Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja je namijenjen svim korisnicima sredstava za zaštitu bilja. Također distributerima sredstava za zaštitu bilja i savjetnicima u prodaji sredstava za zaštitu bilja i savjetnicima u proizvodnji hrane. Priručnik je u najvećoj mjeri namijenjen ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe i ovlaštenim predavačima. S ciljem postizanja harmoniziranog sustava izobrazbe. Kako bi se izbjeglo da ovlaštene institucije i predavači različito tumače područja koja trebaju biti obuhvaćena izobrazbom.

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja je pisan na jednostavan i razumljiv način. Objedinjuje nastavno gradivo koje treba biti obuhvaćeno izobrazbom profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika u skladu s Prilogom I. Direktive 2009/128/EZ. Cilj propisane izobrazbe je da svi koji koriste ili će koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena profesionalnim korisnicima, u potpunosti postanu svjesni mogućih opasnosti za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš. Također se što je više moguće upoznaju s primjerenim mjerama za smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja i okoliš.

Krajnji rok za države članice EU da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju odgovarajuću izobrazbu za sigurno rukovanje i primjenu pesticida je 26.11.2015.

S namjerom da sustav izobrazbe započne što prije, ova verzija Priručnika nije recenzirana, niti lektorirana. Nakon što recenzija i lektura budu obavljene, Ministarstvo će objaviti novu verziju Priručnika. Priručnik je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr/default.aspx?id=11953