U Kaštel Novom od 12. do 14. svibnja 2023. godine održana je manifestacija pod nazivom „Kaštelanski praznik cvijeća – More i cvit“, koja se tradicionalno održava 22. put te sve posjetitelje oduševljava cvjetnom rapsodijom.

U sklopu manifestacije, a pod pokroviteljstvom Grada Kaštela i Ministarstva poljoprivrede organizirane su mnoge akcije i aktivnosti od kojih i Eko natjecanje odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu kojeg se ocjenjuju vrtovi i okućnice škola i vrtića.

Članovi komisije za ocjenjivanje bili su: Ivan Čagalj (Grad Kaštela), Anamarija Mitrović (SŠ Braća Radić), Anton Žanić (Udruga Biblijski vrt) te Danica Tadin, djelatnica Ministarstva poljoprivredeUprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Split.

Povjerenstvo je obišlo 11 ustanova u gradu Kaštela, osnovne i srednje škole te dječje vrtiće.

Prvo mjesto za najljepše vrtove i okoliš osvojili su: Vjerski vrtić Jordanovac (K. Lukšić), Dječji vrtić Murtilica, (Rudine) i SŠ Braća Radić (K.Štafilić).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakOdržana međunarodna izložba bučinih ulja
Sljedeći članak Atraktivne penjačice
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.