Vlada Republike Hrvatske je u 2022. godini usvojila Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro. Pravo na ovu potporu u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna kuna ostvarilo je 48 poljoprivrednih proizvođača, čime će se po prvi put financirati priprema poljoprivrednog zemljišta, obnova zapuštenih poljoprivrednih površina te izrada tehničke dokumentacije i nabava mehanizacije za provedbu poljoprivredne prakse adekvatne za zaštitu kulturnog dobra, a kao kompenzacija za smanjenu dohodovnost zbog obveze poštivanja propisa o zaštiti kulture.

Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se zbog otežanih uvjeta pristupa površinama sa statusom kulturnog dobra, potrebe za specifičnom obradom tih površina kao i težih uvjeta postizanja očekivanih prinosa i održivosti poljoprivrednog gospodarstva. Posebno se vodilo računa o potrebi dodatnih ulaganja u vidu posebne mehanizacije i specifične agrotehnike na takvim površinama, posebnim načinima obrade zemljišta,  pri čemu se nerijetko takve poljoprivredne površine nalaze na područjima koja imaju i određena dodatna prirodna ograničenja.

Za uspješnu provedbu Programa bila je ključna suradnja sa konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture i medija koji su pružili značajnu pomoć prilikom odabira prioriteta potpore, podatke o zaštićenim područjima, kao i o vrsti njihove ugroženosti s obzirom na mjere zaštite propisane za svaku od zaštićenih lokacija.

Potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro ponovit će se i u 2023. godini, razmotrit će se i širenje potpore na one koji koriste poljoprivredno zemljište na povijesnim lokalitetima, s ciljem zadržavanja i očuvanja poljoprivredne proizvodnje u specifičnim uvjetima kulturnom baštinom bogate Republike Hrvatske i daljnjeg osnaživanja poljoprivrednih proizvođača.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje