Svi višegodišnji nasadi predstavljaju monokulturu, pa je njihova opstojnost ugrožena od većeg broja uzročnika biljnih bolesti i štetnih organizama životinjskog podrijetla. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 32/10) omogućuje ekonomski i ekološki povoljniji način proizvodnje voća i grožđa visoke kakvoće uz minimalno korištenje svih agrokemikalija radi očuvanja okoliša i zdravlja ljudi.

Mjerni uređaji

Pomoću posebnih mjernih uređaja prate se meteorološki uvjeti bitni za pojavu i razvoj uzročnika bolesti, pa se prema detektiranim danima za infekcije u kritičnom razdoblju provodi njihovo suzbijanje. Populacija štetnih organizama životinjskog podrijetla (najčešće kukaca i grinja) prati se redovitim zdravstvenim pregledima nasada i često uz pomoć vizualnih, hranidbenih i seksualnih atraktanata procjenjuje njihova populacija do praga štetnosti ili kritičnog broja, pa se tek tada pristupa suzbijanju.

U integriranoj se proizvodnji prednost daje biotehničkim metodama kontrole, odnosno primjenom kemijskih spojeva koji ne ubijaju izravno štetnike, nego ometaju fiziološke procese u njima ili njihovo ponašanje i na taj način neizravno smanjuju njihovu brojnost i štetnost.

Uzročnici „crvljivosti“ plodova

Značajna skupina štetnika u voćnjacima i vinogradima su “uzročnici crvljivosti” (savijači i moljci), ne samo zbog izravnih šteta, već i zbog naknadnog razvoja uzročnika bolesti iz skupine truleži (Monilinia) i plijesni (Botrytis). Brojnost savijača i moljaca u našim je nasadima takva da se većina od ukupnog broja primjene insekticida koristi upravo radi njihova suzbijanja. Pritom se potreba i rokovi tretiranja moraju precizno odrediti jer prerana ili prekasna primjena ne daje očekivane rezultate, onečišćuje okoliš i često negativno djeluje na biološku raznolikost u nasadima.

Prednosti metode zbunjivanja

Smjernice za integriranu proizvodnju u razvijenim zemljama okruženja primarno za kontrolu “uzročnika crvljivosti” u voćnjacima i vinogradima preporučuju metodu zbunjivanja ili konfuzije. Spoznaja da mužjaci kukaca zamjećuju miris ženke s velike udaljenosti, iskorištena je za praćenje pojave pojedinih štetnika, a posljednjih tridesetak godina i za njihovo suzbijanje.

Kemijski spojevi koji služe za međ usobno privlačenje različitih spolova iste vrste radi parenja i kopulacije nazivamo seksualnim feromonima. Njihovom formulacijcom u pripravke koji osiguravaju ravnomjerno hlapljenje tijekom sezone, omogućena je primjena seksualnih feromona za praćenja populacije štetnih vrsta, odnosno za suzbijanje metodom konfuzije ili zbunjivanja.

Feromoni su alifatski visoko-molekularni spojevi, odnosno alkoholi, acetati ili aldehidi sa 9-18 atoma ugljika. Metoda zbunjivanja se temelji u distribuciji velikog broja seksualnih feromona, nanijetih na plastičnu ambalažu različitog oblika (npr. kapsulama, dispenzorima, difuzorima ili evaporatorima evaporatorima i sl.), sa ciljem zbunjivanja mužjaka i sprječavanja kopulacije, odnosno oplodnje ženki. Konfuzija se najviše koristi protiv jabučnog savijača ( Cydia pomonella), protiv savijača pokožice plodova (Adoxophyes orana), protiv breskvinog savijača (Cydia molesta), breskvinog moljca ( Anarsia linaetella), šljivinog savijača (Cydia funebrana), te grožđanih moljaca (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella).

Najveća prednost uvo đenja metode konfuzije je napuštanje ili značajno smanjivanje primjene kemijskih sredstava za zaštitu bilja (sintetskih insekticida), potencijalno uvijek opasnih za okoliš i prirodne neprijatelje.

Nedostaci metode konfuzije su smanjena učinkovitost u godinama jače pojave štetnika, dodatni troškovi kontrole prilikom određivanja potrebe korekcijske aplikacije insekticida, te veličine i oblik, odnosno prostorna izoliranost površina s konfuzijom od ostalih nasada gdje se ova metoda ne provodi. Unatoč tome obavljena su mnogobrojna istraživanja uspješnosti zbunjivanja štetnih moljaca i savijača, pa se ova metoda danas koristi na većim površinama u integriranoj i ekološkoj proizvodnji voća i grožđa. Primjerice, u Švicarskoj je 2000. godine od ukupno 15.042 ha vinograda na 33,2 % površina provedena metoda konfuzije protiv grožđanih moljaca. U regiji Trentino (Italija) je 1999. godine pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) suzbijan konfuzijom kod 1.447 vinogradara na površinama 1.537 ha. Već 2000. godine u istoj su regiji metoda širi na 29,7 % (2.737 ha), a naredne 2001. na 61 % ukupnih vinograda (5.600 ha). Nakon pojave rezistentnosti ili otpornosti jabučnog savijača na neke insekticide voćari sjeverno-talijanske regije Alto Adige (Južni Tirol) bili su prisiljeni “uvoditi” konfuziju za njegovo suzbijanje. Već 1994. godine ovaj se štetnik metodom zbunjivanja u blizini Bolzana suzbija na 4.000 ha, a 2001. na nešto više od 10.000 ha.

"" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvjeti za uspješnu primjenu

Budući se metodom konfuzije ne predviđa neposredno tretiranje štetnika, moraju biti ispunjeni slijedeći preduvjeti za uspješnost iste:
– pravovremeno vješanje dovoljnog brojakapsula u nasadu,
– primjerena gustoća kapsula,
– zadovoljavajuća prostorna izolacija od bližih nasada gdje se ne provodi konfuzija,
– praćenje pojave štetnih leptira i postotka napadnutih plodova, te moguća korekcijska primjena insekticida u nasadu s konfuzijom.
Kapsule treba vješati u nasade neposredno pred početak, ili s početkom leta savijača plodova. Činjenica da se mužjaci kod nekih vrsta pojavljuju prije ženki (protandrija) ili poštivanje graničnih temperatura za spolnu aktivnost kukaca, omogućuju vješanje kapsula i nakon samog početka leta savijača plodova.

Broj kapsula po jedinici površine ovisi od tipa ambalaže (kolicina, stabilnost i dugotrajnost ispuštanja feromona), od procjene jacine populacije štetnika, od praga škodljivosti i mogucnosti korekcijske uporabe insekticida. Najcešce se vješa 200-1.000 kapsula/ha.

Da bi se smanjili troškovi konfuzije po jedinici površine, zadnjih godina pojedini proizvođači reduciraju količinu feromona po kapsulama, uz dodatak tvari koji pojačavaju njihovo djelovanje (npr. RAK 1+2E). Parenje izostaje samo u slučaju da je udaljenost među jedinkama dovoljno velika, odnosno kod niske populacije štetnika, jer je u neposrednoj blizini prirodni miris ženki snažniji od feromona.

Suradnjom Agronomskog fakulteta (Zavoda za poljoprivrednu zoologiju) i Poljoprivredne savjetodavne službe u Međ imurju je provjerena djelotvornost metoda konfuzije u nasadima vinove loze (RAK 1+2) i jabuke (RAK 3, Shin-Etsu Isomate) radi kontrole štetne populacija jabučnog savijača i grož đanih moljaca.

Prilagodba strožim kriterijima u EU Uvođenje integrirane proizvodnje u vinogradima i voćnjacima (NN 32/10) zahtjeva od hrvatskih proizvođača brzu prilagodbu sve strožim kriterijima odabira i primjene metoda kontrole štetnih organizama koji vrijede u zemljama Europske Unije.

Najkasnije ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije na zajedničkom će tržištu metoda konfuzije postati obveza u ekološki prihvatljivoj proizvodnji grož đa i voća, kako bi naši proizvo đaci bili konkurentni i mogli plasirati svoje proizvode u razvijene zemlje okruženja.

Iskustva dobivena u Međimurju pokusnom primjenom metode zbunjivanja ili konfuzije dokazuju da je moguće vinogradarsku sezonu uspješno obaviti bez primjene sintetskih insekticida protiv grožđanih moljaca. U plantažnim nasadima jabuke se zbog potrebe korekcijskog suzbijanja savijača kožice plodova, breskvina savijača i druge generacije kukuruznog moljca primjena insekticida u godišnjem programu suzbijanja jabučnog savijača smanjila 60 %. Ova ekološki najprihvatljivija metoda suzbijanja “uzročnika crvljivosti” osobito postaje učinkovita, ako se na jednom području uključi većina, ili gotovo svi vinogradari i voćari. Najveći nedostatak metode zbunjivanja je početni novčani trošak i još uvijek njena komercijalna nedostupnost na hrvatskom tržištu.

"" 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakIsplaćeno 476,6 milijuna kuna poljoprivredne potpore
Sljedeći članakEkološki uzgoj jabuka
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.