Započeo je treći ciklus konzultacija s dionicima s prvom temom Izravna plaćanja – potpore dohotku poljoprivrednicima. Nastavljamo sa zelenom arhitekturom, prikazom potpora za mlade; komunikacijom o digitalnoj preobrazbi hrvatske poljoprivrede, strategijom održivog stočarstva i drugim najaktualnijim temama.

23. svibnja 2022. u Ministarstvu poljoprivrede započeo je treći krug konzultacija s dionicima u okviru izrade Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike država članica EU-a. Prva tema  novog kruga konzultacija su Izravna plaćanja. Riječ je o osiguranju potpore dohotku poljoprivrednicima koji se najvećim dijelom plaća po hektaru ispravno korištenog poljoprivrednog zemljišta.

Izrazi koji se vezuju za ovu temu jesu ograničenje potpore; smanjivanje potpore ovisno o broju hektara pojedinog poljoprivrednika; preraspodjela na manja gospodarstva i smanjivanje razlika u plaćanjima. Podsjećamo da je u prvom dostavljenom nacrtu Ministarstvo poljoprivrede predložilo čak dvostruku veću preraspodjelu na manja gospodarstva nego što je to napravljeno prilikom programiranja  Programa ruralnog razvoja u 2014. godini, a za sedmogodišnje razdoblje. Na današnjim konzultacijama dionicima su predstavljene dodatne analize i prijedlozi za razmatranje. Sve u cilju osiguranja veće pravičnosti potpora i učinkovitog korištenja sredstava.

Na konzultacije o navedenim temama pozvani su članovi Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja RH, Udruga Biom,  Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora; Hrvatska obrtnička komora, LEADER mreža Hrvatske, MINGOR, HAMAG Bicro, HAPIH, Mreže udruga za zaštitu okoliša RH; Udruge Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika, sektorske udruge proizvođača te ostali dionici vezani uz navedenu tematiku.

Ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Goran Lipavić i ravnateljica Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju Anita Sever Koren sa suradnicima održali su prezentaciju i popratnu raspravu sa sudionicima na temu strategije pravednije raspodjele i efikasnijeg usmjeravanja potpore dohotku ciljanoj skupini aktivnih poljoprivrednika.

Predstavljen je prijedlog nekoliko opcija za definiranje aktivnih poljoprivrednika s ključnim elementima. Definicija aktivnog poljoprivrednika važna je za ostvarivanje potpore u okviru izravnih plaćanja, plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima. Također i za potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Prezentacije i dokumenti s održane konzultacije dostupne su na poveznici.

Komentare i prijedloge na predložene opcije moguće je dostaviti zaključno s utorkom 31. svibnja 2022. godine na poveznicu.

Indikativna tablica konzultacija s dionicima nalazi se na poveznici.

Novi termin konzultacija s dionicima na temu Zelene arhitekture održat će se 27. svibnja 2022. s početkom u 12 sati. Održat će se u Kino dvorani Ministarstva poljoprivrede.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje