Početkom siječnja 2022. godine potvrđeni su novi slučajevi visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u četiri crvenokljuna labuda s područja Zagrebačke (jezero Siromaja); Istarske županije (Novigrad, ušće rijeke Mirne); Vukovarsko- srijemske županije (utok rijeke Spačve i Bosuta). Tijekom prosinca 2021. godine na području Osječko-baranjske županije potvrđeni su slučajevi VPIP podtipa H5N1 u tri sive čaplje. I to dvije lokacije u Parku Prirode Kopački Rit.

Do sada je od studenog 2021. do siječnja 2022. godine VPIP potvrđena na jednom gospodarstvu s domaćom peradi (Sisačko–moslavačka županija). Ukupno u 16 divljih ptica; (Sisačko-moslavačka županija – 7 divljih ptica; Međimurska županija – 1 divlja ptica; Splitsko- dalmatinska – 1 divlja ptica; Osječko-baranjska županija – 3 divlje ptice; Zagrebačka županija – 1 divlja ptica, Istarska županija – 1 divlja ptica; Vukovarsko-srijemska županija – 2 divlje ptice).

Podsjećamo, zbog pojave visoko patogene influence ptica u Republici Hrvatskoj od 5. prosinca 2021. godine na snazi stroge preventivne mjere određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske objavljenom u Narodnim novinama broj 132/2021. Mjere propisane za cijelu zemlju odnose se na obaveznu provedbu higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi. Obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama. Sve kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi.

U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi; smanjenje proizvodnje; smanjenje unosa hrane i/ili vode; uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih posjednika peradi i ptica u zatočeništvu. Zamolba je da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi. Također i širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507. Na njega građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje