Ministarstvo poljoprivrede je dana 13. srpnja 2022. godine zaprimilo obavijest o uginuću goveda na području Parka prirode “Lonjsko Polje”.

Odmah po zaprimanju informacije od strane ovlaštene veterinarske organizacije provedeno je uzorkovanje uginulog goveda u svrhu isključivanje bedrenice, a laboratorijskim pretraživanjem je 15. srpnja 2022. godine utvrđen negativan rezultat. 

Prema informaciji zaprimljenoj 14. srpnja 2022. godine od strane veterinarske inspekcije, s obzirom da je na području Parka prirode „Lonjsko Polje“ pašnjaka Osekovo uginuo veći broj životinja te da je uginućima prethodila i pojava neuroloških kliničkih znakova, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je i razudbu lešina dvije uginule životinje te od istih uzimanje uzorka za laboratorijsku dijagnostiku u svrhu isključivanja bedrenice i uzimanje uzoraka mozga u svrhu isključivanja bjesnoće i goveđe spongiformne encefalopatije.

Razudbu lešina uginulih životinja i laboratorijsku analizu uzoraka od uginulih životinja proveo je Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu. Dana 16. srpnja 2022. godine Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je od Hrvatskog veterinarskog instituta rezultate razudbenog nalaza kao i rezultate provedenih laboratorijskih pretraga kojima je potvrđena bolest bedrenica (antraks).

U zajedničkoj koordinaciji Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata RH provode se daljnje aktivnosti i mjere na području pašnjaka Osekovo, Parka prirode “Lonjsko Polje” u cilju sprječavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje