U cilju što bolje fitosanitarne zaštite cijelog područja Europske unije u protekle dvije godine zakonodavstvo u području biljnog zdravstva znatno je izmijenjeno.

Ono što je bitno naglasiti, između ostaloga, uvele su se nove obveze za sve sudionike u lancu opskrbe, od onih koji unose, proizvode, uzgajaju, umnožavaju, stavljaju na tržište sve do onih koji izvoze, mijenjajući fitosanitarna pravila u državama članicama te postupke nadzora.

Kako bi se osigurala provedba propisa iz područja biljnog zdravstva donesen je Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19). Na osnovu Zakona o biljnom zdravstvu Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Pravilnik o službenom registru specijaliziranih subjekata (»Narodne novine«, br. 30/21).

Odredbe Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine«, br. 56/12 i 24/17) više se ne primjenjuju.

Novim Pravilnikom se između ostalog propisuju uvjeti i način vođenja Službenog registra specijaliziranih subjekata (Registar), način podnošenja zahtjeva za upis u Registar i ovlaštenje, uvjeti za dobivanje ovlaštenja, propisuju se obrasci (za upis u Registar i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica te za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala kao i obrazac zahtjeva za ovlaštenje te ukidanje ovlaštenja pravnoj osobi s javnim ovlastima), obveze specijaliziranih subjekata te troškovi i naknade osposobljavanja i službene provjere.

Uvodi se novi pojam Specijalizirani subjekt (svaka fizička ili pravna osoba poslovno uključena u aktivnosti sadnje, oplemenjivanja, proizvodnje (uključujući uzgoj, umnožavanje i održavanje), unosa na područje Europske unije i premještanja unutar i izvan Europske unije, stavljanja na raspolaganje na tržištu te pohrane, prikupljanja, otpremanja i prerade bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta).

Tko je obveznik upisa u Registar?
Člankom 65. Uredbe (EU) br. 2016/2031 te člankom 15. Zakona o biljnom zdravstvu propisana je obveza upisa specijaliziranih subjekata u Registar i to za subjekte koji obavljaju jednu ili više djelatnosti:

  • proizvodnja i premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čije je premještanje unutar područja Europske unije potrebna biljna putovnica
  • proizvodnja i premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica u skladu s posebnim provedbenim aktima Europske unije u pogledu hitnih mjera 
  • izdavanje biljnih putovnica
  • unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na područje Europske unije obvezan fitosanitarni certifikat
  • izvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potreban fitosanitarni certifikat za izvoz ili ponovni izvoz, ili predizvozni certifikat
  • označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje, drva ili drugih predmeta
  • proizvodnja, otkup ili prikupljanje u skladištu u proizvodnom području, s namjerom premještanja gomolja konzumnoga krumpira (Solanum tuberosum L.) i plodova bilja iz rodova Citrus L., Fortunella SwinglePoncirus Raf. i njihovih križanaca
  • prodaja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta krajnjim korisnicima putem ugovora na daljinu (web-prodaja).

Najvažnije promjene koje donosi novi Pravilnik:

BILJNA PUTOVNICA
Biljna putovnica je obvezna za premještanje svih vrsta bilja za sadnju i za neke vrste sjemena pa se u Registar moraju upisati svi specijalizirani subjekti koji namjeravaju premještati takvo bilje odnosno za njega izdavati biljnu putovnicu.

IZVOZ
U Registar se moraju upisati svi izvoznici bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje treće zemlje zahtijevaju fitosanitarni certifikat.

UGOVOR NA DALJINU
U Registar se moraju upisati i specijalizirani subjekti koji putem ugovora na daljinu (web prodajom) krajnjim korisnicima u Europskoj uniji prodaju bilje za koje je obvezna biljna putovnica.


EDUKACIJA SPECIJALIZIRANIH SUBJEKATA KOJI IMAJU NAMJERU IZDAVATI BILJNE PUTOVNICE
Specijalizirani subjekti će samostalno pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete za koje su odgovorni i za takvo bilje izdavati biljnu putovnicu koja će biti dokaz zdravstvene ispravnosti bilja. Pravilnikom je predviđeno provođenje edukacija, odnosno osposobljavanje specijaliziranih subjekata za pregledavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Edukacije će provoditi nadležna tijela koja su propisana Zakonom o biljnom zdravstvu. Nakon provedbe osposobljavanja te podnošenja zahtjeva za ovlaštenje specijaliziranom subjektu će se izdati ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica. Obvezi edukacije ne podliježu specijalizirani subjekti koji imaju odgovarajući stupanj obrazovanja (odslušano 90 sati modula iz zaštite bilja).

ISPEKCIJSKI NADZOR
Inspekcijski nadzor kod specijaliziranih subjekata koji izdaju biljne putovnice obavljati će nadležni inspektor najmanje jednom godišnje.
Zaključno, nova pravila dovest će do bolje i učinkovitije zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, smanjit će se rizik od pojave štetnih organizama koji može prouzročiti trgovina biljem, za domaće proizvođače bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta olakšanje dolazi u smanjivanju administrativnih obveza i olakšanom sustavu za izdavanje biljnih putovnica.

Više o ovoj temi možete potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede/Fitosanitarna politika/Biljno zdravstvo/Fis portal.

Za sva dodatna pitanja molimo da se obratite na:
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Sektor fitosanitarne politike, Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, Odjel za biljno zdravstvo

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
telefon: 01/6109 514, 01/6109 982, 01/6109 390, 01/6109 126
e-mail: HR_plant.health@mps.hruprava.poljoprivrede@mps.hr