Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Svjetska banka su 11. listopada 2018. godine započeli zajedničku provedbu projekta „Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske 2020“. Ovo je nastavak suradnje sa Svjetskom bankom na izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, u kojoj poljoprivreda zauzima značajno mjesto, kroz tematsku radnu skupinu „Hrana i bioekonomija“. Novom strategijom osigurat će se komplementarnost s krovnim strateškim dokumentom i postaviti temelje za razvoj moderne poljoprivrede i ribarstva u sljedećem desetljeću.

U tijeku je izrada strateških dokumenata kojima će se odgovoriti na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine. Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva nakon 2020. godine definirat će ciljeve i smjernice djelovanja poljoprivredne politike kako bi se povećala konkurentnost hrvatske poljoprivrede.
Temelj za izradu strategija čine sveobuhvatne dijagnostičke analize trošenja javnih sredstava u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kao i ekstenzivne konzultacije sa svim dionicima u sektoru. Uz ove strateške dokumente, izradit će se i planovi djelovanja za naredno razdoblje, osmisliti aktivnosti kojima će se ispuniti ciljeve strategija te razraditi i provesti inovativne pilot projekte u svrhu testiranja predloženih rješenja. Sve ove aktivnosti poslužit će i kao temelj za proces izrade operativnih programa za sljedeći financijski okvir EU 2021.-2027.

Kako bi se prijedlozi strateških dokumenata u svim fazama njihove izrade, približili poljoprivrednicima i kako bi javnost u bilo kojoj fazi mogla dati svoj doprinos, prijedlog, komentar – izrađena je internetska stranica projekta www.poljoprivreda2020.hr na kojoj će se objavljivati svi dokumenti i pozivi na sudjelovanja u raspravama o nacrtima prijedloga dokumentacije koje će se održavati diljem zemlje, sve do lipnja kad će se prijedlog strategije uputiti u proceduru e-savjetovanja.

Upitnik

Prije prvog savjetovanja pozivaju se poljoprivrednici na ispunjavanje anonimnog upitnika https://poljoprivreda2020.hr/anketa-o-stanju-u-hrvatskoj-poljoprivredi koji se nalazi na ranije navedenoj internetskoj adresi i koji se može ispuniti do 15.travnja, kako bi se dobila povratna informacija o smjeru budućeg razvoja. Da bi konačna verzija strateških dokumenata dobila nacionalni konsenzus i bila u skladu s potrebama i mogućnostima naših poljoprivrednih proizvođača, ribara i domaćeg, europskog i svjetskog tržišta, što više ljudi iz realnog sektora trebalo bi se priključiti raspravi.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje