Konferenciju o procjeni rizika porijeklom iz hrane organizira Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) kao nacionalna institucija za procjenu rizika u hrani i hrani za životinje; po prvi puta povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti hrane koji se 7. lipnja obilježava u cijelome svijetu. Konferencija je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva, uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Tijekom dva dana konferencija će obuhvatiti različite teme iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, od prikupljanja i obrade podataka u sustavu sigurnosti hrane do aktualnosti i trendova u području procjene rizika. U sklopu konferencije održat će se i Okrugli stol „Učinkovit sustav kontrole hrane u službi zaštite potrošača“ na kojem će sudjelovati predstavnici HAPIH-a, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva, Državnog inspektorata, medija i proizvođača, a moderirat će Andrija Jarak.

Konferencija okuplja eminentne predavače iz Hrvatske i Europe, a namijenjena je predstavnicima nadležnih tijela, subjekata u poslovanju, organizacijama potrošača, znanstvenoj zajednici te svim dionicima u sustavu sigurnosti hrane iz Hrvatske, ali i regije.

Prijave se vrše putem mrežnog obrasca Registration of participants i otvorene su do 3. lipnja 2022.

Detaljan program konferencije, kao i sve dodatne informacije, možete pronaći na službenoj web stranici konferencije.

 class=