Napredne reprodukcijske tehnike u stadima s genomskom selekcijom naziv je demonstracijske aktivnosti / praktične prezentacije koja je danas održana na OPG Horvatić Danijel u Staroj Kapeli u Općini Dubrava, najjačoj stočarskoj općini Zagrebačke županije. Okupljanje vrsnih uzgajatelja simentalca i veterinara organizirali su djelatnici Uprave za stručnu podršku u suradnji sa uzgojnom i proizvođačkom organizacijom ZGSIM te Veterinarskom stanicom Vrbovec, Veterinarskom organizacijom Vitro-vet iz Celja i Centrom za umjetno osjemenjivanje goveda Varaždin.

Uvodne prezentacije održali su:

Damir Pejaković – Dugogodišnje aktivnosti ZGSIM-a na unaprjeđenju uzgoja, genotipizacija i embrio-transfer, rezultati i planovi

Aleksandar Plavšić – Vitro-vet, Celje, Slovenija –  Embrio-transfer kod krava za proizvodnju mlijeka

Barbara Sever – Operativne skupine (EIP)

Domaćin praktičnog prikaza bila je obitelj predsjednika ZGSIM-a i HUSim-a Damira Horvatića, kojoj se i ovim putem zahvaljujemo na izvrsnom gostoprimstvu i prezentaciji čitavog gospodarstva, a ono je ogledni primjer modernog simentalskog uzgoja na visokoj europskoj razini.

Uzgojne udruge i savezi ZGSIM i HUSim dokazuju svojim djelovanjem da su najpogodniji partner institucijama i organizacijama u stočarskom sektoru za planiranje i provođenje redovitih stručnih susreta, radionica, praktičnih prikaza,.. ali i provođenje zajedničkih projekata organiziranih uzgajatelja, agronoma i veterinara u cilju unaprjeđenja uzgoja, reprodukcije i menadžmenta u govedarskom sektoru.

Više fotografija na facebook-profilu ZGSIM

Foto: Savjetodavna služba

Prethodni članakCroissanti
Sljedeći članakHPK pozvala EU zastupnike da stanu na stranu hrvatskih poljoprivrednika oko ugovora s Ukrajinom
Savjetodavna služba
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.