Objavljeno je 15 natječaja iz Programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 1,3 milijarde kuna; osigurani su za ulaganja u sektore od strateške važnosti za hrvatsku poljoprivredu; pri čemu se nude brojne investicijske mogućnosti, između ostalog, za posebno osjetljiv sektor stočarstva.  

Za ulaganja u tov svinja osigurano je 200 milijuna kuna. Njima je planirano povećati kapacitet za više od 30 tisuća tovljenika; za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata za životinje s izmuzištem u sektoru mliječnog govedarstva osigurano je 150 milijuna. Za stočarski sektor osigurano je i 67 milijuna kuna za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva.

Također, osigurana su sredstva za strateški značajna ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice u iznosu od 250 milijuna kuna; za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja 150 milijuna kuna; za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju 70 milijuna kuna. 

Za ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije osigurana su sredstva iz Europske unije za oporavak (EURI). I to u iznosu većem od 141 milijuna kuna. Spomenuti natječaji su posebno važni u svjetlu tržišnih poremećaja izazvanih rastom cijena poljoprivrednih inputa, rata u Ukrajini i sankcija Rusiji. Oni mogu dodatno ojačati prehrambenu sigurnost Hrvatske. 

Kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje bilo je važno pomoći potresom pogođenim poljoprivrednicima na Banovini. Za njih su kreirana tri ubrzana natječaja Mjere 5; pri čemu je posljednji u tijeku, vrijedan 100 milijuna kuna. Otvoren je i Natječaj vrijedan 20 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama koje ne uključuju potres. 

Dodatno, u svrhu povećanja učinkovitosti u predindustrijskoj preradi drva otvoren je Natječaj vrijedan 147 milijuna kuna,;za potporu lokalnim akcijskim grupama tri natječaja ukupne vrijednosti veće od 23 milijuna kuna; kao i Natječaj vrijedan 3 milijuna kuna uz pomoć kojeg će se poljoprivrednicima pružiti potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete. Otvoren je i natječaj za Mjeru koja se odnosi na očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi u cilju očuvanja genetskih resursa i očuvanja tradicionalnih biljnih i životinjskih vrsta koje su u opasnosti od izumiranja. Za to su osigurana sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna.

Pregled otvorenih natječaja nalazi se na poveznici.