Kampanja EU bira sigurnu hranu (#EUChooseSafeFood) osmišljena je kako bi se potrošačima pružila podrška u svakodnevnom odabiru hrane. Njezin je cilj približiti potrošačima ponekad kompleksne i stručne informacije o sigurnosti hrane, informirati ih na jednostavan i lako razumljiv način te ih potaknuti na kritičko promišljanje o hrani koju konzumiraju. 

Kampanja obuhvaća mnoge teme povezane sa sigurnošću hrane, a ove godine u Hrvatskoj će biti usmjerena na savjete koje potrošači mogu slijediti kako bi sigurno rukovali prilikom kupovanja, pripreme i pohrane hrane, pravilno čuvali ostatke hrane i smanjili njezino bacanje kao i razumjeli što sve stoji iza pojma nove hrane.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) surađuje s relevantnim nacionalnim institucijama i znanstvenicima iz cijele Europe kako bismo osigurali da je hrana na zajedničkom tržištu sigurna, zdrava i održiva. Kampanja EU bira sigurnu hranu povezuje znanost o sigurnosti hrane s jelima na našim tanjurima, osnažujući potrošače da donose dobre odluke o hrani i bolje ju razumiju. Iznimno mi je drago što kampanja napreduje i postaje sve uspješnija, te što se ove godine za sudjelovanje prijavilo više nacionalnih partnera nego ikada prije, rekao je Bernhard Url, izvršni direktor EFSA-e, europske institucije koja je kampanju pokrenula.

Kampanja je prvenstveno usmjerena prema europskim građanima u dobi od 25 do 45 godina, s naglaskom na mlade roditelje i osobe koje su zainteresirane za temu sigurnosti hrane i znanost. U njoj se ističe uloga europskih znanstvenika koji surađuju kako bi se potrošači zaštitili od rizika povezanih s hranom.

Rezultati prvih dviju godina provedbe kampanje pokazali su da ona pozitivno utječe na svijest potrošača i razumijevanje sigurnosti hrane u EU. Udio onih koji su osvijestili da iza sigurnosti hrane stoje znanstvenici porastao je s 2 osobe od 10 ispitanih u 2021. na 4 osobe od 10 ispitanih u 2022. godini. Također se povećala razina povjerenja u EU sustav sigurnosti hrane: 70 % onih koji su bili u doticaju s kampanjom izjavilo je 2022. da vjeruje EU i nacionalnim institucijama kada je riječ o sigurnosti hrane, što je povećanje od 10 % u odnosu na 2021.

Pokretanje kampanje EU bira sigurnu hranu predstavlja polaznu točku za inicijative koje će se provoditi na europskoj kao i na nacionalnoj razini u 16 zemalja diljem Europe. Osim Hrvatske, ove su godine uključene i Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Sjeverna Makedonija. U narednim tjednima i mjesecima tijela nadležna za sigurnost hrane diljem EU-a pod okriljem #EUChooseSafeFood kampanje pokrenut će niz ciljanih aktivnosti i događanja za svoju nacionalnu publiku.

Oni koji žele podržati kampanju mogu posjetiti internetsku stranicu #EUChooseSafeFood koja sadrži niz informacija o različitim temama vezanim uz sigurnost hrane, prevedenih na sve službene jezike EU-a. Ondje se također može preuzeti i skup komunikacijskih alata za kampanju koji uključuju vizuale, kratke filmove i objave na društvenim mrežama koji se mogu podijeliti na vlastitim kanalima.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje