Početkom siječnja 2023. godine, Hrvatska poljoprivredna komora podnijela je Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za meso peradi. Prigovor na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda može izjaviti svaka fizička ili pravna osoba u roku od 30 dana od dana objave izmijenjene Specifikacije proizvoda na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede sukladno članku 98a. stavku 5. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, br. 118/18., 44/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21. i 152/22.) 

Tekst izmijenjene Specifikacije „Dokazana kvaliteta“ – meso peradi dostupan je na poveznici

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“. Sve radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda putem jedne, jedinstvene prepoznatljive oznake.

Nacionalni sustav kvalitete osmišljen je kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda. Ona proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda. Temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.