Kampanja EU bira sigurnu hranu (#EUChooseSafeFood) osmišljena je kako bi se potrošačima pružila podrška u svakodnevnom odabiru hrane. Njezin je cilj približiti potrošačima ponekad kompleksne i stručne informacije o sigurnosti hrane, informirati ih na jednostavan i lako razumljiv način te ih potaknuti na kritičko promišljanje o hrani koju konzumiraju. 

Kampanja obuhvaća mnoge teme povezane sa sigurnošću hrane, a ove godine u Hrvatskoj će biti usmjerena na savjete koje potrošači mogu slijediti kako bi sigurno rukovali prilikom kupovanja, pripreme i pohrane hrane, pravilno čuvali ostatke hrane i smanjili njezino bacanje kao i razumjeli što sve stoji iza pojma nove hrane.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) surađuje s relevantnim nacionalnim institucijama i znanstvenicima iz cijele Europe kako bismo osigurali da je hrana na zajedničkom tržištu sigurna, zdrava i održiva. Kampanja EU bira sigurnu hranu povezuje znanost o sigurnosti hrane s jelima na našim tanjurima, osnažujući potrošače da donose dobre odluke o hrani i bolje ju razumiju. Iznimno mi je drago što kampanja napreduje i postaje sve uspješnija, te što se ove godine za sudjelovanje prijavilo više nacionalnih partnera nego ikada prije, rekao je Bernhard Url, izvršni direktor EFSA-e, europske institucije koja je kampanju pokrenula.

Kampanja je prvenstveno usmjerena prema europskim građanima u dobi od 25 do 45 godina, s naglaskom na mlade roditelje i osobe koje su zainteresirane za temu sigurnosti hrane i znanost. U njoj se ističe uloga europskih znanstvenika koji surađuju kako bi se potrošači zaštitili od rizika povezanih s hranom.

Rezultati prvih dviju godina provedbe kampanje pokazali su da ona pozitivno utječe na svijest potrošača i razumijevanje sigurnosti hrane u EU. Udio onih koji su osvijestili da iza sigurnosti hrane stoje znanstvenici porastao je s 2 osobe od 10 ispitanih u 2021. na 4 osobe od 10 ispitanih u 2022. godini. Također se povećala razina povjerenja u EU sustav sigurnosti hrane: 70 % onih koji su bili u doticaju s kampanjom izjavilo je 2022. da vjeruje EU i nacionalnim institucijama kada je riječ o sigurnosti hrane, što je povećanje od 10 % u odnosu na 2021.

Pokretanje kampanje EU bira sigurnu hranu predstavlja polaznu točku za inicijative koje će se provoditi na europskoj kao i na nacionalnoj razini u 16 zemalja diljem Europe. Osim Hrvatske, ove su godine uključene i Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Sjeverna Makedonija. U narednim tjednima i mjesecima tijela nadležna za sigurnost hrane diljem EU-a pod okriljem #EUChooseSafeFood kampanje pokrenut će niz ciljanih aktivnosti i događanja za svoju nacionalnu publiku.

Oni koji žele podržati kampanju mogu posjetiti internetsku stranicu #EUChooseSafeFood koja sadrži niz informacija o različitim temama vezanim uz sigurnost hrane, prevedenih na sve službene jezike EU-a. Ondje se također može preuzeti i skup komunikacijskih alata za kampanju koji uključuju vizuale, kratke filmove i objave na društvenim mrežama koji se mogu podijeliti na vlastitim kanalima.