Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je sa suradnicima 5. svibnja 2022. održala sastanak s predstavnicima Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH).

Sudionici sastanka su pohvalili dosadašnje reakcije resornog Ministarstva. Također, ukazali su i potrebu za dodatnim potporama. Sve kako bi se očuvala opstojnost ove pasmine na području Hrvatske te izbjegla njena potencijalna ugroženost. Također se razgovaralo i o posljedicama učestalih šteta koje nastaju od velikih zvijeri.

U tom kontekstu Ministarstvo će u slijedećim danima napraviti analize; također i nacrt izmjena postojećeg Programa za sufinanciranje uzgojnih udruženja u stočarstvu; nastojati će i razmotriti provedbu posebnog sektorskog natječaja kroz Program ruralnog razvoja koji bi obuhvaćao konjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo i sustav krava-tele te bi bio realiziran do kraja godine.

Cilj takvog natječaja bi bio osigurati jačanje sektora koji su važni za prehrambenu sigurnost i usko vezani za učinkovito i namjensko raspolaganje krškim pašnjacima. Nadalje, vezano za štete od velikih zvijeri predstavnici Ministarstva su iznijeli mogućnost potpore putem programa male vrijednosti. Aktivno će pomagati i u otklanjanju uzroka šteta.

SSUUHH predstavlja krovni nacionalni središnji savez s ciljem organizacije provedbe uzgoja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak na području Republike Hrvatske. Iduće godine će zabilježiti dvadeset godina postojanja udruženja. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede od kraja ožujka ove godine Savez je nositelj odobrenog drugog programa; naziva se Uzgojni program uzgojnog tipa hrvatski teški konj.