Centar za tlo  Hrvatske agencije za poljoprivredu i  hranu (HAPIH) je zaprimilo zahtjev Stožera civilne zaštite RH za izlazak na teren stručnih osoba i uzimanje uzoraka tla na mjestima gdje su se pojavile likvefakcije tla. Djelatnici HAPIH-ovog Centra za tlo uzeli su uzorke tla te pijeska i mulja koji je izbacila voda na mjestima puknuća tla. Rezultati provedenih analiza u Referentnom laboratoriju Centra za tlo su pokazali da vrijednosti koncentracija ispitivanih teških metala (As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Mo, Pb i Zn) nisu značajne te se poljoprivredna proizvodnja može nesmetano odvijati. Vrijednosti koncentracija svih 10 teških metala u tlu su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija teških metala (MKD) u tlu prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 71/19)

-Ovim nalazima smo potvrdili naše pretpostavke da se poljoprivredna proizvodnja može nastaviti neometano odvijati, s obzirom za nosivost tla i ulazak mehanizacije i obrade, ali što je vrlo važno u ovom trenutku, i s obzirom na dobru sliku stanja tla vezano za nepostojanje značajne i opasne količine toksičnih tvari i teških metala. Lokalni stožeri su i dalje poljoprivrednicima na raspolaganju pri odlasku na njihova polja i oranice s obzirom na pojave vrtača, kao i djelatnici Ministarstva poljoprivrede u izmještenim uredima u Petrinji i Glini, ali i putem novoformiranih mobilnih timova koji posjećuju i informiraju poljoprivrednike, naglašava državni tajnik u Ministarstvo poljoprivrede i član Stožera za otklanjanje posljedica uzrokovanih potresom Tugomir Majdak.  

U ovom trenutku ustanovljena je šteta na gospodarskim objektima kod 1.934 PG-ova, mehanizacije i strojeva kod 218 PG-ova te na proizvodnim površinama kod 104 PG-ova. Djelatnici Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a kontaktirali su ukupno oko 4.575 PG-a, pri čemu je s njih više od 2.000 ostvaren i neposredni kontakt obilaskom gospodarstva na terenu. Izmješteni su uredi Ministarstva poljoprivrede u Petrinji i Glini, u kojima djelatnici Uprave za stručnu podršku informacije i savjete lokalnim poljoprivrednicima daju u uredovnom vremenu te će biti na raspolaganju poljoprivrednicima na licu mjesta pri podnošenju zahtjeva na natječaj vrijedan 120 milijuna kuna, putem kojeg će moći sanirati poljoprivredno zemljište, izgraditi i/ili rekonstruirati objekt, popraviti i/ili nabaviti strojeve, mehanizaciju i opremu za poljoprivrednu proizvodnju, nabaviti domaće životinje i sadnice višegodišnjeg bilja, sve po ubrzanoj i pojednostavljenoj proceduri.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje