Centar za tlo  Hrvatske agencije za poljoprivredu i  hranu (HAPIH) je zaprimilo zahtjev Stožera civilne zaštite RH za izlazak na teren stručnih osoba i uzimanje uzoraka tla na mjestima gdje su se pojavile likvefakcije tla. Djelatnici HAPIH-ovog Centra za tlo uzeli su uzorke tla te pijeska i mulja koji je izbacila voda na mjestima puknuća tla. Rezultati provedenih analiza u Referentnom laboratoriju Centra za tlo su pokazali da vrijednosti koncentracija ispitivanih teških metala (As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Mo, Pb i Zn) nisu značajne te se poljoprivredna proizvodnja može nesmetano odvijati. Vrijednosti koncentracija svih 10 teških metala u tlu su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija teških metala (MKD) u tlu prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 71/19)

-Ovim nalazima smo potvrdili naše pretpostavke da se poljoprivredna proizvodnja može nastaviti neometano odvijati, s obzirom za nosivost tla i ulazak mehanizacije i obrade, ali što je vrlo važno u ovom trenutku, i s obzirom na dobru sliku stanja tla vezano za nepostojanje značajne i opasne količine toksičnih tvari i teških metala. Lokalni stožeri su i dalje poljoprivrednicima na raspolaganju pri odlasku na njihova polja i oranice s obzirom na pojave vrtača, kao i djelatnici Ministarstva poljoprivrede u izmještenim uredima u Petrinji i Glini, ali i putem novoformiranih mobilnih timova koji posjećuju i informiraju poljoprivrednike, naglašava državni tajnik u Ministarstvo poljoprivrede i član Stožera za otklanjanje posljedica uzrokovanih potresom Tugomir Majdak.  

U ovom trenutku ustanovljena je šteta na gospodarskim objektima kod 1.934 PG-ova, mehanizacije i strojeva kod 218 PG-ova te na proizvodnim površinama kod 104 PG-ova. Djelatnici Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a kontaktirali su ukupno oko 4.575 PG-a, pri čemu je s njih više od 2.000 ostvaren i neposredni kontakt obilaskom gospodarstva na terenu. Izmješteni su uredi Ministarstva poljoprivrede u Petrinji i Glini, u kojima djelatnici Uprave za stručnu podršku informacije i savjete lokalnim poljoprivrednicima daju u uredovnom vremenu te će biti na raspolaganju poljoprivrednicima na licu mjesta pri podnošenju zahtjeva na natječaj vrijedan 120 milijuna kuna, putem kojeg će moći sanirati poljoprivredno zemljište, izgraditi i/ili rekonstruirati objekt, popraviti i/ili nabaviti strojeve, mehanizaciju i opremu za poljoprivrednu proizvodnju, nabaviti domaće životinje i sadnice višegodišnjeg bilja, sve po ubrzanoj i pojednostavljenoj proceduri.