isključivo u biljci (ksilem). Stoga je pristup primjeni – aplikaciji pripravaka kojima je moguće djelovati na takve uzročnike znatno drugačiji.

Pojednostavljeno, spore standardnih bolesti: peronospora, pepelnica, trulež i sl. nalaze se posvuda u vinogradu. Stoga škropivo koje završi na tlu i travi uništava spore navedenih bolesti. Pošto se uzročnici fitoplazme i eske nalaze u biljci, primjena takvih spojeva – pripravaka za preventivno suzbijanje (i/ili podizanje prirodne otpornosti biljke – imuniteta), mora biti znatno preciznija. U suprotnom, štiti se u vinogradu trava, a ne loza. Znači, potrebna je visoka efektivna doza – količina škropiva koja ostaje u krošnji nakon tretiranja.

Veća učinkovitost tretiranja

Povišenjem efektivne doze povisujemo učinkovitost svih sredstava za zaštitu bilja. Također i smanjujemo deponiranje štetnih kemijskih spojeva na ili u tlu što je važno za očuvanje korisnih mikroorganizama.

Kako je moguće povisiti efektivnu dozu ?

Prvo je potrebno imati na umu da je krošnja prvog reda koji tretiramo barijera koja može zadržati visok postotak škropiva.

Primjer: Vinograd s 11 000 trsova, fenofaza nakon vršikanja, uređaj: traktorski raspršivač – atomizer. Uređajem vlastite izrade dovoljno precizno smo odredili ground deposition, odnosno količinu škropiva koja prolazi krošnju i pada na tlo. Približno, jer nije moguća savršeno precizna izmjera. Približno 50 % škropiva deponira se na tlu nakon tretiranja u punoj vegetaciji. Dizne – rasprskivače protoka 1 L/min zamijenili smo rasprskivačima s protokom 0,6 L/min. Ponovnom izmjerom ustanovili smo da manje od 30 % škropiva pada na tlo nakon tretiranja.

Izmjenom jednog parametra mijenjaju se i drugi. Smanjili smo utrošak škropiva sa 1100 L na 650 L / 11 000 trsova. Smanjeno je vrijeme tretiranja. Zadržali smo isti pritisak, brzinu kretanja traktora. Dozu sredstava za zaštitu bilja protiv standardnih nametnika (na primjer 3 kg pripravka / 4500 trsova), nismo mijenjali ili smo je snizili za 3-5 %. Predlažem proizvođačima da ne mijenjaju znatno tehnologiju proizvodnje i primjene, ako su zadovoljni učinkom, iako se uvjek ima mjesta određenim poboljšanjima.

Uređaji s elektrostatikom i uređaji koji recikliraju škropiva od izuzetne su pomoći za povišenje efektivne doze.

Koncentrirani ekstrakti biljaka s visokim sadržajem fenola (pripravak Kombano BFL) i drugih sekundarnih metabolita biljaka, navedeni su više od stotinu godina u literaturi kao obrambeni mehanizmi biljke. Istaknuto je njihovo baktericidno, virocidno i fungicidno djelovanje. Biljni fenoli pokazuju sistemično djelovanje. Po mnogim fizikalno kemijskim značajkama slični su alkoholima i moguća je njihova istovremena primjena gotovo sa svim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim gnojivima i to miješanjem.

Kako fenoli nisu dominantni spojevi u biljkama, pripravak Kombano BFL primjenjujemo u količini 0,6 – 1 L / 100 L vode ili maksimalno 3-4 L / ha i 3-4 primjene u tijeku vegetacije. Osim fenola i drugih sekundarnih metabolita biljaka u jačanju obrambenih mehanizama i kondicije biljke, moguće je koristiti: pripravke koji sadrže primarne metabolite biljaka: šećere, aminokiseline, mikroelemente koji sudjeluju u metabolizmu dušika biljci: Mn, Zn, Cu Mo i druge pripravke koje sadrže spojeve koji povisuju otpornost biljke.

Efektivna doza važna je u zaštiti vinograda i voćnjaka od štetnika koji se nalaze isključivo ili uglavnom na biljci. Ali i u primjeni folijarnih gnojiva koja sadrže kalcij, kalij – za ujednačavanje ishrane plodova i bobica, odnosno povišenje kvalitete (shelf life).

 class=
Nepravilna primjena dovodi do značajnog gubitka škropiva vjetrom uz visoke temperature zraka. Gornje rasprskivače – dizne potrebno je zatvoriti i prilagoditi uređaj, Foto, Kralj K.
 class=
Velika količina škropiva prolazi krošnju prvog reda i mogući veliki gubitak škropiva na tlu.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje