Na pitanje pretplatnice koja u zaštićenom prostoru ima velikih problema s nematodama. Posebno na krastavcima, rajčici, salati i paprici, te o načinu i metodama suzbijanja namatoda odgovara stručna suradnica Gospodarskog lista, mr.sc. Marija Ševar.

Smanjenje šteta na povrću uzrokovanih od nematoda u tlu može se postići pravilnom ishranom biljaka putem korijena, folijarnom gnojidbom, redovitim zalijevanjem i pravodobnim suzbijanjem biljnih bolesti i korova. Pojava parazitskih nematoda u proizvodnji povrća onemogućava protok hraniva i vode i razvoj biljaka. Većina parazitnih nematoda su polifagne vrste i razvijaju se na korijenu drugog povrća. Simptomi na korijenu biljaka u vidu guka nisu kod svih vrsta povrća jednako izraženi (najizraženiji su kod krastavca), te o tome posebno treba voditi računa.

Mjere suzbijanja

Poštivanje plodoreda – osnovni princip proizvodnje povrća na otvorenom je poštivanje plodoreda. Znači ne smiju se sijati/saditi kulture koje su uzrokovale pojavu nematoda. Ovisno o vrsti parazitnih nematoda osjetljivi usjevi/nasadi povrća se ne smiju sijati/saditi do 5 godina na istom tlu. U cilju smanjenja brojnosti nematoda u tlu pomaže sjetva siderata, biljaka koje imaju nematocidno djelovanje (perko, rauola, facelija i heljda). Osim toga, nužno je strogo poštivanje plodoreda, te u plodored uključiti čim više različitih kultura. Održavanje higijene strojeva za obradu tla – strojeve za obradu tla, kao i alate treba dezinficirati.

Nakon rada na zaraženim parcelama dezinfekcija se provodi pranjem visokotlačnim peračem da nematode ne bi bile prenijete na nove parcele. Korištenje zdravog sjemenskog i sadnog materijala, otpornih kultivara. Pri sjetvi/sadnji treba koristiti certificirano sjeme/sadni materijal i pri tome odabrati sorte otpornije prema nematodama. Primjerice, sorte krastavca Adrian i Ekron su izuzetno osjetljive na nematode korjenovih guka. Sadnja cvjetnih vrsta – u usjev povrća preporuča se saditi cvjetne vrste. Kadifa, neven i šparoga imaju nematocidno djelovanje.

Sadnja siderata na otvorenim površinama – na otvorenim površinama, ali i u zaštićenom prostoru pri pojavi nematoda preporuča se sjetva sideratnih biljaka: perka, rauole, facelije i heljde jer iste imaju nematocidno djelovanje. Povremeno isušivanje tla u zaštićenom prostoru utječe na smanjenje brojnosti nematoda, jer su nematode osjetljive na sušu. Suzbijanje korova kao redovita mjera provodi se u zaštićenom prostoru, jer su korovi dobri domaćini parazitnim nematodama. Primjena bioloških pripravaka – moguća je i primjena bioloških pripravaka za suzbijanje nematoda u tlu. Pripravak na osnovi bakterije Thiobacillus spp. i tekuće organsko gnojivo.

Biološki pripravci

Plants Protector Thiofer (pripravak na osnovi bakterije Thiobacillus spp.) primjenjuje se na prethodno obrađeno tlo (do 50cm dubine). U proljeće prije sjetve, a najkasnije 15 dana prije sjetve/ sadnje usjeva. Postupak je potrebno ponoviti na jesen iste godine. Potom nakon dvije godine i to primjenom samo u proljeće. Primjenjuje se u količini od 4 kg/800 l vode za 100 m2. Pomaže upostavu i obnovu mikrobiološkog sastava plodnog tla. Zbog svog sastava i pH vrlo je kisela tekućina koja učinkovito suzbija jaja nematoda.

Na ovaj način suzbijaju se parazitne gljive: Phytophtora spp., Rhizoctania solani, Verticillium spp., Fusarium oxysporum, Sclerotinia spp. i parazitne nematode Meloidogyne spp., Ditylenchus spp., Helicotylenchus spp. i dr.

Učinkovito suzbija patogene tla i nematode u rajčici, paprici, krastavcima, tikvicama, salati, krumpiru i jagodi. Nemakey je tekuće organsko gnojivo sa sadržajem nematodnih antagonističkih spojeva, koji se izdvajaju iz ekstrakta različitih biljaka kao što su sezam, neven, timijan, te koji oksidiraju drugu fazu larve nematoda. Također, sadrži organske masne kiseline koje uništavaju jaja nematoda na korijenu. Jaja nematoda se ne mogu razviti te je ovo gnojivo učinkovito protiv nematoda za dugo vremensko razdoblje. Nemakey sadrži i slobodne prirodne aminokiseline koje su na raspolaganju za novi razvoj korijena. Može se primijeniti na svim kulturama i u svakoj fazi uzgoja bilja, a također i izravno u tlo prije sjetve/sadnje. Efekt djelovanja Nemakeya ovisno o sastavu tla je između 25 do 35 dana. Učestalost primjene ovisi o intenzitetu zaraze. U normalnim uvjetima, dovoljna je primjena jednom mjesečno. Doza primjene je jedna litra za 1000 m2 zemljišta.

Termička i kemijska dezinfekcija tla

U zaštićenom prostoru za suzbijanje nematoda i drugih patogena mogu se primijeniti termička ili kemijska dezinfekcija tla. Termička dezinfekcija podrazumijeva sterilizaciju tla primjenom vodene pare. Provodi se strojevima koji pod visokim tlakom „ubrizgavaju“ vodenu paru u tlo. U vrijeme kada presadnica biljke razvija korijen prema dolje. Na određenoj dubini se ponovo nađu domaćin i patogen i opet dođe do štete, samo u znatno manjoj mjeri.

Stroj za sterilizaciju vodenom parom prodaje više tvrtki u inozemstvu. Postoje različiti tipovi strojeva, ovisno o radnom zahvatu i volumenu spremnika za vodu. Prije 30-tak godina uslugu sterilizacije tla pružala tvrtka Cian d.o.o. iz Splita, a stroj za sterilizaciju tla vodenom parom imali su veći staklenici u Hrvatskoj. Nije poznato gdje se stroj može kupiti u nas. U Njemačkoj takve strojeve proizvodi tvrtka: MÖSCHLE – Dämpftechnik, MSD GmbH, Stollenberg 8, 77770 Durbach; Tel: (+49) 0781/91 93 69 802, Fax: (+49) 0781/91 93 69 899. Stranica www.moeschle.de; e-pošta info@moeschle.de, a ima i drugih proizvođača. Kemijska dezinfekcija tla provodi se fumigacijom ili primjenom sredstava za zaštitu bilja – insekticida koji imaju i nematocidno djelovanje.

Fumigacija tla provodi se primjenom Basamid granulata. On se u zaštićenom prostoru primjenjuje rasipanjem po tlu (40-60 g/m2), potom se unosi u tlo koje se zatim pokrije folijom. Tako pokriveno tlo ostavi se do 42 dana kako bi plinovi djelovali na štetne organizme u tlu. Po skidanju folije zaštićeni prostor treba neprestano provjetravati, a tlo nekoliko puta kultivirati kako bi se pospješio izlazak plinova. Poželjno je provjeriti jesu li plinovi izhlapili, tzv. „Kresse testom“. Preporuča se zasijati sjeme kresse salate i ako isto ne nikne u roku od tri dana znak je da u tlu još ima plinova, te da tlo treba opet kultivirati. Ako sjeme salate nikne, znak je da se može sijati/ saditi planirana kultura.

Ovisno o vrsti nematoda koje treba suzbiti koriste se insekticidi koji imaju i nematocidno djelovanje: – protiv nematoda smeđe pjegavosti korijena: Vydate 10 L, – protiv nematoda korijenovih kvržica (guka): Nemathorin 10 G, Vydate 10 L i Velum prime. – protiv nematoda smeđe pjegavosti korijena: Vydate 10 L. Primjena dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja – insekticida koji imaju nematocidno djelovanje prikazana je u tablici.

Izmjena tla u zaštićenom prostoru do dubine od 1 metra

Ako je zaštićeni prostor od velike važnosti, a ne postoji niti jedna od već spomenutih mogućnosti za suzbijanje nematoda, treba izmijeniti tlo. Izmjena se radi kopanjem tla do dubine od 1 m i njegovim odnošenjem, a nakon toga se donosi novo, nematodama nezaraženo tlo. Ova metoda je skupa, ali djelotvorna. Prakticirana je u Nizozemskoj, prvenstveno zbog problema s gljivičnim oboljenjima, ali se iz istih razloga kao jeftinija varijanta dezinfekcije prakticira hidroponska proizvodnja povrća i cvijeća.

""

Ako je postupak kvalitetno urađen do dubine od 20 cm tlo je sterilizirano 100 %, a na većim dubinama, od 20 do 30 cm, sterilizacija nije potpuna već djelomično uspješna. Na dubine veće od 30 cm vodena para ne doseže, te tu nema potpune sterilizacije. Postupak sterilizacije provođen je u zaštićenim prostorima prvenstveno radi dezinfekcije tla protiv gljivičnih bolesti (Fusarium, Rhizoctonia, Phytium i dr.) i to u slučajevima kada je bilo nužno jer je postupak relativno skup.
Sterilizacija je djelovala i na zemljišne štetnike, te nematode, ali se nikad nije primjenjivala prvenstveno zbog nematoda iz razloga što se vodilo računa o plodoredu. U steriliziranom tlu nema kompatibilnosti, te se u slučaju pojave, primjerice patogene gljive (unos moguć s presadnicama), ista razvija nesmetano. U zaštićenom prostoru, mladim tek posađenim biljkama osiguravamo odgovarajuću temperaturu i vlažnost, a to su idealni uvjeti za razvoj patogenih gljiva koje s dubine od 30 cm postupno prodiru u više slojeve tla.