Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano godišnje iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma pridonosi jačanju kapaciteta zaštite šuma i šumskog zemljišta od požara i ublažavanju ovoga rastućeg rizika. To je iznimno bitno gledajući njihov značaj. Gotovo 50 % kopnene površine naše zemlje pod šumama i šumskim zemljištem. Za opremanje vatrogasnih zajednica Republike Hrvatske za prethodnu godinu isplaćeno je ukupno 35,7 milijuna kuna. Financiranje se nastavlja u skladu s Programom opremanja i osposobljavanje vatrogasnih zajednica za razdoblje 2020. do 2023.

Ministarstvo financijski sudjeluje i u projektu „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“. Ministarstvo sudjeluje s iznosom od 37,9 milijuna kuna za sufinanciranje nacionalnog učešća. Tako je i ključan dionik Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Jedna od najvažnijih mjera preventivne zaštite šuma je izgradnja i održavanje šumskih i protupožarnih prometnica. Tako je do danas izvršeno radova održavanja ovih prometnica u dužini od 499,878 km. Za njih je izdvojeno 60,7 milijuna kuna. Do kraja godine planira se utrošiti još 7,2 milijuna kuna.

Kroz aktivnost financiranja Upisnika o šumskim požarima kojega vode Hrvatske šume d.o.o. kao sustava dokumentacije, podataka i informacija o šumskim požarima, do sada u ovoj godini utvrđeno je 10 lokacija požarišta. Na njima je izvršena izmjera opožarenih površina u šumama privatnih šumoposjednika i procjena šumske štete. U cilju protupožarne preventive šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., osnovana je motriteljsko dojavna služba. Ona će biti aktivna od 1. lipnja do 30. rujna uz mogućnost produljenja.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje