U ponedjeljak, 7. lipnja 2021. godine, objavljen je natječaj iz Programa ruralnog razvoja namijenjen za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Vrijednost raspoloživih sredstava u sklopu novog Natječaja iznosi 250 milijuna kuna, pri čemu je po 50 milijuna kuna osigurano za ulaganja u tržnice, vatrogasne domove i dječje vrtiće, dok je 100 milijuna kuna namijenjeno ulaganjima u društvene domove i kulturne centre te sportske građevine. 

Novim Natječajem u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ planirano je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. 

Intenzitet javne potpore projektima kreće se od 80 do 100 posto, s najnižom vrijednosti potpore 15 tisuća eura i najvišom do milijun eura. 

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za projekte tržnica, javne ustanove dječji vrtići te dobrovoljna vatrogasna društva za projekte vatrogasnih domova. 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine. 

Svi detalji se nalaze na poveznici.