Proizvodnja hrane i energije su strateški važne grane za svaku zemlju. Hrvatska u obje ima velike prirodne potencijale, ali ih ne koristi dovoljno.

Prepoznajući potrebu za njihovim snažnijim razvojem i dobrobit koju suvremena hrvatska poljoprivreda može ostvariti u suradnji s domaćom proizvodnjom energije, Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) i Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) potpisali su sporazum o suradnji.

Poljoprivreda je prostorno najšire rasprostranjena djelatnost, alii velik potrošač energije i energenata.Njihova proizvodnja unutar poljoprivrednih gospodarstava omogućila bi poljoprivrednicima sigurnu i isplativu energetsku opskrbu, a time im i povećala konkurentnost. U okolnostima energetske krize i velike konkurencije na poljoprivrednom tržištu to je ključan korak za ekonomsku, ali i ekološku održivost. U mnogim je zemljama to dobra praksa koja pokazuje odlične rezultate, vrijeme je da zaživi i u Hrvatskoj.

S tim su ciljem, prepoznajući zajedničke interese i dobrobit u informiranju, educiranju i koordinaciji sektora OIE i poljoprivrede, OIEH i HPKpotpisali sporazum o suradnji.

OIEH je udruženje koje okuplja energetske tvrtke iz sektora obnovljivih izvora u Hrvatskoj, kao i ostalu OIE industriju: proizvođače električne opreme, servisne i potporne djelatnosti, developere i konzultante. Među njima su pioniri projekata iz OIE jer je od početka energetske tranzicije u Hrvatskoj nositelj ovih investicija gotovo isključivo privatni sektor. OIEH teži partnerskom odnosu sa svim dionicima energetske tranzicije, od razine lokalnih zajednica do razine EU.

Član je krovnih europskih udruženja SolarPower Europe, WindEurope i European BiogasAssociation. Partner je europske RE-Source platforme te osnivač središta za informiranje i educiranje o ugovorima za kupnju zelene energije izravno od proizvođača, RE-Source Croatia Hub.

Maja Pokrovac, direktorica OIEH, povodom potpisivanja sporazuma o suradnji ističe: „Prema upitima koje svakodnevno dobivamo od poljoprivrednika vidimo da su upoznati s mogućnostima OIE, ali žele znati više. Jedan od važnih ciljeva OIEH je informirati i educirati poljoprivredne proizvođače o dobrobitima koje im OIE mogu donijeti, surađivati s njima i omogućiti im sudjelovanje u takvim projektima.

Oni čitaju o primjerima dobre prakse iz inozemstva, ali i čuju od svojih kolega iz drugih država o solarima koji štite usjeve od ekstremnih vremenskih prilika i ujedno proizvode energiju, o odličnim prinosima pri upotrebi digestata koji jenusproizvod rada bioplinskih postrojenja i vrijedno organsko gnojivo, ovlastitoj proizvodnji energije kojom se napajaju sustavi za navodnjavanje, grijanje staklenika, hlađenje skladišta i druge poljoprivredne potrebe, ali i stvaranje dodatnog prihoda, o stvaranju dodatne vrijednosti prema principima kružnog biogospodarstva.Upravo zato smo uporni u nastojanju da educiramo i informiramo u procesu savjetovanja s resornim ministarstvima, institucijama, udrugama i komorama.Izrazito mi je drago što i HPK razmišlja na taj način i što je prepoznala OIEH kao partnera u ovoj suradnji.“

HPK je krovno udruženje hrvatskih poljoprivrednika i zastupa njihove interese u pregovorima s Vladom RH, Ministarstvom poljoprivrede i svim drugim državnim tijelima. Kao članica najutjecajnije europske poljoprivredne organizacije Copa-Cogeca, HPK zastupa interese hrvatske poljoprivrede i u Europskoj uniji. Na nacionalnom nivou, HPK djeluje kroz županijske  komore i 18 sektorskih odbora, te kroz čak 20 sektorskih radnih skupina unutar Copa-Cogece.HPK je osnovana po uzoru na slične komore razvijenih poljoprivrednih zemalja poput Austrije, Italije, Mađarske, Poljske i drugih država s ciljem da se čuje glas poljoprivrednika. Problemi s kojima se poljoprivrednici suočavaju u svakodnevnom životu i poslovanju zajedničkim djelovanjem snažnije dolaze do nadležnih institucija kako u Hrvatskoj tako i EU.

PredsjednikHrvatske poljoprivredne komore, Mladen Jakopović povodom potpisivanja sporazuma je izjavio: “Hrvatska poljoprivredne komora kroz suradnju s gospodarskim udruženjem Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), započet će edukacije te pružanje informacija našim poljoprivrednicima koji su sve više svjesni da su obnovljivi izvori energije, njihovi do sada i budući instalirani kapaciteti za proizvodnju energije, jedan od načina da svoj dohodak povećaju.

Nova Zajednička poljoprivredna politika, koja je stupila na snagu početkom godine, pruža ogromne mogućnosti za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a isto tako mogućnosti za investicije iz drugih EU fondova. Poljoprivreda je strateška grana, a usmjerenost EU prema novim, zelenim politikama velika je prilika za hrvatsku poljoprivredu. Mi već danas imamo odličnih primjera u poljoprivredi, kada je riječ o proizvodnji obnovljivih izvora energije, no i dalje moramo raditi na edukaciji te proširenju znanja i mogućnosti za ovu izuzetnu važnu djelatnost.“

U mnogim državama je suradnja OIE i poljoprivredepoznata i dobra praksa. To je prirodna simbioza koju primjenjuju mnoge države, zašto ne bi i Hrvatska? Potrebno je sagledati sve njezine benefite i početi je razvijati. Kao dio suradnje OIEH i HPK planirajuedukativne radionice, konferencije i institucionalne aktivnosti kako bi podijelili najnovije znanstvene i stručne rezultate te primjere dobre prakse. Hrvatska ima ogroman potencijal za zajedničko djelovanje poljoprivredne i energetske proizvodnje i ne treba zaostajati za drugima.