Temeljem medijskih napisa i opravdanog interesa javnosti ministarstvo poljoprivrede se očitovalo da ne postoji odluka Europske komisije o oduzimanju 10 % iznosa namijenjenog izravnim plaćanjima. U tijeku je redovni proces kontrola i s tim u vezi korekcija eventualnih nepravilnih isplata, tek kada isti završi.

U svim zemljama članicama uvriježen je isti postupak, s obzirom da EK donosi propise. Za njihovu implementaciju zadužena je država članica. Revizijske misije služe za ujednačavanje procesa kontrola zemalja članica i pronalaženja različitosti tumačenja EU propisa. Od ulaska RH u Europsku uniju revizori Europske komisije i Europskog revizorskog suda su bili u 30 revizijskih misija. Njima su obuhvaćene različite vrste potpora financirane iz EU fondova. Pri tome je gotovo trećina izvršena u posljednje dvije godine.

Revizijske misije shvaćamo kao potreban korak unapređenja sustava kontrola i provedbe EU propisa te sukladno dosadašnjoj praksi te poduzetim korektivnim mjerama, dodatnim administrativnim kontrolama i kontrolama na terenu. Nakon završetka cjelovitog postupka spomenute revizije, moći ćemo se očitovati o eventualnoj primjeni financijskih ispravaka.

Ovim putem koristimo priliku i informirati javnost da upravo završena revizija izdataka Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za 2021. godinu. Nju je proveo Europski revizorski sud te nije utvrdila niti jednu grešku. O tome smo obaviješteni 24. ožujka 2022.