Uzročnici fitoplazmi u vinovoj lozi taksonomski su svrstani u bakterije. To znači da ne sporuliraju na standardan način, jer se nalaze u provodnim snopovima (floem). Također i uzročnici eske (uglavnom gljivice) kad penetriraju u provodne snopove, nalaze se isključivo u biljci (ksilem). Stoga je pristup primjeni – aplikaciji pripravaka kojima je moguće djelovati na takve uzročnike znatno drugačiji.

Pojednostavljeno, spore standardnih bolesti: peronospora, pepelnica, trulež i sl. nalaze se posvuda u vinogradu. Stoga škropivo koje završi na tlu i travi uništava spore navedenih bolesti. Pošto se uzročnici fitoplazme i eske nalaze u biljci, primjena takvih spojeva – pripravaka za preventivno suzbijanje (i/ili podizanje prirodne otpornosti biljke – imuniteta), mora biti znatno preciznija. U suprotnom, štiti se u vinogradu trava, a ne loza. Znači, potrebna je visoka efektivna doza – količina škropiva koja ostaje u krošnji nakon tretiranja.

Veća učinkovitost tretiranja

Povišenjem efektivne doze povisujemo učinkovitost svih sredstava za zaštitu bilja. Također i smanjujemo deponiranje štetnih kemijskih spojeva na ili u tlu što je važno za očuvanje korisnih mikroorganizama.

Kako je moguće povisiti efektivnu dozu ?

Prvo je potrebno imati na umu da je krošnja prvog reda koji tretiramo barijera koja može zadržati visok postotak škropiva.

Primjer: Vinograd s 11 000 trsova, fenofaza nakon vršikanja, uređaj: traktorski raspršivač – atomizer. Uređajem vlastite izrade dovoljno precizno smo odredili ground deposition, odnosno količinu škropiva koja prolazi krošnju i pada na tlo. Približno, jer nije moguća savršeno precizna izmjera. Približno 50 % škropiva deponira se na tlu nakon tretiranja u punoj vegetaciji. Dizne – rasprskivače protoka 1 L/min zamijenili smo rasprskivačima s protokom 0,6 L/min. Ponovnom izmjerom ustanovili smo da manje od 30 % škropiva pada na tlo nakon tretiranja.

Izmjenom jednog parametra mijenjaju se i drugi. Smanjili smo utrošak škropiva sa 1100 L na 650 L / 11 000 trsova. Smanjeno je vrijeme tretiranja. Zadržali smo isti pritisak, brzinu kretanja traktora. Dozu sredstava za zaštitu bilja protiv standardnih nametnika (na primjer 3 kg pripravka / 4500 trsova), nismo mijenjali ili smo je snizili za 3-5 %. Predlažem proizvođačima da ne mijenjaju znatno tehnologiju proizvodnje i primjene, ako su zadovoljni učinkom, iako se uvjek ima mjesta određenim poboljšanjima.

Uređaji s elektrostatikom i uređaji koji recikliraju škropiva od izuzetne su pomoći za povišenje efektivne doze.

Koncentrirani ekstrakti biljaka s visokim sadržajem fenola (pripravak Kombano BFL) i drugih sekundarnih metabolita biljaka, navedeni su više od stotinu godina u literaturi kao obrambeni mehanizmi biljke. Istaknuto je njihovo baktericidno, virocidno i fungicidno djelovanje. Biljni fenoli pokazuju sistemično djelovanje. Po mnogim fizikalno kemijskim značajkama slični su alkoholima i moguća je njihova istovremena primjena gotovo sa svim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim gnojivima i to miješanjem.

Kako fenoli nisu dominantni spojevi u biljkama, pripravak Kombano BFL primjenjujemo u količini 0,6 – 1 L / 100 L vode ili maksimalno 3-4 L / ha i 3-4 primjene u tijeku vegetacije. Osim fenola i drugih sekundarnih metabolita biljaka u jačanju obrambenih mehanizama i kondicije biljke, moguće je koristiti: pripravke koji sadrže primarne metabolite biljaka: šećere, aminokiseline, mikroelemente koji sudjeluju u metabolizmu dušika biljci: Mn, Zn, Cu Mo i druge pripravke koje sadrže spojeve koji povisuju otpornost biljke.

Efektivna doza važna je u zaštiti vinograda i voćnjaka od štetnika koji se nalaze isključivo ili uglavnom na biljci. Ali i u primjeni folijarnih gnojiva koja sadrže kalcij, kalij – za ujednačavanje ishrane plodova i bobica, odnosno povišenje kvalitete (shelf life).

 class=
Nepravilna primjena dovodi do značajnog gubitka škropiva vjetrom uz visoke temperature zraka. Gornje rasprskivače – dizne potrebno je zatvoriti i prilagoditi uređaj, Foto, Kralj K.
 class=
Velika količina škropiva prolazi krošnju prvog reda i mogući veliki gubitak škropiva na tlu.