Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj u srijedu, 14. travnja 2021. godine, Vlada RH je predstavila Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji, između ostalog, obuhvaća ulaganja u poljoprivredu u vrijednosti 988 milijuna kuna s ciljem povećanja prehrambene sigurnosti te konkurentnosti hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora kroz četiri različite reforme.

Utvrđeneključne reforme i investicije obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na unapređenje i povećanje proizvodnje u poljoprivredi te učinkovitije korištenje proizvodnih resursa, uz element digitalizacije procedura i procesa u poljoprivredi. Fokusirane su na prioritetne potrebe koje se mogu realizirati u unutar razdoblja provedbe NPOO-a, a sustavni odgovor na izazove hrvatske poljoprivrede, ribarstva i šumarstva osigurava se provedbom mjera donesenih u skladu s nacionalnim i EU strateškim dokumentima iz područja poljoprivredne i ribarstvene politike.

Reforme uključuje 1) uspostavu mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća investicijama u izgradnju i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće te u jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom, kao i 2) unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju provedbom komasacije i programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednog zemljišta. Digitalna transformacija poljoprivrede (3) uključivat će uspostavu digitalnih javnih usluga, sustava pametne poljoprivrede i sustava sljedivosti, dok će se 4) unapređenje sustava doniranja hrane realizirati putem infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane.Učinci NPOO-a


Očekivani rezultati reformi i investicija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u sektoru poljoprivrede su poboljšanje pozicije poljoprivrednika u opskrbnim lancima, razvoj proizvoda veće dodane vrijednosti, optimizacija opskrbno-prodajne logistike u sektoru voća i povrća, smanjenje troškova izgradnje te standardizacija tehnologije i kvalitete čuvanja proizvoda – čime se bitno utječe na konkurentnost proizvoda.

Dodatno, trajnim praćenjem stanja poljoprivrednog zemljišta osigurat će se djelotvorna zaštita poljoprivrednog zemljišta i kontinuirana dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla te održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, dok će se uspostavom sustava i postupcima komasacije doprinijeti okrupnjavanju posjeda i racionalizaciji troškova proizvodnje. Također, smanjit će se administrativno opterećenje poljoprivrednika te izgradnjom i uspostavom sustava pametne poljoprivrede doprinijeti boljem i učinkovitijem korištenju poljoprivrednog zemljišta i drugih resursa u poljoprivredi.

Također, poljoprivrednicima će biti omogućena financijska pomoć i putem komponente 1) gospodarstvo odnosno investicijama u jačanje konkurentnosti i zelenu tranziciju gospodarstva (1.1.) te u energetsku tranziciju za održivo gospodarstvo (1.2.).

Detaljne informacije o NACIONALNOM PLANU OPORAVKA I OTPORNOSTI nalaze se na poveznici.