5.rujna 2021. održana su natjecanja u oranju traktorima i u oranju volovskim zapregama. Deveto županijsko natjecanje u oranju traktorima i šesto županijsko, državno i europsko natjecanje u oranju volovskim zapregama održano je u naselju Gedići u općini Tar-Vabriga u krugu Traktor Story.

Organizator natjecanja je Udruga orača Istarske županije. Suorganizatori natjecanja su Hrvatska agencija za selo i hranu, Upravni odjel za poljoprivredu istarske županije, Agencija za ruralni razvoj Istre.

natjecanja u oranju trakorima i volovskim zapregama

Pokrovitelji manifestacije su: Ministarstvo poljoprivrede RH, Istarska županija i općina Tar-Vabriga.

natjecanja u oranju trakorima i volovskim zapregama

Na manifestaciji je sudjelovalo 9 traktora i 6 zaprega s parom volova i 2 zaprege s jednim volom.

Samo natjecanje prošlo je u prijateljskom ozračju. Prijatelji natjecatelja i brojni turisti sa zanimanjem su popratili ovaj događaj. Tomu je doprinijela i atraktivna lokacija natjecanja koja se nalazila blizu jame Baredine. Također, i veličanstveni prizor oranja volovskim zapregama sa simbolom Istre, istarskim govedom od milja nazvanog Boškarin.

oranje volovskim zapregama

Prvonagrađeni orač u kategoriji plugova premetnjaka je Goran Pištan. U kategoriji plugova ravnjaka prvonagrađeni orač je Patrik Momić. U atraktivnom oranju s parom volova prvo mjesto osvojili su  iskusni uzgajatelj istarskog goveda, Antonio Maras koji je držao plug i Klaudio Maretić koji je vodio volove. U  oranju s jednim volom pobijedili su  Aldo Štifanić kao vodič vola i Ivan Štifanić kao orač.

natjecanja u oranju trakorima i volovskim zapregama

IZVOR: https://www.savjetodavna.hr/ (Ivanka Bervida, dipl. ing. agr.)

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKupusna kila
Sljedeći članakPrvi digitalni popis stanovništva u RH putem sustava e-Građani
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.