Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je veliki natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike do 49 zaposlenih. Na raspolaganju je 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje će se dodjeljivati poduzetnicima za njihove projekte u pojedinačnom iznosu do 300.000 kuna. Cilj je bespovratnim potporama ojačati konkurentnost mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

Prihvatljivi korisnici

– mikro i mali poduzetnici (do 49 zaposlenih) osnovani 2015. godine i ranije koji ulažu u sektorima:

C Prerađivačka industrija, svi osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,  30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F Građevinarstvo: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi,  43.3 Završni građevinski radovi,  43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

J Informacije i komunikacije (izdavanje: knjige, novine, softver, filmovi, emitiranje programa, telekomunikacije, računalno programiranje i savjetovanje, informacijske uslužne djelatnosti-internet portali, novinske agencije)

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i  74.2 Fotografske djelatnosti

Poduzetnici moraju imati minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave;

Iznosi i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore, koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 KN. Najveći iznos potpore ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

– malom poduzeću 65% ukupne vrijednosti investicije tj. prihvatljivih troškova

– mikro poduzeću 85% ukupne vrijednosti investicije tj. prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti

Ulaganje u materijalnu imovinu

Nabava novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
Nabava dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon,  ako su vezani uz projektne aktivnosti
Nabava mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima
Troškovi  uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
Troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

Savjetodavne usluge vezane za ulaganje

Usluge upravljanja projektom;
Usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
Troškovi promidžbe i vidljivosti

Kod pripreme natječajne dokumentacije, podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Horizontalna pitanja

Dodatni bodovi dodjeljuju se za aktivnosti i mjere koje doprinose ravnopravnosti spolova, pristupačnosti osobama s invaliditetom te održivom razvoju, kao i poduzetnicima u sljedećim skupinama: žene, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe do 30 godina, hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom (više od 50%). Navedene skupine moraju imati više od 50% vlasništva u poduzeću koji se prijavljuje.

Opći zahtjevi

Rezultati ulaganja poduzetnika se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 (tri) godine nakon završetka projekta.

Trajanje projekta ne može biti duže od 18 (osamnaest) mjeseci.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može imati samo jednu projektnu prijavu.

Isplate bespovratnih sredstava

Korisnik može koristiti predujam najviše do 40% odobrenih bespovratnih sredstava. Troškovi korisnika podmirit će se u skladu s „metodom nadoknade“ tj. svaka 3 (tri) mjeseca od sklapanja Ugovora.

Rok za prijavu

Rok za dostavu projekata je 30.rujna 2016. godine.

Prethodni članakObiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima nove isplate iz Mjere 4
Sljedeći članakMeđunarodni voćarski sajam u Donjem Kraljevcu 04. i 05. studenog 2016.
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.