Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj u srijedu, 14. travnja 2021. godine, Vlada RH je predstavila Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji, između ostalog, obuhvaća ulaganja u poljoprivredu u vrijednosti 988 milijuna kuna s ciljem povećanja prehrambene sigurnosti te konkurentnosti hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora kroz četiri različite reforme.

Utvrđeneključne reforme i investicije obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na unapređenje i povećanje proizvodnje u poljoprivredi te učinkovitije korištenje proizvodnih resursa, uz element digitalizacije procedura i procesa u poljoprivredi. Fokusirane su na prioritetne potrebe koje se mogu realizirati u unutar razdoblja provedbe NPOO-a, a sustavni odgovor na izazove hrvatske poljoprivrede, ribarstva i šumarstva osigurava se provedbom mjera donesenih u skladu s nacionalnim i EU strateškim dokumentima iz područja poljoprivredne i ribarstvene politike.

Reforme uključuje 1) uspostavu mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća investicijama u izgradnju i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće te u jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom, kao i 2) unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju provedbom komasacije i programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednog zemljišta. Digitalna transformacija poljoprivrede (3) uključivat će uspostavu digitalnih javnih usluga, sustava pametne poljoprivrede i sustava sljedivosti, dok će se 4) unapređenje sustava doniranja hrane realizirati putem infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane.Učinci NPOO-a


Očekivani rezultati reformi i investicija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u sektoru poljoprivrede su poboljšanje pozicije poljoprivrednika u opskrbnim lancima, razvoj proizvoda veće dodane vrijednosti, optimizacija opskrbno-prodajne logistike u sektoru voća i povrća, smanjenje troškova izgradnje te standardizacija tehnologije i kvalitete čuvanja proizvoda – čime se bitno utječe na konkurentnost proizvoda.

Dodatno, trajnim praćenjem stanja poljoprivrednog zemljišta osigurat će se djelotvorna zaštita poljoprivrednog zemljišta i kontinuirana dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla te održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, dok će se uspostavom sustava i postupcima komasacije doprinijeti okrupnjavanju posjeda i racionalizaciji troškova proizvodnje. Također, smanjit će se administrativno opterećenje poljoprivrednika te izgradnjom i uspostavom sustava pametne poljoprivrede doprinijeti boljem i učinkovitijem korištenju poljoprivrednog zemljišta i drugih resursa u poljoprivredi.

Također, poljoprivrednicima će biti omogućena financijska pomoć i putem komponente 1) gospodarstvo odnosno investicijama u jačanje konkurentnosti i zelenu tranziciju gospodarstva (1.1.) te u energetsku tranziciju za održivo gospodarstvo (1.2.).

Detaljne informacije o NACIONALNOM PLANU OPORAVKA I OTPORNOSTI nalaze se na poveznici.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje