Marijana Petir zatražila je očitovanje od Državnog inspektorata o uzrocima ugibanja pčela u Međimurju. Također i u drugim krajevima Hrvatske. Zatražila je i informaciju o utvrđenoj odgovornosti za pomor pčela. Petir je zatražila informacije kojima Ministarstvo poljoprivrede raspolaže vezano uz gore navedeni problem. Zatim i o aktivnostima koje poduzima kako bi se ovakove pojave u budućnosti spriječile. Pitala je i planira li Ministarstvo poljoprivrede financijsku ili drugu vrstu potpore pčelarima; vezano za saniranje štete uzrokovane pomorom pčelinjih zajednica. Kako bi im se nadoknadila izgubljena dobit zbog naglog prestanka proizvodnje i zagarantirao nastavak njihove pčelarske djelatnosti.

Marijana Petir je rekla kako neodgovorno korištenje pesticida može biti pogubno za pčele. Također i za kompletni prehrambeni lanac. Dodala je kako je Hrvatski sabor 8. travnja ove godine usvojio Zakon o održivoj uporabi pesticida. S ciljem zaštite pčela kao glavnih oprašivača.

Sukladno odredbama ovoga Zakona, a s ciljem zaštite pčela i divljih oprašivača zabranjena je primjena pesticida opasnih za pčele; uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele, u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura. Profesionalni korisnici moraju, prije obavljanja svakog tretiranja pesticidima, obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike po županijama ukoliko se obavlja tretiranje pesticidima koji su opasni za pčele, rekla je Petir.

Za nepoštivanje navedenog Zakona za pravnu osobu je propisana prekršajna novčana kazna od 50.000,00 do 100.000,00 kuna. Za fizičke osobe kazna iznosi od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

Petir je podsjetila kako se upravo ovom zakonskom dopunom željela poslati snažnija poruka o važnosti i utjecaju pčela na očuvanje bioraznolikosti i sigurnost proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj, a potaknuti činjenicom da je zbog neodgovorne upotrebe pesticida prije 2 godine u Međimurju stradalo 60 milijuna pčela. Donesene su jasne zakonske odredbe koje propisuju aktivnosti koje su zabranjene kao i prekršajne kazne.

-Nadam se da će ovaj puta počinitelj biti pronađen i sankcioniran. Riječ o šteti koja dugoročno ostavlja posljedice za cijeli ekosustav, rekla je Petir.

Europska komisija je u analizi koju je izradila za Nacionalni strateški plan Hrvatske u okviru Zajedničke poljoprivredne politike istaknula kako je trend smanjenja rizika povezanih s upotrebom pesticida u Hrvatskoj izraženiji nego na razini EU. To vrijedi i za trend antimikrobnih  sredstava. Hrvatska ima dobro opće stanje i zaštitu prirodnih resursa kao i najveći potencijal u Europi za razvoj biogospodarstva.

Nemili događaji, kao što je to bio veliki pomor pčela u Međimurju prije dvije godine, pa i ovaj recentni, pokazuju da još puno moramo raditi na osvještavanju poljoprivrednika o načinima i uvjetima primjene pesticida, koji neće negativno utjecati na bioraznolikost i činiti štetu biljnom i životinjskom svijetu koji nas okružuje. Ključnu ulogu u edukaciji poljoprivrednika može imati Savjetodavna služba. Nju treba ojačati jer danas jedan savjetodavac dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava što je nedostatno , rekla je Petir.