Konferenciju o procjeni rizika porijeklom iz hrane organizira Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) kao nacionalna institucija za procjenu rizika u hrani i hrani za životinje; po prvi puta povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti hrane koji se 7. lipnja obilježava u cijelome svijetu. Konferencija je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva, uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Tijekom dva dana konferencija će obuhvatiti različite teme iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, od prikupljanja i obrade podataka u sustavu sigurnosti hrane do aktualnosti i trendova u području procjene rizika. U sklopu konferencije održat će se i Okrugli stol „Učinkovit sustav kontrole hrane u službi zaštite potrošača“ na kojem će sudjelovati predstavnici HAPIH-a, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva, Državnog inspektorata, medija i proizvođača, a moderirat će Andrija Jarak.

Konferencija okuplja eminentne predavače iz Hrvatske i Europe, a namijenjena je predstavnicima nadležnih tijela, subjekata u poslovanju, organizacijama potrošača, znanstvenoj zajednici te svim dionicima u sustavu sigurnosti hrane iz Hrvatske, ali i regije.

Prijave se vrše putem mrežnog obrasca Registration of participants i otvorene su do 3. lipnja 2022.

Detaljan program konferencije, kao i sve dodatne informacije, možete pronaći na službenoj web stranici konferencije.

 class=

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje