13. siječnja 2022. godine, u jednom ekstenzivno držanom jatu domaće peradi na području naselja Branjin Vrh u Osječko-baranjskoj županiji potvrđena je influenca ptica podtipa H5N1. Određivanje patogenosti virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica) je u tijeku. Na gospodarstvu se nalazilo 40 komada više vrsta domaće peradi, 3 ukrasne patke i 9 ukrasnih golubova.

Vlasnik je zbog uginuća većeg broja peradi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijavio sumnju na bolest. Provedeno je službeno uzorkovanje i pet lešina je dostavljeno na laboratorijsko pretraživanje u svrhu potvrde odnosno isključivanja influence ptica. Odmah po zaprimanju sumnje predmetno gospodarstvo je stavljeno pod službeni nadzor. Rješenjem od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata naređene su preventivne mjere. Sve radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687.

S obzirom na uginuća većeg broja peradi, preliminarne rezultate laboratorijskog pretraživanja i trenutnu epidemiološku situaciju influence ptica u RH i zemljama u okruženju,  na predmetnom gospodarstvu je pod nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata RH izvršeno preventivno usmrćivanje sve peradi i ukrasnih ptica (27 kokoši nesilica, 3 patke, 9 golubova). Lešine i jaja upućena su na neškodljivo uklanjanje te je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija gospodarstva.

U tijeku je određivanje zona ograničenja i daljnjih mjera i aktivnosti koje će se provoditi u zonama, a s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja i pravovremenog otkrivanja influence ptica na području  Osječko-baranjske županije. O izbijanju influence ptica izviješteni su Europska komisija te mađarsko veterinarsko nadležno tijelo. Iz razloga što se dio zone nadziranja proteže na državno područje Mađarske.

Ovim putem ponovno ističemo važnost pridržavanja svih mjera. One su određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN, 132/21). Apeliramo na posjednike da se, bez obzira na broj ptica koje imaju na svojim gospodarstvima, obvezno pridržavaju istih.

Sve informacije i preporuke za posjednike o influenci ptica na: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4797 .

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje