Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano godišnje iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma pridonosi jačanju kapaciteta zaštite šuma i šumskog zemljišta od požara i ublažavanju ovoga rastućeg rizika. To je iznimno bitno gledajući njihov značaj. Gotovo 50 % kopnene površine naše zemlje pod šumama i šumskim zemljištem. Za opremanje vatrogasnih zajednica Republike Hrvatske za prethodnu godinu isplaćeno je ukupno 35,7 milijuna kuna. Financiranje se nastavlja u skladu s Programom opremanja i osposobljavanje vatrogasnih zajednica za razdoblje 2020. do 2023.

Ministarstvo financijski sudjeluje i u projektu „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“. Ministarstvo sudjeluje s iznosom od 37,9 milijuna kuna za sufinanciranje nacionalnog učešća. Tako je i ključan dionik Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Jedna od najvažnijih mjera preventivne zaštite šuma je izgradnja i održavanje šumskih i protupožarnih prometnica. Tako je do danas izvršeno radova održavanja ovih prometnica u dužini od 499,878 km. Za njih je izdvojeno 60,7 milijuna kuna. Do kraja godine planira se utrošiti još 7,2 milijuna kuna.

Kroz aktivnost financiranja Upisnika o šumskim požarima kojega vode Hrvatske šume d.o.o. kao sustava dokumentacije, podataka i informacija o šumskim požarima, do sada u ovoj godini utvrđeno je 10 lokacija požarišta. Na njima je izvršena izmjera opožarenih površina u šumama privatnih šumoposjednika i procjena šumske štete. U cilju protupožarne preventive šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., osnovana je motriteljsko dojavna služba. Ona će biti aktivna od 1. lipnja do 30. rujna uz mogućnost produljenja.