Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine uputila Hrvatskom saboru u drugo čitanje konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona poljoprivredi kojim se propisuje donošenje Strategije poljoprivrede, Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanje otpada od hrane te pravila u području alkoholnih pića, ekoloških proizvoda i elektroničke poljoprivredne iskaznice. Također, na drugo čitanje u Sabor je upućen konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja koji se odnosi na odredbe vezane za uzgoj sive pčele u RH.

Prijedlogom izmjena Zakona o poljoprivredi propisuje se donošenje Strategije poljoprivrede kao akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja, donošenje Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanje otpada od hrane kojim će se propisati ciljevi i obvezne mjere te praćenje količine otpada od hrane, kao i Programa potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane. Što se tiče novih pravila vezanih za alkoholna pića, ona se prvenstveno odnose na uređivanje u dijelu priznavanja novih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića.

Također, predmetnim Prijedlogom zakona stvaraju se uvjeti za širu primjenu elektroničke poljoprivredne iskaznice (ePI) u svrhu omogućavanja digitalizacije poslovnih procesa, elektroničkog podnošenja zahtjeva za potpore za sve korisnike mjera ruralnog razvoja i korištenja drugih elektroničkih usluga za poljoprivrednike, što će rezultirati administrativnim rasterećenjem.

Sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, prilagođavaju se pravila za donošenje odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojima se rješava o zahtjevima za korištenje mjera poljoprivredne politike.

Novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja odnosi se na uzgoj sive pčele koja se uzgaja na području Republike Hrvatska pa će tako Registar uzgajivača matica voditi priznato uzgojno udruženje (za sada je jedino priznato uzgojno udruženje Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske), a uvjeti uzgoja sive pčele i uvjeti za oplodne stanice dodatno će se propisati pravilnikom i u konačnici osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite izvorne sive pčele, omogućiti priznatom uzgojnom udruženju vođenje Registra uzgajivača matica te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda.