Ministarstvo poljoprivrede obavještava pčelare sa područja Međimurske županije kod kojih je utvrđen pomor pčela; da po proglašenju prirodne nepogode mogu podnijeti zahtjev za potporu na 14. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Osnovne informacije o Natječaju:

  • Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 12:00 sati 04. travnja do 12:00 sati 31. svibnja 2022. godine.
  • Visina javne potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
  • Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ); pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka; u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015.) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Uništenje poljoprivrednog potencijala mora iznositi najmanje 30%.

Poljoprivrednici moraju štetu prijaviti Povjerenstvima (općinskom ili gradskom) pri JLS za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada i/ili višegodišnjeg bilja i/ili domaćih životinja korisnik je obvezan zatražiti od službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11. i Priloga 14. ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane službenika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Za područje Međimurske županije zaduženi su sljedeći službenici:

  1. Čižmešija MarijanZrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 091/4882-957, email: marijan.cizmesija@mps.hr
  2. Horvat AdrianZrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 099/4972-595, email: adrian.horvat@mps.hr
  3. Čižmak ValerijaZrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 091/4882 959, email: valerija.cizmak@mps.hr

Poljoprivrednici nakon prikupljene Natječajem propisane dokumentacije, Zahtjev za potporu podnose kroz AGRONET. Poljoprivrednici se za pomoć pri tumačenju Natječaja i pomoći pri podnošenju Zahtjeva za potporu mogu obratiti i djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Detaljnije informacije o Natječaju mogu se pronaći na slijedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-2/

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakProdužen rok za podnošenje zahtjeva za potporu za tip operacije 4.1.3
Sljedeći članakU Državnoj vatrogasnoj školi obilježen Dan vatrogastva
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.