Ministarstvo poljoprivrede primilo je 11. svibnja 2022. u službeni posjet predstavnike Hrvatskog lovačkog saveza i njihovog novog predsjednika. Nakon iznenadne smrti generala-pukovnika Đuru Dečaka, na mjestu predsjednika Hrvatskog lovačkog savezna naslijedio ga je Ivica Budor.

Tijekom sastanka, u prvom redu, razgovaralo se o temama poput šteta u poljoprivredi; o osiguranju za štete od divljači u prometu; o usklađivanju postojećeg zakonodavnog okvira s europskom praksom.

Dodatno, nastavit će se kontinuirano raditi na rješavanju pitanja iz područja lovstva; organizirati će se međuresorni i koordinacijski sastanci; jedna od aktualnih tema je lovstvo u novom programskom razdoblju.

Ministarstvo poljoprivrede je kroz operaciju 8.5.2. iz Programa ruralnog razvoja, koja se odnosi na uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture odobrilo osam programa lovoovlaštenika. Također, od 2018. do 2022. ukupno je dodijeljeno 108,9 milijuna kuna za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač za područje cijele Republike Hrvatske.

U 2021. godini raspisana su dva javna natječaja; za zaštitna sredstva i za policu za štete u poljoprivredi putem kojih je dodijeljeno oko 2,2 milijuna kn. U tijeku je Natječaj za sufinanciranje police osiguranja za štete od divljači na poljoprivrednim usjevima u vrijednosti 4 milijuna kuna; rok prijave je do 15. studenoga 2022. godine; do sada je ukupno dodijeljeno oko 2 milijuna kuna.