U srijedu, 8. travnja 2021. godine, održana je video-konferencija projekta Strateške transformacije poljoprivrede i ruralnog prostora (STARS) kojega su zajednički proveli Ministarstvo poljoprivrede i Svjetska banka, na kojoj su ministrica poljoprivrede Marija Vučković i državni tajnici Zdravko Tušek, Tugomir Majdak i Šime Mršić te koordinatorica STARS projekta sa strane Svjetske banke Svetlana Edmeades sa suradnicima predstavili provedene i planirane aktivnosti te pilot projekte u sklopu STARS projekta. Trenutno je u postupku elektronskog savjetovanja Nacrt Strategije poljoprivrede RH do 2030. godine koja predviđa rast i razvoj poljoprivrednog sektora u cilju transformacije poljoprivrede u pokretača gospodarskog rasta Republike Hrvatske, u izradi je Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje 2021-2027., te su u provedbi razvojni pilot projekti. 

Predviđeni učinci Strategije do 2030. godine su povećanje produktivnosti rada za 60 posto te posljedično povećanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje na 30 milijardi kunaza što su ukupno predviđena sredstva u iznosu od 7,5 milijardi eura, čemu će pridonijeti planirano povećanje broja svinja u tovu iz domaćeg uzgoja za 35 posto i povećanje govedarstva za 20 posto te proširenje površina pod trajnim nasadima za 5 tisuća hektara i staklenicima za 500 hektara, kao i povećanje udjela prehrambene industrije u BDP-u za 20 posto te proizvođača koji sudjeluju u kratkim lancima opskrbe za 30 posto, što uključuje dvadeset regionalnih skladišno-distribucijskih centara s pratećim uslugama za svježe proizvode. Također, planirano je utrostručenje projekata mladih poljoprivrednika, udvostručenje broja projekata malih gospodarstava, smanjenje stope siromaštva u ruralnim područjima za 25 posto te dvostruko povećanje prosječnog dohotka poljoprivrednika.  

-Planovi za hrvatsku poljoprivredu jesu ambiciozni, ali i provedivi – unatoč tome što strategija još nije usvojena vodimo se utvrđenim strateškim smjernicama, čemu u prilog govore porast vrijednosti proizvodnje od 7 posto te gotovo dvostruki rast produktivnosti i neto dodane vrijednosti u prošloj godini. U suradnji s poljoprivrednicima te domaćim i stranim stručnjacima izradili smo dokument koji odgovara na potrebe i izazove koje danas imamo u sektoru, s ciljem iskorištavanja punog potencijala ruralnih krajeva Hrvatske te nastavka daljnjeg rasta i razvoja hrvatske poljoprivrede, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković te dodala kako se „početak rada na projektu poklopio s početkom rasprava o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije koja će utjecati na prioritete financiranja i razvoja poljoprivrede u svim državama članicama EU-a, pa tako i Hrvatske. Stoga je projekt poslužio tome da preispitamo stanje i potrebe našeg poljoprivrednog sektora, kao i mjere koje provodimo te nam je pomogao definirati temelje buduće hrvatske poljoprivredne politike za razdoblje do 2030. godine.“ 

Također, u tijeku je izrada Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2021-2027, koja za cilj ima unaprjeđenje proizvodnosti akvakulture na klimatski održiv način, a osobito će se raditi na jačanju konkurentnosti, stvaranju 15 posto više radnih mjesta u ruralnom i obalnom gospodarstvu u vrijednosnom lancu u akvakulturi što uključuje povećanje ukupne godišnje količine proizvodnje u akvakulturi za 30 posto, povećanje dodane vrijednosti u preradi proizvoda akvakulture za 35 posto te povećanje prosječne godišnje potrošnje proizvoda akvakulture po stanovniku za čak 50 posto. 

E savjetovanja su dostupna na sljedećim poveznicama: 

Strategija poljoprivrede do 2030. godine 

Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  – 1. dio 

Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  – 2. dio 

Svi dokumenti izrađeni u okviru ovog  projekta mogu se pronaći na poveznici https://poljoprivreda2020.hr/.