Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore održali su 20. lipnja 2024. godine sastanak s Ministarstvom zaštite okoliš i Ministarstvo poljoprivrede vezano za problematiku oko statusa vuka i nastale štete od napada u poljoprivredi.

Predstavnici HPK iznijeli su problematiku vezano za napade vukova, procjenu šteta, kao i podatke oko niske naknade i nemogućnost zaštite od istog. Kako je istaknuto ubijeno je ukupno 3516 komada domaće stoke (ovce, koze, telad, konji, magarci, psi).

Naši su predstavnici izrazili negodovanje vezano za brojnost vukova za koju smatraju da nije realna. Tj., vukova ima više nego što je utvrđeno. Tražili su izmjene statusa vuka iz strogo zaštićene vrste u zaštićenu vrstu kao i mogućnost interventnog odstrela. Isto tako istaknuli su i problematiku nedostatka mini klaonica i legalnog odlaganja klaoničkog otpada. Zbog toga dolazi do približavanja vukova gospodarstvima te potrebu za podizanjem klaoničkih kapaciteta, objavljeno je iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Iz spomenuta dva Ministarstva su na sastanku iznijeli stav kako treba utvrditi što je poljoprivrednicima isplativije, vezano za izmjenu Bernske konvencije, jer ako vuk prelazi u zaštićenu vrstu neće se dobivati naknadna te prelazi u ingerenciju Ministarstva poljoprivrede. Dogovoreno je da će se ponovno aktivirati Povjerenstvo za divlje zvijeri, te do 1. listopada napravit Plan upravljanja.

Nadalje, na sastanku je dogovoreno da će se provesti ponovne konzultacije u cilju izmjena i relaksacije Pravilnika o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja.

Dogovorena je i da se organizira radionica zbog potrebe razmjene informacija sa sektorom na temu „Zakon o obnovi prirode“.